aCommerce แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครบวงจร ตั้ง 3 กรรมการบริหารอิสระ เตรียมขาย IPO เข้าตลาดหุ้นไทย | Techsauce

aCommerce แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครบวงจร ตั้ง 3 กรรมการบริหารอิสระ เตรียมขาย IPO เข้าตลาดหุ้นไทย

aCommerce ผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารอิสระใหม่ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล, นางเกศรา มัญชุศรี และนายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ทั้งสามท่านมีประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนานทั้งในฐานะผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการของบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจที่ปรึกษา การตลาด การเงิน และเทคโนโลยีหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ aCommerce มีความเข้าใจเชิงลึกและมีข้อมูลการตลาดภายในประเทศ เพื่อการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

aCommerce

กรรมการบริหารอิสระทั้ง 3 ท่านจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกลางของบริษัท โดยจะทำหน้าที่กำหนดกรอบการทำงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลถึงการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร การร่างกฎข้อบังคับ การรายงานผล ฯลฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ทั้งสามจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านข้อมูลและกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่ภูมิภาคอื่นและธุรกิจบริการองค์กร อาทิ การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (SaaS)

“เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณอรนุช คุณเกศรา และคุณณัฐศักดิ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทของเรา ทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างมากถึงการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความหยั่งรู้ที่แม่นยำ และความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้” นายพอล ศรีวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท aCommerce Group กล่าว “บทบาทความเป็นผู้นำที่ผ่านมาของทั้งสามท่านทั้งในบริษัทมหาชนและบริษัทระดับนานาชาติจะช่วยให้ทีมบริการของเราได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ กลวิธี และกลยุทธ์เพื่อการสร้างชัยชนะในตลาดได้”

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และพร้อมนำประสบการณ์การทำงานในฐานะกรรมการบริหารทั้งในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนมาช่วยเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้การเสนอขายหุ้นประสบผลสำเร็จ ควบคุมทีมงานฝ่ายควบรวมกิจการ และตรวจสอบภาวะผู้นำของฝ่ายบริหาร นางอรนุชมีประสบการณ์มานานกว่า 40 ปีในธุรกิจธนาคาร การเงิน และหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ ทั้งธนาคารทิสโก้, บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้, บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการ SHIFT Challenge Fund Investment Committee, กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง

“aCommerce สร้างมูลค่าที่แท้จริงให้แก่บริษัททั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยการทำให้อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนอย่างอี-คอมเมิร์ซกลายเป็นเรื่องง่าย และผนวกการดำเนินงานของกลุ่มตลาดย่อย อาทิ ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นแบบรวมศูนย์หนึ่งเดียว” นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กล่าว

นางเกศรา มัญชุศรี มีประสบการณ์การทำงานหลายสิบปีในตลาดการเงินและตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมทั้งหุ้น พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ และเงินตราต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนตราสารอนุพันธ์การเงินแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันนางเกศราเป็นคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทั้งยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และองค์กรกิจการเพื่อสังคมอีกหลายแห่ง จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริม “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (ESG) และยกระดับค่านิยมองค์กรผ่านกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมและประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยบริษัทแบบดั้งเดิมที่ดำเนินอุตสาหกรรมแบบโลกเก่าเป็นส่วนใหญ่ การเสนอขายหุ้นของ aCommerce จะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ที่มีบริษัทเทคโนโลยีผู้ใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลักในระบบเศรษฐกิจใหม่” นางเกศรา มัญชุศรี กล่าว

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ คือผู้นำทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ยาวนานเกือบ 3 ทศวรรษในบทบาทผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทผู้ให้บริการวิชาชีพเฉพาะทางและเทคโนโลยีองค์กรระดับโลก โดยก่อนหน้านี้ได้ดำรงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทออราเคิล ปัจจุบันนายณัฐศักดิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลของสภาหอการค้าไทย

“อี-คอมเมิร์ซคืออนาคตของธุรกิจค้าปลีก และโมเดลธุรกิจของ aCommerce สามารถเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรสู่ระบบดิจิทัลของบริษัทและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างตำแหน่งงานด้านดิจิทัลที่จำเป็น และเปิดโอกาสด้านธุรกิจออนไลน์แนวใหม่เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นได้” นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กล่าว 

คณะกรรมการมากประสบการณ์ทั้งสามท่านเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในช่วงเวลาอันท้าทายเมื่อ aCommerce กำลังก้าวเข้าสู่ระยะต่อไปของวงจรธุรกิจและได้รับประโยชน์มากมายจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคณะกรรมการชุดใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมกรอบการทำงานด้านการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานองค์กรของ aCommerce เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถครองตำแหน่งผู้นำในภูมิภาคไปตลอดระยะเวลาหลายสิบปีข้างหน้าและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังมีเป้าหมายในการเติบโตไปสู่การเป็นบริษัทแถวหน้าของประเทศที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ระบบนิเวศอี-คอมเมิร์ซ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน


RELATED ARTICLE

Responsive image

นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอสภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น "ภาษี Capital Gain Tax 0%

Startup เตรียมเฮ นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอ สภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น "ภาษี Capital Gain Tax 0% มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในสตาร์ทอัพไทย"พลิกโฉมไทยสู่เทคฮับของภูมิภ...

Responsive image

Jack Dorsey ลุย Blockchain เต็มสูบ ประกาศเปลี่ยนชื่อ Square เป็น Block ขยายบทบาทมากกว่า Digital Payment

Jack Dorsey ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท Square เป็น ‘Block’ ซึ่งเป็นสัญญาณของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจย่อยอื่นๆ เพิ่มเติม จากเดิมที่เป็นบริษัทด้านการเงิน แต่ยังคงใช้ชื่อหุ้นว่า SQ ตามเ...

Responsive image

Manchester City จับมือ Sony เตรียมพัฒนาสนามฟุตบอลบน Metaverse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แฟนบอล

Manchester City ทีมฟุตบอลจากอังกฤษ ประกาศจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกกับ Sony เดินหน้าสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบใหม่ให้แฟนบอล เตรียมพัฒนาโลกฟุตบอลบน Metaverse...