บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) อย่าง Ricult ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก dtac accelerate, จันวาณิชย์กรุ๊ป, Wavemaker และ 500 Tuktuks ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีเงินทุนรวมทั้งสิ้นเข้าใกล้ 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐแล้ว

Ricult บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) ระดมทุนได้ 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก dtac accelerate, จันวาณิชย์กรุ๊ป, Wavemaker และ 500 Tuktuks ซึ่งก่อนหน้านี้ Ricult สามารถระดมทุนได้ 6 แสนเหรียญสหรัฐ และอีกก้อน 1 แสนเหรียญสหรัฐจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates

การระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทมีเงินทุนรวมทั้งสิ้นเข้าใกล้ 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐแล้ว

Ricult ก่อตั้งเมื่อปี 2559 โดยกลุ่มอดีตนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา (เคยทำงานในบริษัทใหญ่ อย่าง ไมโครซอฟท์ กูเกิล แอคเซนเจอร์ และเทเลนอร์) เป็นส่วนหนี่งของโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอย่าง MIT Delta V accelerator มาแล้ว ต่อมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา Ricult ได้เข้าร่วมโครงการ dtac accelerate ปีที่ 5 อีกด้วย

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-Founder และ CEO ของ Ricult ประเทศไทย กล่าวว่า “Ricult เป็นสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม (Double-bottom line startup) เราไม่ได้ให้ความสำคัญแค่กับการทำกำไรของบริษัท แต่ยังให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ที่เราสามารถสร้างให้แก่เกษตรกรรายย่อย และชุมชนของพวกเขาอีกด้วย”

เราต้องการให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีของ Ricult สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น และช่วยสร้างห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีความยินดีที่สามารถพบนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ และค่านิยมแบบเดียวกับพวกเรา


อ่านประกอบ


Ricult เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าการเกษตร (Agricultural value chain) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ช่วยยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้พ้นจากความยากจน เปิดตัวไปแล้วในประเทศไทยและประเทศปากีสถาน และได้จัดหาเครื่องมือที่อาศัย Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลสภาพภูมิอากาศเฉพาะจุดย่อยๆ (Micro-climate) ให้แก่เกษตรกร ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถทำนายจำนวนผลผลิต ป้องกันแมลงศัตรูพืช การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม เวลาในการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ และการหมุนเวียนการเพาะปลูกที่ให้ผลดีที่สุด

รวมถึงยังให้บริการด้านธุรกิจการเกษตรจำพวกผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปอาหาร โดยโซลูชันของ Ricult สามารถช่วยเกษตรกรกำหนดเป้าหมายการขาย และแหล่งจำหน่ายที่แม่นยำ ชี้ให้เกษตรเห็นถึงพื้นที่ที่สร้างผลผลิตได้ดีที่สุด และช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับความผันผวนของราคาและอุปทานได้

นอกจากนี้ ยังมีบริการ Credit Scoring มีข้อมูลที่ช่วยให้ธนาคารสามารถคิดคะแนนและให้เครดิตในราคาที่แม่นยำ เพิ่มการตัดสินใจในการออกสินเชื่อ และลดความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ และยังช่วยเกษตรกรในการเอาชนะข้อจำกัดทางการเงินเพื่อการเติบโตทางธุรกิจได้อีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

กองทุน 500TukTuks เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยแล้ว เน้นปั้น Startup สัญชาติไทยเต็มสูบด้วยเงิน 300 ล้านบาท

หลังจากแง้มออกมาเล็กๆ รับกระแสของ Fast 7 ด้วยรูปภาพคนที่คุณก็รู้ว่าใครทั้งสองท่านมาได้สักพัก วันนี้ 500TukTuks สาขาของ 500Durians และ 500Startups ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยม...

Responsive image

Intouch ประกาศสนใจลงทุนในธุรกิจ FinTech

Intouch Holding ยักษ์ใหญ่ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย นำโดย Philip Tan CEO คนใหม่ ประกาศว่าทางบริษัทกำลังพิจารณาสนใจลงทุนธุรกิจด้าน e-payment และ e-wallet......

Responsive image

T2P ได้รับเงินลงทุน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มเบญจจินดา, 500 Startups และ 500 TukTuks ลุยตลาด FinTech ในไทย

T2P ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการด้านฟินเทค (FinTech) หรือ เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน DeepPocket มีการแถลงข่าวได้รับเงินทุนจาก 3 นักลงทุนได้แก่ กลุ่มเบญจจ...