‘11 มหาเศรษฐีไทย’ ตอบรับจดหมายนายกฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือสู้ COVID-19 | Techsauce

‘11 มหาเศรษฐีไทย’ ตอบรับจดหมายนายกฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือสู้ COVID-19

หลังจากนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีไทย 20 คนเพื่อขอความคิดเห็น และความช่วยเหลือในการรับมือกับการระบาด COVID-19 ในตอนนี้ก็มีมหาเศรษฐีไทย 11 รายได้ตอบรับจดหมายจากนายกฯ และเริ่มดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยบ้างแล้ว ซึ่งมหาเศรษฐีไทยทั้ง 11 รายมีดังนี้

1. ธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกว่า 700 ล้านบาท

 • สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคคลากรทางการแพทย์
 • บริจาคชุดป้องกันทางการแพทย์
 • การมอบเงิน 77 ล้านบาท ให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน
 • สนับสนุนอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ

2. ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 

 • การให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เช่น มาตรการพักชำระหนี้ มาตรการลดค่างวด และมาตรการลดอัตรดอกเบี้ย
 • การร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวนกว่า 60 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 7 แห่ง 
 • การจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 200,000 ถุง มูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในกรุงเทพมหานครจำนวน 600 ชุมชน รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อนตามหลาย ๆ จังหวัด
 • การบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย ผ่านสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 50 ล้านบาท

3. คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง 

 • อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายละเอียดโครงการที่จะนำเสนอ

4. เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัวอยู่วิทยา (เครือกระทิงแดง) ได้มอบเงินสนับสนุนเบื้องต้น จำนวน 300 ล้านบาท  

 • ริเริ่มโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ช่วยเหลือประชาชนในช่วง COVID-19 โดยทางครอบครัวอยู่วิทยาจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
 • จัดซื้อสิ่งของให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็น มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท
 • บริจาคอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ตกงาน ขาดแคลนรายได้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 3 เดือน

5. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งสายการบิน Bangkok Airways 

 • เบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือแก่แพทยสภา และสาธารณสุขในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของบุลคลาการทางการแพทย์ในการไปรักษาผู้ติดเชื้อในหลาย ๆ จังหวัด 
 • มีแผนที่จะช่วยในเรื่องปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยวางเงินลงทุนถึง 100 ล้านบาท

6. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ TOA

 • ริเริ่มโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” โดยมีวงเงินมากถึง 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ภาครัฐและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ 
 • โครงการ "พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ กับ TOA" จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสี เป็นตัวช่วยในการสร้างงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือว่างงาน ในการหาช่องทางรายได้ใหม่ ๆ

7. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท King Power

 • เตรียมตั้งงบกว่า 1,500 ล้านบาท ผ่าน 4 โครงการหลัก คือ โครงการสนับสนุนทางการแพทย์, โครงการพัฒนาสังคม, โครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

8. ประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ป 

 • เตรียมวงเงิน 150 ล้านบาท 
 • รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในจังหวัดลำพูนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • รับซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมทำงานวิจัย เพื่อการพัฒนาพร้อมเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

9. เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอสถสภา

 • จัดเตรียมงบกว่า 100 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชน
 • โครงการอื่น ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือ

10. ฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มศรีสวัสดิ์ 

 • เสนอแผนช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในระยะยาว

11. ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล 

 • จัดเตรียมงบกว่า 2,200 พันล้านบาท
 • มาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เข้าช่วยเหลือชุมชน เกษตรกร ธุกิจขนาดเล็ก และผู้พิการ รวมถึงการทำ Crowd funding ระดมทุนเงินช่วยเหลือให้กับธุรกิจรายย่อย
 • มาตรการลดค่าครองชีพ ซึ่งจะลดและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการ และลดราคาอาหาร 20% ในศูนย์อาหาร 87 แห่ง ใน 43 จังหวัด
 • มาตรการส่งเสริมสุขภาพ โดยได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำธุรกิจให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการระบาดโดยใช้มาตรการ ‘สะอาดปลอดภัย’ ในศูนย์การค้า และสำหรับผู้เช่าทุกราย รวมถึงลงทุนกว่า 40 ล้านบาท ในการสนับสนุนเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

 
RELATED ARTICLE

Responsive image

Dietz เสนอการพัฒนาเมืองสุขภาพดิจิทัล ใน 3 พื้นที่พลิกโฉมสู่เมืองอัจฉริยะด้วยบริการแพทย์ออนไลน์ครบวงจร

ไดเอทซ์ ผู้ให้บริการการแพทย์ออนไลน์ หรือ เทเลเมดิซีน หนึ่งในทีมสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ Depa Smart City Accelelator Batch 2 เตรียมยื่นข้อเสนอพัฒนาพื้นที่นำร่องบริกา...

Responsive image

Carousell แพลตฟอร์มซื้อ-ขายของมือสอง ขึ้นแท่นยูนิคอร์น รายล่าสุดของสิงคโปร์

Carousell กลายเป็นสตาร์ทอัพล่าสุดของอาเซียนที่ขึ้นแท่นสู่ระดับยูนิคอร์น...

Responsive image

S.F. Holding เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Kerry Logistics Network หนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Flourish Harmony Holdings บริษัทในเครือของ S.F. Holding ทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนประมาณ 51.8% ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Kerry Logistics Network จำกัด หรือ KLN รวมเรียกว่...