AIS ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 '5G คือมิติใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกเราไปอีกยุคหนึ่ง'

AIS ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 '5G คือมิติใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกเราไปอีกยุคหนึ่ง'

เป็นประจำทุกปีกับการเผยวิสัยทัศน์ของ AIS ในงาน Digital Intelligent Nation โดยในปี 2017 และ 2018 ที่ผ่านมา  AIS ได้มุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี IoT และเรื่องของ Digital Platform ที่มีทั้งเทคโนโลยี VR และการสร้าง Content ด้าน Entertainment โดยในปีนี้ทิศทางที่ AIS เตรียมเดินหน้าต่อคือรากฐานสำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจอย่าง 5G

คณะผู้บริหาร AIS นำโดย นายกานต์ ตระกูลฮุน  ประธานกรรมการ, นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายฮุย เวง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมกันกล่าวถึงวิสัยทัศน์ครั้งนี้

คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ ได้เผยถึงการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ของโลกเมื่อ 5G เกิดขึ้น โดยปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ 3 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามา และกำลังขับจะเข้าสู่ยุคที่ 4 ที่จะมีเรื่องของ  AI และ Data มาเกี่ยวข้อง

“ในเดือนมิถุนายนปีนี้ 5G จะเริ่ม Commercial ในเกาหลีใต้และจีน นี่คือจุดเริ่มต้นสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเต็มรูปแบบเมื่อ 5G เข้ามา และทำให้บริบทการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง”

นอกจากนี้ 5G ยังส่งผลสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม องค์กรเก่าอาจล่มสลาย แต่จะเกิดโอกาสกับธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้ง Startup จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ที่ทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คำถามคือ แล้วไทยจะอยู่ได้มั้ยในเวทีโลก?

การเติบโตด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้งานบริการด้านดิจิทัลเติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยบริการ 3G และ 4G รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ถูกที่สุดในอาเซียน และยังราคาถูกเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ในส่วนของนวัตกรรมของไทยอยู่ใน Ranking ที่ดีขึ้น แต่ก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกไกล

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เผยภาพรวมโทรคมนาคมไทยที่ผ่านมา โดยประเทศไทยมีบริการ 3G เกิดขึ้นในปี 2012 และเข้าสู่ 4G อย่างรวดเร็วในปี 2015 โดยมองว่า  5G คือมิติใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกเราไปอีกยุคหนึ่ง

5G กับการพลิกโฉมโลก

คุณสมชัยเผยว่า ประเทศในโลกที่ปักหมุดเดินหน้าเรื่องของ 5G ได้แก่ จีน เกาหลี อเมริกา ญี่ปุ่น โดยบางประเทศภาครัฐให้คลื่นความถี่ฟรี หรือประมูลในราคาถูก ไม่ราคาสูงเท่าประเทศไทย ที่เป็นเช่นนี้เพราะภาครัฐมองว่า 5G เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศ และสามารถสร้างประโยชน์ใหม่ๆอีกมากมาย แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการใช้งานด้านธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง การรีบกระโดดเข้าสู่ 5G สำหรับ AIS อาจจะต้องมีความพร้อมก่อน

“ประเทศไทยเคยเสียโอกาสจากการมี 3G ช้ามาแล้ว AIS ไม่อยากติดกับดักกับการมี 5G เร็วเกินไป เมื่อวันนึงพร้อม เราจะทำ 5G อย่างมีคุณค่ามากที่สุด ดังนั้นเราต้องไป 5G เมื่อเวลาที่เหมาะสม” คุณสมชัยกล่าว

โดยในปี 2018 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ด้าน AIS ได้มีการผลักดันการใช้  Fibre กับอินเทอร์เน็ตบ้าน เพราะสามารถรองรับความรวดเร็วมากกว่า ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนมาใช้ Fibre เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มีอัตราการใช้ Data เพิ่มขึ้น 60% เวลาการใช้เพิ่มจาก 3 ชั่วโมงเป็น 6 ชั่วโมง

พันธกิจของ AIS

คุณสมชัยเผยว่า AIS มุ่งมั่นในการสร้าง AIS Digital Platform for Thais โดยมีการเพิ่ม Data Analytics ที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมทั้งมุ่งสร้างแพลตฟอร์มที่จะ Connect กับ Partner ในทุกอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ในปี 2019 ยังมี โครงการ AIS Green & Cyber Wellness โครงการช่วยสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการ DQ ความอัจฉริยะทางดิจิทัลที่จะเริ่มช่วงเดือนมีนาคมปีนี้

ด้าน คุณฮุย เวง ชอง กล่าวยืนยันว่า “เราพัฒนาเครือข่าย Digital อย่างกรณีของ  Mobile ซึ่งมีคลื่นความถี่มากที่สุดถึง 120 MHz (60MHzx2) อย่างไม่หยุดยั้ง ดังเช่นปีนี้ได้เริ่มนำเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Wifi6 (802.11ax) มาเริ่มให้บริการในชื่อ AIS Super Wifi+ ที่จะมอบความเร็วได้ถึง 4.8 Gpbs เพิ่มความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้มากถึง 8 เท่า ตอบโจทย์การเติบโตของ IoT โดยในส่วนของ Fix Broadband นั้น นอกจากจะขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ยังเสริมความแข็งแกร่งการบริการ ICT เพื่อองค์กร ที่จะส่งมอบผ่าน CS Lox Info ในรูปแบบของ One Stop ICT Services อีกด้วย”

“ที่ผ่านมาเราทยอยนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotic มาอยู่ในกระบวนการให้บริการลูกค้า โดยปีนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแนวคิด Unman Service ซึ่งจะเปิดตัวให้ได้สัมผัสอย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้”

“นอกจากการเตรียมพร้อมด้านองค์ความรู้แล้ว การรู้เท่าทันเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพราะ Digital นั้นแม้ว่าจะมีประโยชน์มหาศาล แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษเช่นกัน ดังนั้น ความตั้งใจสูงสุดของ AIS ในฐานะผู้ให้บริการ Digital จึงขออาสาทำหน้าที่ Network Educator และ Network Protector ที่จะช่วยทั้งป้องกัน ปลูกจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน เพื่อให้ประเทศไทย พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี Digital มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนต่อไป” คุณสมชัยกล่าวปิดท้าย

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...