เผยกว่าร้อยอาชีพ ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศรับย้ายถิ่นฐาน

เผยกว่าร้อยอาชีพรวมถึงสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศรับย้ายถิ่นฐาน

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดให้การสนับสนุนดึงทรัพยากรบุคคลต่างแดนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากในประเทศของตนเอง โดยครั้งนี้เป็นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ที่ออกมาประกาศอาชีพที่ผ่านการอนุมัติ ภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า DAMA หรือ Designated Area Migration Agreement

ภาพโดย Joey Csunyo

ด้วยโครงการนี้จะช่วยให้ธุรกิจในรัฐดังกล่าว สามารถค้นหาและจ้างคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการที่มาจากต่างประเทศ โดยการมอบโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในรัฐดังกล่าว

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย จะมี DAMA 2 โครงการด้วยกัน

 • โครงการแรกครอบคลุม Adelaide Metropolitan region เท่านั้น โดยจะมี 60 อาชีพสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ข้อตกลงที่ชื่อ Adelaide Innovation and Technology Agreement
 • โครงการที่ 2 อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ชื่อ South Australia Regional Workforce Agreement โดยมี 114 อาชีพอยู่ในข้อตกลงนี้ โดยโครงการนี้จะช่วยอุตสหกรรมแรงงานด้านธุรกิจการเกษตร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว การทำเหมือง และธุรกิจก่อสร้าง

หลายคนคงอยากทราบว่าอาชีพต่างๆ มีอะไรบ้างไปติดตามกัน

อาชีพ 60 อาชีพตามข้อตกลงของ Adelaide Metropolitan Designated Area Migration Agreement ประกอบด้วย

 • นักชีวเคมี (Biochemist)
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnologist)
 • นักพฤกษศาสตร์ (Botanist)
 • นักเคมี (Chemist)
 • ผู้บริหารระดับสูงระดับ CEO หรือ MD (Chief Executive or Managing Director)
 • ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer)
 • ผู้จัดการโครงการธุรกิจก่อสร้าง (Construction Project Manager)
 • ผู้จัดการทั่วไป (Corporate General Manger)
 • ศิลปินด้านดิจิทัล (Digital Artist)
 • วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
 • วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer)
 • ผู้จัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Manager)
 • นักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม (Engineering Technologist)
 • นักวิทยาศาสตร์ด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Research Scientist)
 • นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Environmental Scientist (nec))
 • ผู้ตัดต่อภาพยนตร์และวิดิโอ (Film and Video Editor)
 • ช่างฟิตทั่วไป (Fitter, General)
 • ช่างฟิตและจูน (Fitter and Tuner)
 • ช่างฟิตและเชื่อม (Fitter-Welder)
 • นักธรณีฟิสิกส์ (Geophysicist)
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • นักอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeologist)
 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Project Manager)
 • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 • ผู้นำเข้า หรือส่งออก (Importer or Exporter)
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรม (Industrial Engineer)
 • ผู้จัดการดูแลห้องทดลอง (Laboratory Manager)
 • นักวิทยศาสตร์ชีวภาพทั่วไป (Life Scientist, General)
 • นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Scientist (nec))
 • ผู้ผลิต (Manufacturer)
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Biologist)
 • นักคณิตศาสตร์ (Mathematician)
 • วิศวกรด้านเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 • นักผลิตด้วยโลหะ (Metal Fabricator)
 • ช่างฟิตโลหะและผู้ดูแลเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Metal Fitters and Machinist (nec))
 • ผู้ดูแลเครื่องจักรสายโลหะ (Metal Machinist, First Class)
 • นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)
 • นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)
 • นักออกแบบด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Specialist)
 • ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์กายภาพที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Natural and Physical Science Professionals (nec))
 • สถาปนิกด้านทางเรือ (Naval Architect)
 • นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Other Spatial Scientist)
 • นักฟิสิกส์ (Physicist)
 • ช่างด้านพลาสติก (Plastics Technician)
 • ช่างเชื่อมด้านแรงดัน (Pressure Welder)
 • ผู้จัดการด้านจัดซื้อ (Procurement Manager)
 • ผู้จัดการสายการผลิต (Production Manager, Manufacturing)
 • วิศวกรการผลิตหรือโรงงาน (Production of Plant Manager)
 • ผู้จัดการด้านควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Manager)
 • ผู้จัดการด้านงานวิจัยและการพัฒนา (Research Development Manager)
 • ศิลปินด้านดิจิทัลอาวุโส (Senior Digital Artist)
 • พนักงานช่างโลหะแผ่น (Sheetmetal Trades Worker)
 • ผู้จัดการเฉพาะทางที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Specialist Manager (nec))
 • ผู้จัดด้านจัดหาและจัดส่ง (Supply and Distribution Manager)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมและพัฒนา (Training and Development Professional)
 •  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ช่างเชื่อม (Welder, First Class)
 • นักสัตววิทยา (Zoologist)

อาชีพ 114 อาชีพตามข้อตกลงของ South Australia Regional Workforce Agreement หรือที่ทั้งรัฐเซาท์ออสเตรเลียรับ ประกอบด้วย

 • ผู้จัดการที่พักและงานบริการที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Accommodation and Hospitality Manager (nec))
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (Aged or disabled carer)
 • นักโสตสัมผัสวิทยาการได้ยิน (Audiologist)
 • ช่างไฟยานยนต์ (Automotive Electrician)
 • คนขับรถแบ็คโฮ (Backhoe Operator)
 • ช่างทำขนม (Baker)
 • พนักงานต้อนรับที่บาร์ (Bar Attendant)
 • คนขับรถบุลโดเซอร์ (Bulldozer Operator)
 • ผู้จัดการคาเฟ่และภัตตาคาร (Cafe or Restaurant Manager)
 • เชฟ (Chef)
 • หมอจัดกระดูกสันหลังไคโรแพรคเตอร์ (Chiropractor)
 • นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)
 • พนักงานศิลปะด้านชุมชน (Community Arts Worker)
 • พนักงานเพื่อชุมชน (Community Worker)
 • ช่างตั้งแท่นก่อสร้าง (Construction Rigger)
 • กุ๊ก (Cook)
 • นักให้คำปรึกษาที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Counsellors (nec))
 • คนขับเครน รอก และลิฟต์ (Crane, Hoist or Lift Operator)
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental assistant)
 •  ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรม (Dental Specialist)
 • ช่างกลเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Motor Mechanic)
 • นักโภชนาการ (Dietitian)
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับความพิการ (Disabilities Service Officer)
 • นักบำบัดด้านเบี่ยงเบน (Diversional Therapist)
 • นักขุดเจาะ (Driller)
 • คนขับเครื่องจักรขุดย้ายดิน (Earthmoving Plant Operator)
 •  นักจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychologist)
 • พยาบาลลงทะเบียน (Enrolled Nurse)
 • คนขับเครื่องขุดเจาะ (Excavation Operator)
 • นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiologist)
 • พนักงานช่วยเหลือครอบครัว (Family Support Worker)
 • พนักงานด้านพนัน (Gaming Worker)
 • คนขับรถเกรดพื้นผิว (Grader Operator)
 • ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคและการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Health Diagnostic and Promotion Professionals (nec))
 • ผู้จัดการโรงแรมหรือโมเต็ล (Hotel or Motel Manager)
 • พนักงานต้อนรับที่โรงแรมหรือโมเต็ล (Hotel or Motel Receptionist)
 • ผู้จัดการบริการโรงแรม (Hotel Service Manager)
 • ล่ามแปลภาษา (Interpreter)
 • ผู้ปฏิบัติการขนยกสินค้า (Loader Operator)
 • คนทำเหมือง (Miner)
 • ช่างยนต์ทั่วไป (Motor Mechanic, General)
 • ช่างฟิตอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ทั่วไป (Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter, General)
 • ช่างกลจักรยานยนต์ (Motorcycle Mechanics)
 • พนักงานให้การช่วยเหลือด้านการพยาบาล (Nursing support worker)
 • นักอาชีวบำบัด (Occupational Therapist)
 • นักตรวจปรับสายตา (Optometrist)
 • นักจิตวิทยาด้านองค์กร (Occupational Therapist)
 • นักดูแลผู้ป่วยโรคตา (Orthoptist)
 • นักจัดร่างกายหรือนักกายอุปกรณ์ (Orthotist or Prosthetist)
 • นักบำบัดโรคกระดูก (Osteopath)
 • ช่างตีตัวถัง (Panel beater)
 • คนขับรถรับส่งผู้โดยสาร (Passenger Coach Driver)
 • กุ๊กขนมอบ (Pastry cook)
 • ผู้ช่วยด้านการดูแลส่วนบุคคล (Personal care assistant)
 • นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)
 • นักบาทานามัย (Podiatrist)
 • นักจิตวิทยาที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Psychologist, nec)
 • นักบำบัดจิต (Psychotherapist)
 • นักให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัด (Rehabilitation Counsellor)
 •  เจ้าหน้าที่ดูแล ณ ที่พัก (Residential Care Officer)
 • ช่างพ่นทราย (Sand blaster)
 • ช่างต่อนั่งร้าน (Scaffolder)
 • ช่างจุดระเบิด (Shot Firer)
 • นักสังคมสงเคราะห์ (Social worker)
 • นักอัลตราซาวด์ (Sonographer)
 • ครูให้การศึกษาพิเศษ (Special Education Teachers)
 • นักฝึกและบำบัดด้านการพูด (Speech Pathologist)
 • ช่างเชื่อมเหล็กก่อสร้าง (Steel Fixer)
 • ช่างก่อสร้างโครงเหล็ก (Structural Steel Erector)
 • ครูสอนผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน (Teacher of the Hearing Impaired)
 • ครูสอนผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น (Teacher of the Sight Impaired)
 • ผู้ช่วยการบำบัด (Therapy Aide)
 • ช่างสียานยนต์ (Vehicle Painter)
 • ช่างแต่งยานยนต์ (Vehicle Trimmer)
 • บริกร (Waiter)
 • พนักงานเพื่อเยาวชน (Youth Worker)
 • คนขับรถอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านการเกษตร (Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator)
 • ที่ปรึกษาด้านการเกษตร (Agricultural Consultant)
 • นักวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Scientist)
 • ช่างเทคนิกการเกษตร (Agricultural Technician)
 • เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Farmer)
 • เกษตรกรโคเนื้อ (Beef Cattle Farmer)
 • เกษตรกรโคนม (Dairy Cattle Farmer)
 • ผู้จัดการอาคารสถานที่ (Facilities Manager)
 • พนักงานฟาร์ม ป่าไม้ และสวน ที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (นักชลประทาน) (Farm, Forestry and Garden Workers (nec))
 • ลูกเรือประมง (Fishing Hand)
 • นักเทคโนโลยีอาหาร (Food Technologist)
 • นักป่าไม้ (Forrester)
 • พนักงานป่าไม้ (Forestry Worker)
 • ผู้ปลูกผลไม้หรือถั่ว (Fruit or Nut Grower)
 • ผู้ปลูกองุ่น (Grape Grower)
 • ผู้ช่วยงานไม้ซุง (Logging Assistant)
 • ผู้ควบคุมเครื่องจักรงานไม้ซุง (Logging Plant Operator)
 • นักเลาะและฝานเนื้อสัตว์ (Meat Boner and Slicer)
 • นักตรวจสอบเนื้อ (Meat Inspector)
 • พนักงานโรงงานชำแหละเนื้อ (Meat Process Worker)
 • เกษตรกรพืชผสมและปศุสัตว์ (Mixed Crop and Livestock Farmer)
 • ผู้ดูและโรงเพาะไม้ (Nursery person)
 • เกษตรกรเลี้ยงหมู (Pig Farmer)
 • เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry Farmer)
 • พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Primary Products Inspector (nec))
 • เกษตรกรผลิตผล (Production Horticulturalist)
 • ผู้จัดการผลิตผล (ป่าไม้) (Production Manager) (Forestry)
 • ช่างเลื่อย (Saw Doctor)
 • ผู้ควบคุมเครื่องเลื่อย (Sawmill Operator)
 • เกษตรกรผลิตผลอาวุโส (Senior Production Horticulturalist)
 • พนักงานฆ่าสัตว์ (Slaughterer)
 • นักตัดไม้ (Tree Faller)
 • คนขับรถบรรทุกทั่วไป (Truck Driver, General)
 • คนปลูกผัก (Vegetable Grower)

ที่มา: ThreePeakInternational, SBS

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

เศรษฐี Gen ใหม่ มั่งคั่งจากมรดก มากกว่าเริ่มธุรกิจของตัวเองใหม่จากศูนย์

รายงานของ USB เผย มหาเศรษฐี gen ใหม่ ได้รับการส่งต่อความมั่งคั่งจากมรดกมากกว่าการรํ่ารวยจากการประกอบธุรกิจของตนเอง โดย รายงานระบุว่าทายาท 53 รายได้รับเงินรวม 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่...

Responsive image

SCBX ร่วมกับ Microsoft เปิดเวทีแข่งขัน HackFest ในธีม Responsible AI for Fintech and Thai Business

SCBX และ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดเวทีแข่งขัน HackFest ในธีม Responsible AI for Fintech and Thai Business มุ่งเน้นการนำ AI มาใช้พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับ...

Responsive image

ไทยสวนกระแส รับปลาดิบญี่ปุ่น หลังปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงทะเล

ไทยขึ้นแท่นตลาดส่งออกปลาแห่งใหม่ขวัญใจญี่ปุ่น ! ท่ามกลางการแบนและเฝ้าระวังอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทั่วโลก...