ปั้นแบรนด์ให้เป็นโปร! AIS SME จับมือพันธมิตร ส่งบริการ-สิทธิพิเศษ ติดปีกผู้ประกอบการไทย | Techsauce

ปั้นแบรนด์ให้เป็นโปร! AIS SME จับมือพันธมิตร ส่งบริการ-สิทธิพิเศษ ติดปีกผู้ประกอบการไทย

จากคำกล่าวของ คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ที่ว่า "หนึ่งใน Sector ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของประเทศ คือ SME หรือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกว่า 3.18 ล้านราย ซึ่งเป็น 1 ในเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันกลุ่ม SME ก็ยังมีส่วนร่วมในการสร้าง GDP ให้กับประเทศถึง 34.2% ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับการดำเนินธุรกิจผ่านการทำ Digital Transformation ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ SME มีอาวุธใหม่ๆ ในการสร้างโอกาสและการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน” 

AIS SME

AIS SME นำทัพผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้เองหลังจากที่ AIS Business ได้มีการประกาศแผนและเป้าหมายการดำเนินงานของปี 2023 โดยมุ่งเน้นการส่งมอบบริการ Digital และ IT Solution ที่สร้างความปลอดภัย มั่นใจ ตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ให้แก่ลูกค้าองค์กรในการทำ Digital Transformation

AIS จึงได้เดินหน้านำศักยภาพความแข็งแกร่งมาติดปีกให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เครื่องมือทางการตลาด บริการด้านไอที โซลูชันบนโครงข่ายอัจฉริยะ 

รวมทั้งยังจับมือกับพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกัน หรือ ECOSYSTEM ECONOMY ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอัจฉริยะ (Digital Intelligence Infrastructure) เชื่อมต่อธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry Collaboration) รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจ

นั่นก็เพราะว่า 'SME' เป็นหน่วยธุรกิจที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการเข้ามาเป็นตัวกลางที่เชื่อมธุรกิจทุกขนาดเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นเกราะกำบังป้องกันการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจาก SME นั้นมีความยืดหยุ่นทั้งทางด้านการลงทุน การผลิต และยังเป็นผู้นำเทรนด์สินค้าประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ เกิดการจ้างงาน รวมทั้งการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเท่าเทียม 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือ หรือ แพลตฟอร์มด้าน Digital Marketing, แพลตฟอร์มค้าขาย online หรือ E-Commerce เพื่อเสริมศักยภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ขยายช่องทางการขาย หรือแม้กระทั่งการขยายฐานลูกค้าและการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ  ดังนั้น  AIS Business ผู้ที่เข้าใจถึงความต้องการดังกล่าว จึงปักธงเดินหน้าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วย กลยุทธ์ 7S 

AIS SME

ผ่าแผน 'กลยุทธ์ 7S' 

 • AIS SME Mobile Services บริการโทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร

 • AIS SME Internet Services บริการอินเทอร์เน็ต

 • AIS SME Digital Marketing Services เครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์

 • AIS SME IT & Digital Solutions พัฒนาระบบ IT หลังบ้าน

 • AIS SME Full e-Services งานบริการแบบ E-Service ที่อำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคล

 • AIS SME Special Privileges สิทธิพิเศษที่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นด้วย AIS SME BIZ UP

 • AIS SME Strategic Partnership การผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ AIS Business ยังเน้นการสนับสนุน 4 อุตสาหกรรมหลัก SME ได้แก่

 • การค้าขาย
 • การผลิต
 • การบริการ 
 • Digital / Technology 

โดย AIS SME ได้มีการจัดทำแพ็คเกจสำหรับผู้ค้า SME ออนไลน์ ให้ได้ใช้แอปถุงเงิน หรือแอป TikTok ในราคาประหยัด, รวมถึงแพ็กเกจ AIS Fibre พร้อมระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

Yellow.co.th พลิกโฉมสมุดหน้าเหลืองสู่ e-Marketplace

และล่าสุด AIS ก็ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร พร้อมกับเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดอย่าง “Yellow B2B2C e-marketplace” โดยความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมระหว่าง AIS และ FTI (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม B2B2C e-marketplace ใหม่ล่าสุดที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้สามารถต่อยอดธุรกิจทั้งเชิง B2B และ B2C แบบครบวงจร เพิ่มช่องทางให้ SME พบผู้ซื้อทั้งรายใหญ่และรายเล็กได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่าน www.yellow.co.th

โดยผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าและบริการได้ง่ายๆ หรือโพสต์สร้างความต้องการสินค้าหรือบริการ (RFQ Marketplace) เพื่อให้ผู้ขายติดต่อเสนอราคาได้ทันที ผู้ขายยังสามารถเจรจาธุรกิจไปจนถึงปิดการขายได้ผ่านช่องแชท อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบริการนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ได้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อเชิญชวนและเปิดโอกาสให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยข้อเสนอพิเศษอีกด้วย

"อย่างเช่น Tropicana ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว โดยทำธุรกิจทั้งในรูปแบบ B2B  และ B2C จำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น รวมถึงเครื่องสำอางที่ผลิตจากน้ำมันมะพร้าว ขณะเดียวกันยังได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทางการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งได้มีการจัดทำ Seo และได้รับการจัดซื้อ ดังนั้นแพลตฯ จะทำให้ชื่อธุรกิจ หรือสินค้า บริการ ติดหน้า Search ของ Yellow.co.th ซึ่งถือว่าเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการเติบโตทางด้าน B2B ได้ รวมทั้งการทำงานร่วมกับ Tech Startup ในประเทศไทยอีกด้วย" 

รวมทั้ง AIS ยังมอบสิทธิพิเศษเพื่อลูกค้า SME จาก AIS Serenade และ AIS Points รายแรกและรายเดียวในไทย AIS พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า SME เพื่อรับสิทธิพิเศษได้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมถึงโปรแกรม AIS SME BIZ UP ที่มาพร้อมความพิเศษที่มากกว่า ทั้งการอัพเดตความรู้ เทรนด์ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจแบบเอ็กคลูซีฟ ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากพันธมิตร ร้านค้า ดังเช่น บริการจาก สตาร์ทอัพในกลุ่ม AIS The StartUp ที่เข้ามาส่งมอบบริการให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงได้ในราคาพิเศษ 

AIS x Shippop

อาทิ ส่วนลดสุงสุด 20% กับบริการขนส่งออนไลน์ Shippop แพลตฟอร์มด้านการขนส่ง ที่ช่วย SME ในเรื่องการบริหารจัดการขนส่งสินค้า หรือการจัดการเอกสารต่างๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบและระยะเวลาที่ต้องการ ที่ปัจจุบันสามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้แล้ว 

AIS x Foodstory

หรือแม้แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ให้สามารถใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบในร้านอาหารจาก Foodstory ที่จะเชื่อมต่อข้อมูลของทั้งหน้าร้าน การจัดการสต๊อก รวมถึงระบบ CRM ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม Foodstory ได้ในราคาพิเศษอีกด้วย รวมทั้งให้สามารถสะสมแต้มได้อีกด้วย

“เราเชื่อว่าวันนี้ผู้ประกอบการ SME ไทยมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและจะเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการมีอาวุธดิจิทัลและเทคโนโลยี ก็จะยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพของการทำงานให้ก้าวไปอีกขั้น โดย AIS ขอเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้าง พร้อมสนับสนุนให้ SME เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน ผ่านการนำดิจิทัลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างเต็มที่” คุณธนพงษ์ กล่าวย้ำ

ทั้งนี้ในส่วนของ Challengers of 4 Key Verticals in Thailand ได้แก่

 • Commerce 33% and 1M Online Merchants
 • Manufacturing 13% 
 • Service 53% 
 • Technology / Digital 40,000 Companies 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ห่วงโซ่อุปทานอินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ขึ้นแท่นตัวเลือกหลักที่น่าจับตาหวังลดพึ่งพาจีน-สหรัฐฯ

อินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ผู้นำธุรกิจทั่วโลกฝากความหวังเป็นห่วงโซ่อุปทานในอนาคต หลังความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจีนและสหรัฐย่ำแย่ลง...

Responsive image

เจาะกลยุทธ์ T.R.A.V.E.L ของ Grab กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นและมหภาค

แกร็บ ประเทศไทย ยกระดับการท่องเที่ยวไทยผ่านกลยุทธ์ T.R.A.V.E.L...

Responsive image

SCB พลิกโฉมสู่ AI-First Bank ใช้ AI ขับเคลื่อนองค์กรรอบด้าน พร้อมเปิดตัว 3 AI ตัวเก่ง ช่วยอนุมัติสินเชื่อ ดูแลพอร์ต และให้คำแนะนำกองทุน

ไทยพาณิชย์โชว์ความสำเร็จกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยเปิดผลดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2567 ซึ่งเติบโตต่อเนื่องในทุกมิติ พร้อมมุ่งหน้ายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลแบงก์สู่การเป็น A...