ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN CAREER INSIGHT

มิถุนายน 5, 2023 | By Connext Team

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงาน ทำให้องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเริ่มหายไปและไม่ได้อยู่ในสายตาของ First Jobber เหมือน...

10 ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กร ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

พฤษภาคม 31, 2023 | By Connext Team

แม้ว่าการใช้ AI ในการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและหลายคนอาจมีอคติกับ AI ว่าจะมาแย่งงานมนุษย์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่า AI ก็มีประโยชน์ต่อการทำงานมากเช่นกัน และยั...

ผลวิจัยชี้! พนักงาน Gen Z กว่า 42% ไม่กล้าบอกเจ้านายว่าใช้ AI ช่วยในการทำงาน

พฤษภาคม 30, 2023 | By Connext Team

หลายคนอาจเคยพบกับปัญหาการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ รู้หรือไม่ว่า AI อย่างเช่น Grammarly, Quillbot หรือแม้แต่ ChatGPT สามารถช่วยคุณได้ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการได้งานได้อีกด้วย วันนี้...

รู้หรือไม่? ให้ AI ช่วยเขียน Resume มีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้น 8%

พฤษภาคม 29, 2023 | By Connext Team

หลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาด องค์กรต่างๆ ยังคงมีเป้าหมายหลักเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงยังต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและการขาดแคลนบุคลากร ด้วยสาเหตุเหล่านี้ องค์กรจึงต้องการพนักงา...

จริงหรือไม่? พนักงานหลายคนกำลังหมดความอดทนกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน

พฤษภาคม 25, 2023 | By Connext Team

สภาเศรฐกิจโลก (Word Economic Forum) รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ แต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือ “คนทำงานต้องเร...

10 ทักษะอาชีพ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ World Economic Forum