Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 เฟ้นหา Startup สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน | Techsauce

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 เฟ้นหา Startup สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

พฤกษา โฮลดิ้ง มีนโยบายขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม จึงพัฒนาโครงการสนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีแนวคิดเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

จากความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ในปี 2565 นับว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก

ในประเด็น   ‘การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้’ ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ด้วย การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และ โซลูชั่นเชิงรุกในด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่ได้ (Renewed Purpose in Life) อีกทั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมอีกเป็นจำนวนมาก

ทำให้ Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 ได้กลับมาอีกครั้ง ที่พัฒนาและต่อยอดโครงการ โดยการสนับสนุนธุรกิจ SMEs, Startup ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เพื่อสังคม หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม พร้อมความท้าทายในประเด็นใหม่ ที่ยังครอบคลุมมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโจทย์ที่ต้องการส่งเสริมในประเด็น การส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี (Good Health and Well-Being), การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Decarbonization & Circular Economy), การลดความเหลื่อมล้ำ การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน (Uplifting Living Quality)

โดยบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องพร้อมในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้มากขึ้น ใช้เงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการฯ และการเข้าถึงทรัพยากรภายในของพฤกษา อาทิ คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ เครือข่ายที่เข้ามาช่วยธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของบริษัท จึงอยากเชิญชวนนักธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้

  • จดทะเบียนนิติบุคคล มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน 
  • มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรม เพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคมสอดคล้องตามโจทย์ที่กำหนด
  • มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
  • มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เช่น ทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
  • มีความเป็นทีม มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ขั้นตอนการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  - 16 ต.ค. 2566
  • ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  www.PRUKSAimpact.com
  • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจำนวน 10 ทีม ที่ได้เข้ารอบสัมภาษณ์ ผ่านทางอีเมล
  • สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกไว้ 5 ทีมเข้าสู่ Bootcamp และ การพัฒนาแผนธุรกิจ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

เงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา ทีมละ 600,000 บาท และ โอกาสการรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ (Vijitpongpun Fund) โอกาสในการรับเงินลงทุนเพิ่มเติมจากพฤกษา ภายใต้ Corporate Venture Capital (CVC) คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ เวิร์คชอปพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม และการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ เครือข่ายผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต เช่นกัน

โดย 5 ทีมที่ เข้ารอบสุดท้ายจะได้ร่วมกิจกรรม Bootcamp เป็นเวลา 2 วัน และเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งเวิร์คชอปการนำเสนอแผนธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 ได้ที่ www.PRUKSAimpact.com

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ดึงกลุ่มธุรกิจชั้นนำร่วมลงทุน ดัน HealthTech โต

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลง Healthcare ไทยให้เข้าถึง Deep Technology ด้าน Healthcare ระดับโลก...

Responsive image

ทำไมปีนี้ SEA เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลของบิ๊กเทคฯ ระดับโลก

สำรวจแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ...

Responsive image

Apple กับโปรเจกต์ ‘Greymatter’ พร้อมโชว์ 8 ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024

Bloomberg รายงาน Apple พร้อมเปิดตัว Project Greymatter เตรียมโชว์ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024...