Agoda เผยพฤติกรรมที่ขนาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยกันจะไม่ขอทน

Agoda เผยพฤติกรรม "ติดมือถือ" ทำนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยกันจะไม่ขอทน

Agoda อาสาถามนักท่องเที่ยวจำนวน 10,384 คนที่เคยเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา ว่าพฤติกรรมใดในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยกัน ที่เห็นแล้วอดเบะปากมองบนไม่ได้ พบนักท่องเที่ยวหลายประเทศไม่รู้สึกโอเคกับ "อาการติดมือถือ" ของนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง Photo: Pixabay

อโกด้า (Agoda) หนึ่งในผู้ให้บริการการจองห้องพักออนไลน์รายใหญ่ระดับโลก จัดทำผลสำรวจที่ชื่อว่า “นิสัยสุดน่ารำคาญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก” (Agoda’s global ‘Annoying Travel Habits’ survey) มาจาก YouGov บริษัทวิจัยตลาดอิสระที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2561 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจำนวน 10,384 คนที่เคยเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา

ผู้รวมตอบแบบสอบถามมาจากประเทศต่างๆ ดังนี้ สหราชอาณาจักร (1,418 คน), สหรัฐอเมริกา (597 คน), ออสเตรเลีย (837 คน), สิงคโปร์ (913 คน), มาเลเซีย (1,002 คน), ฟิลิปปินส์ (1,011 คน), อินโดนีเซีย (1,063 คน), เวียดนาม (999 คน), ไทย (1,062 คน) และจีน (1,482 คน)

โดยผลสำรวจดังกล่าวพบว่า นักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดัง (57%) นักท่องเที่ยวติดมือถือ (47%) และนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (46%) คือพฤติกรรมที่เหล่านักท่องเที่ยวด้วยกันเห็นว่าน่ารำคาญที่สุด โดยมีกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวชอบถ่าย Selfie ตามมาในอันดับที่ 4 และ 5

นักท่องเที่ยวชาวจีนดูจะมีความอดทนต่อนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่าย Selfie มากที่สุด โดยมีเพียง 12% ที่รู้สึกรำคาญ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเรีย (31%) รู้สึกรำคาญมากที่สุด

นักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่ารำคาญสำหรับชาวสิงคโปร์ (63%) ฟิลิปปินส์ (61%) และมาเลเซีย (60%) ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มากกว่าเป็น 2 เท่าของนักท่องเที่ยวชาวจีน (21%) และไทย (27%) ชาวอังกฤษประมาณกึ่งหนึ่ง (54%) และชาวอเมริกันประมาณ 2 ใน 5 หรือ 41% พอจะรับพฤติกรรมนี้ได้

นักท่องเที่ยวหลายประเทศไม่โอเคกับ "อาการติดมือถือ"

Photo: Pixabay

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (47%) คิดว่าการเสพติดมือถือขณะท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้ โดยเมื่อเทียบกับชาติอื่นแล้ว นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคิดว่านักท่องเที่ยวติดมือถือน่ารำคาญที่สุด (59%) ตรงกันข้ามกับชาวไทย ที่ไม่คิดอะไรมากกับพฤติกรรมติดมือถือขณะเดินทางท่องเที่ยว (31%)

นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงเล่นมือถือ (117 นาที) ซึ่งมากกว่าถึง 15% เมื่อเทียบกับเวลาที่พวกเขาใช้เมื่อเดินทางกับเพื่อนๆ (100 นาที) และมากกว่าถึง 26% เมื่อเดินทางกับครอบครัว (86 นาที) นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวชาวอเมริกัน เป็นกลุ่มเดียวที่ไม่เข้าข่ายนี้ โดยใช้เวลาเล่นมือถือ 62 นาที ซึ่งน้อยกว่าเวลาที่ใช้เมื่อเดินทางกับครอบครัว (66 นาที) หรือกับเพื่อนฝูง (86 นาที)

ชาวอังกฤษติดหน้าจอมือถือน้อยที่สุด โดยใช้เวลาอยู่หน้าจอประมาณ 1 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น (63 นาที) ขณะที่คนไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอมือถือมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน (125 นาที) เมื่อเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อน

นิสัยที่นักท่องเที่ยวด้วยกันไม่ขอทน – แบ่งตามประเทศของนักท่องเที่ยว

Photo: Pixabay

ไทย

 • นักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดัง (58%) กรุ๊ปทัวร์ (41%) และพวกติดมือถือ (31%) คือกลุ่มที่น่ารำคาญที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • ยิ่งอายุมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยิ่งรำคาญกรุ๊ปทัวร์มากขึ้น โดยกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี รู้สึกรำคาญน้อยที่สุด (35%) ขณะที่กลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป รู้สึกรำคาญมากที่สุด (50%)
 • นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ต่อวัน ไปกับมือถือเมื่อเดินทางกับครอบครัวและเพื่อน (124 และ 126 นาที ตามลำดับ)

ออสเตรเรีย

 • พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดัง (56%) ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (54%) และติดมือถือ (52%) คือพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียรู้สึกรำคาญที่สุด
 • ผู้หญิง (25%) รู้สึกรำคาญพวกชอบถ่าย Selfie น้อยกว่าผู้ชาย (37%)
 • นักท่องเที่ยวยชาวออสเตรเลียใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ไปกับการเล่นมือถือเมื่อเดินทางกับครอบครัว (68 นาที) และ 80 นาที เมื่อเดินทางกับเพื่อน และ 90 นาที เมื่อเดินทางคนเดียว

จีน

 • นักท่องเที่ยวชาวจีนรำคาญนักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดัง (68%) ติดมือถือ (47%) และกรุ๊ปทัวร์ (33%) มากที่สุด
 • นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ค่อยเล่นมือถือเท่าไรนักเมื่อเดินทางกับครอบครัว มีเพียง 10% ที่ยอมรับว่าใช้มือถือ 4 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเมื่อเดินทางกับครอบครัว ขณะที่ 30% ทำเช่นนั้นเมื่อเดินทางกับเพื่อน

อินโดนีเซีย

 • นักท่องเที่ยวที่ติดมือถือ (47%) ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (47%) และชอบส่งเสียงดัง (43%) คือพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียรู้สึกรำคาญมากที่สุด
 • คนหนุ่มสาวรับไม่ได้มากที่สุดกับนิสัยที่ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ระบุว่ารำคาญพฤติกรรมนี้ ขณะที่กลุ่มคนอายุมากกว่ามีความอดทนมากกว่า โดยกลุ่มที่ไม่ถือสามากที่สุด (32%) คือกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป
 • นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียอายุ 55 ปีขึ้นไป คิดว่าอาการติดมือถือและการถ่าย Selfieน่ารำคาญน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่อายุน้อยกว่า

มาเลเซีย

 • พฤติกรรมไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (60%) ชอบส่งเสียงดัง (56%) และติดหน้าจอมือถือ (51%) คือพฤติกรรมที่น่ารำคาญที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
 • นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอายุ 55 ปีขึ้นไป รับไม่ได้กับการที่นักท่องเที่ยวส่งเสียงดังมากที่สุด (74% – ขณะที่ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามนี้อยู่ที่ 56%)
 • นักท่องเที่ยวอายุ 18-24 ปี ใช้มือถือมากที่สุดในแต่ละวัน (243 นาที เมื่อเทียบ 218 นาที ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)

ฟิลิปปินส์

 • การไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (61%) ชอบส่งเสียงดัง (59%) และติดมือถือ (52%) คือพฤติกรรมที่น่ารำคาญที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์
 • นักท่องเที่ยวอายุ 55 ปีขึ้น รู้สึกรำคาญพวกที่ชอบส่งเสียงดังมากที่สุด (83% – ขณะที่ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามนี้อยู่ที่ 59%)
 • เมื่อเดินทางกับครอบครัว ผู้กลุ่มคนอายุ 18-24 ปี (23%) ใช้มือถือมากที่สุด คือมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่สมาชิกครอบครัวที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ติดมือถือน้อยที่สุด (3%)

สิงคโปร์

 • นักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดัง (68%) ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (63%) และกรุ๊ปทัวร์ (49%) น่ารำคาญที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์
 • ยิ่งอายุมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ก็ยิ่งมีความอดทนต่อกรุ๊ปทัวร์มากขึ้น โดยกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี จะรู้สึกรำคาญมากที่สุด (53%) ขณะที่กลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป รู้สึกรำคาญน้อยที่สุด (36%)
 • นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ใช้เวลา 101 นาที ต่อวัน ไปกับการเล่นมือถือเมื่อเดินทางกับครอบครัว และเกือบ 2 ชั่วโมงต่อวันเมื่อเดินทางกับเพื่อน (114 นาที) หรือเดินทางคนเดียว (110 นาที)

เวียดนาม

 • พฤติกรรมติดมือถือ (59%) ชอบส่งเสียงดัง (52%) และไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (45%) เป็นพฤติกรรมที่น่ารำคาญที่สุดในสายตาของชาวเวียดนาม
 • ยิ่งอายุมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ก็มีความอดทนต่อนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่าย Selfie มากขึ้น โดย 20% ของกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี คิดว่าพวกชอบถ่าย Selfie น่ารำคาญที่สุด ขณะที่กลุ่มคนอายุ 55 ปี มีเพียง 7% ที่รู้สึกรำคาญ
 • นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางคนเดียวจะใช้มือถือมากที่สุด (147 นาที) เมื่อเทียบกับเวลาเดินทางกับครอบครัว (68 นาที) หรือกับเพื่อน (86 นาที)

สหราชอาณาจักร

 • นักท่องเที่ยวชอบส่งเสียงดัง (56%) ไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (54%) ติดมือถือ (45%) คือกลุ่มที่น่ารำคาญที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
 • ยิ่งอายุน้อยลง ความอดทนต่อนักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดังก็ยิ่งน้อยลงตาม โดย 68% ของกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป รู้สึกรำคาญมากที่สุด ขณะที่กลุ่มคนอายุ 18-24 ปี รู้สึกรำคาญ 47%
 • ชาวอังกฤษใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อวันไปกับการใช้มือถือขณะเดินทางกับครอบครัวและเพื่อน (ประมาณ 60 นาที) และเพิ่มขึ้นเป็น 85 นาที เมื่อเดินทางคนเดียว

สหรัฐอเมริกา

 • นักท่องเที่ยวชอบส่งเสียงดัง (53%) ติดมือถือ (48%) และไม่เคารพวัฒนธรรมต่างแดน (41%) คือกลุ่มที่น่ารำคาญที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
 • นักท่องเที่ยวเพศชายมีความอดทนมากกว่าเพศหญิง ต่อนักท่องเที่ยวที่ชอบส่งเสียงดัง (60% ต่อ 46%)

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...