ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN CAREER INSIGHT

พฤษภาคม 29, 2023 | By Connext Team

หลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาด องค์กรต่างๆ ยังคงมีเป้าหมายหลักเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงยังต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและการขาดแคลนบุคลากร ด้วยสาเหตุเหล่านี้ องค์กรจึงต้องการพนักงา...

จริงหรือไม่? พนักงานหลายคนกำลังหมดความอดทนกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน

พฤษภาคม 25, 2023 | By Connext Team

สภาเศรฐกิจโลก (Word Economic Forum) รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ แต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือ “คนทำงานต้องเร...

10 ทักษะอาชีพ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ World Economic Forum

พฤษภาคม 24, 2023 | By Connext Team

ในยุคสมัยที่องค์กรต่างๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานจาก Onsite (การทำงานแบบที่ออฟฟิศ) ให้เป็นแบบ Hybrid (ทำงานที่ออฟฟิศสลับกับออนไลน์) เนื่องจากวิกฤตโรคระบาด ทำให้พนักงานและนายจ้างต่าง...

รู้หรือไม่? การมี Coworking space ที่ดี มีส่วนช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียอะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

พฤษภาคม 22, 2023 | By Connext Team

“อยู่กันแบบครอบครัว” มักได้ยินหรือเห็นอยู่บ่อยๆ ดูเหมือนเป็นคำที่ความหมายดี แสดงถึงความเป็นกันเองในองค์กร แต่ลึกๆ แล้วมันอาจปลูกฝังความรู้สึกแบบผิดๆ ของการเป็นเจ้านาย ทำให้พนักงานซ...

“อยู่กันแบบครอบครัว” วัฒนธรรมที่ไม่ควรมีในสังคมการทำงานจริงหรือ ?

พฤษภาคม 16, 2023 | By Connext Team

ในปี 2022 มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายในการทำงาน โดยเฉพาะอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น รวมถึงการกลับไปทำงานในองค์กรเหมือนเดิม ส่งผลให้ปี 2023 องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาอีกมาก...

9 เทรนด์การทำงานในปี 2023 ที่จะเข้ามาท้าทายและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ไม่เหมือนเดิม