เผยกว่าร้อยอาชีพ ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศรับย้ายถิ่นฐาน

เผยกว่าร้อยอาชีพรวมถึงสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศรับย้ายถิ่นฐาน

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดให้การสนับสนุนดึงทรัพยากรบุคคลต่างแดนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากในประเทศของตนเอง โดยครั้งนี้เป็นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ที่ออกมาประกาศอาชีพที่ผ่านการอนุมัติ ภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า DAMA หรือ Designated Area Migration Agreement

ภาพโดย Joey Csunyo

ด้วยโครงการนี้จะช่วยให้ธุรกิจในรัฐดังกล่าว สามารถค้นหาและจ้างคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการที่มาจากต่างประเทศ โดยการมอบโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในรัฐดังกล่าว

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย จะมี DAMA 2 โครงการด้วยกัน

 • โครงการแรกครอบคลุม Adelaide Metropolitan region เท่านั้น โดยจะมี 60 อาชีพสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ข้อตกลงที่ชื่อ Adelaide Innovation and Technology Agreement
 • โครงการที่ 2 อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ชื่อ South Australia Regional Workforce Agreement โดยมี 114 อาชีพอยู่ในข้อตกลงนี้ โดยโครงการนี้จะช่วยอุตสหกรรมแรงงานด้านธุรกิจการเกษตร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว การทำเหมือง และธุรกิจก่อสร้าง

หลายคนคงอยากทราบว่าอาชีพต่างๆ มีอะไรบ้างไปติดตามกัน

อาชีพ 60 อาชีพตามข้อตกลงของ Adelaide Metropolitan Designated Area Migration Agreement ประกอบด้วย

 • นักชีวเคมี (Biochemist)
 • นักเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnologist)
 • นักพฤกษศาสตร์ (Botanist)
 • นักเคมี (Chemist)
 • ผู้บริหารระดับสูงระดับ CEO หรือ MD (Chief Executive or Managing Director)
 • ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer)
 • ผู้จัดการโครงการธุรกิจก่อสร้าง (Construction Project Manager)
 • ผู้จัดการทั่วไป (Corporate General Manger)
 • ศิลปินด้านดิจิทัล (Digital Artist)
 • วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
 • วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer)
 • ผู้จัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Manager)
 • นักเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม (Engineering Technologist)
 • นักวิทยาศาสตร์ด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Research Scientist)
 • นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Environmental Scientist (nec))
 • ผู้ตัดต่อภาพยนตร์และวิดิโอ (Film and Video Editor)
 • ช่างฟิตทั่วไป (Fitter, General)
 • ช่างฟิตและจูน (Fitter and Tuner)
 • ช่างฟิตและเชื่อม (Fitter-Welder)
 • นักธรณีฟิสิกส์ (Geophysicist)
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • นักอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeologist)
 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Project Manager)
 • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 • ผู้นำเข้า หรือส่งออก (Importer or Exporter)
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรม (Industrial Engineer)
 • ผู้จัดการดูแลห้องทดลอง (Laboratory Manager)
 • นักวิทยศาสตร์ชีวภาพทั่วไป (Life Scientist, General)
 • นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Scientist (nec))
 • ผู้ผลิต (Manufacturer)
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Biologist)
 • นักคณิตศาสตร์ (Mathematician)
 • วิศวกรด้านเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 • นักผลิตด้วยโลหะ (Metal Fabricator)
 • ช่างฟิตโลหะและผู้ดูแลเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Metal Fitters and Machinist (nec))
 • ผู้ดูแลเครื่องจักรสายโลหะ (Metal Machinist, First Class)
 • นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)
 • นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)
 • นักออกแบบด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Specialist)
 • ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์กายภาพที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Natural and Physical Science Professionals (nec))
 • สถาปนิกด้านทางเรือ (Naval Architect)
 • นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Other Spatial Scientist)
 • นักฟิสิกส์ (Physicist)
 • ช่างด้านพลาสติก (Plastics Technician)
 • ช่างเชื่อมด้านแรงดัน (Pressure Welder)
 • ผู้จัดการด้านจัดซื้อ (Procurement Manager)
 • ผู้จัดการสายการผลิต (Production Manager, Manufacturing)
 • วิศวกรการผลิตหรือโรงงาน (Production of Plant Manager)
 • ผู้จัดการด้านควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Manager)
 • ผู้จัดการด้านงานวิจัยและการพัฒนา (Research Development Manager)
 • ศิลปินด้านดิจิทัลอาวุโส (Senior Digital Artist)
 • พนักงานช่างโลหะแผ่น (Sheetmetal Trades Worker)
 • ผู้จัดการเฉพาะทางที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Specialist Manager (nec))
 • ผู้จัดด้านจัดหาและจัดส่ง (Supply and Distribution Manager)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมและพัฒนา (Training and Development Professional)
 •  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ช่างเชื่อม (Welder, First Class)
 • นักสัตววิทยา (Zoologist)

อาชีพ 114 อาชีพตามข้อตกลงของ South Australia Regional Workforce Agreement หรือที่ทั้งรัฐเซาท์ออสเตรเลียรับ ประกอบด้วย

 • ผู้จัดการที่พักและงานบริการที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Accommodation and Hospitality Manager (nec))
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (Aged or disabled carer)
 • นักโสตสัมผัสวิทยาการได้ยิน (Audiologist)
 • ช่างไฟยานยนต์ (Automotive Electrician)
 • คนขับรถแบ็คโฮ (Backhoe Operator)
 • ช่างทำขนม (Baker)
 • พนักงานต้อนรับที่บาร์ (Bar Attendant)
 • คนขับรถบุลโดเซอร์ (Bulldozer Operator)
 • ผู้จัดการคาเฟ่และภัตตาคาร (Cafe or Restaurant Manager)
 • เชฟ (Chef)
 • หมอจัดกระดูกสันหลังไคโรแพรคเตอร์ (Chiropractor)
 • นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)
 • พนักงานศิลปะด้านชุมชน (Community Arts Worker)
 • พนักงานเพื่อชุมชน (Community Worker)
 • ช่างตั้งแท่นก่อสร้าง (Construction Rigger)
 • กุ๊ก (Cook)
 • นักให้คำปรึกษาที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Counsellors (nec))
 • คนขับเครน รอก และลิฟต์ (Crane, Hoist or Lift Operator)
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental assistant)
 •  ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรม (Dental Specialist)
 • ช่างกลเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Motor Mechanic)
 • นักโภชนาการ (Dietitian)
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับความพิการ (Disabilities Service Officer)
 • นักบำบัดด้านเบี่ยงเบน (Diversional Therapist)
 • นักขุดเจาะ (Driller)
 • คนขับเครื่องจักรขุดย้ายดิน (Earthmoving Plant Operator)
 •  นักจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychologist)
 • พยาบาลลงทะเบียน (Enrolled Nurse)
 • คนขับเครื่องขุดเจาะ (Excavation Operator)
 • นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Exercise Physiologist)
 • พนักงานช่วยเหลือครอบครัว (Family Support Worker)
 • พนักงานด้านพนัน (Gaming Worker)
 • คนขับรถเกรดพื้นผิว (Grader Operator)
 • ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคและการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Health Diagnostic and Promotion Professionals (nec))
 • ผู้จัดการโรงแรมหรือโมเต็ล (Hotel or Motel Manager)
 • พนักงานต้อนรับที่โรงแรมหรือโมเต็ล (Hotel or Motel Receptionist)
 • ผู้จัดการบริการโรงแรม (Hotel Service Manager)
 • ล่ามแปลภาษา (Interpreter)
 • ผู้ปฏิบัติการขนยกสินค้า (Loader Operator)
 • คนทำเหมือง (Miner)
 • ช่างยนต์ทั่วไป (Motor Mechanic, General)
 • ช่างฟิตอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ทั่วไป (Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter, General)
 • ช่างกลจักรยานยนต์ (Motorcycle Mechanics)
 • พนักงานให้การช่วยเหลือด้านการพยาบาล (Nursing support worker)
 • นักอาชีวบำบัด (Occupational Therapist)
 • นักตรวจปรับสายตา (Optometrist)
 • นักจิตวิทยาด้านองค์กร (Occupational Therapist)
 • นักดูแลผู้ป่วยโรคตา (Orthoptist)
 • นักจัดร่างกายหรือนักกายอุปกรณ์ (Orthotist or Prosthetist)
 • นักบำบัดโรคกระดูก (Osteopath)
 • ช่างตีตัวถัง (Panel beater)
 • คนขับรถรับส่งผู้โดยสาร (Passenger Coach Driver)
 • กุ๊กขนมอบ (Pastry cook)
 • ผู้ช่วยด้านการดูแลส่วนบุคคล (Personal care assistant)
 • นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)
 • นักบาทานามัย (Podiatrist)
 • นักจิตวิทยาที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Psychologist, nec)
 • นักบำบัดจิต (Psychotherapist)
 • นักให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัด (Rehabilitation Counsellor)
 •  เจ้าหน้าที่ดูแล ณ ที่พัก (Residential Care Officer)
 • ช่างพ่นทราย (Sand blaster)
 • ช่างต่อนั่งร้าน (Scaffolder)
 • ช่างจุดระเบิด (Shot Firer)
 • นักสังคมสงเคราะห์ (Social worker)
 • นักอัลตราซาวด์ (Sonographer)
 • ครูให้การศึกษาพิเศษ (Special Education Teachers)
 • นักฝึกและบำบัดด้านการพูด (Speech Pathologist)
 • ช่างเชื่อมเหล็กก่อสร้าง (Steel Fixer)
 • ช่างก่อสร้างโครงเหล็ก (Structural Steel Erector)
 • ครูสอนผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน (Teacher of the Hearing Impaired)
 • ครูสอนผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น (Teacher of the Sight Impaired)
 • ผู้ช่วยการบำบัด (Therapy Aide)
 • ช่างสียานยนต์ (Vehicle Painter)
 • ช่างแต่งยานยนต์ (Vehicle Trimmer)
 • บริกร (Waiter)
 • พนักงานเพื่อเยาวชน (Youth Worker)
 • คนขับรถอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านการเกษตร (Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator)
 • ที่ปรึกษาด้านการเกษตร (Agricultural Consultant)
 • นักวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Scientist)
 • ช่างเทคนิกการเกษตร (Agricultural Technician)
 • เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Farmer)
 • เกษตรกรโคเนื้อ (Beef Cattle Farmer)
 • เกษตรกรโคนม (Dairy Cattle Farmer)
 • ผู้จัดการอาคารสถานที่ (Facilities Manager)
 • พนักงานฟาร์ม ป่าไม้ และสวน ที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (นักชลประทาน) (Farm, Forestry and Garden Workers (nec))
 • ลูกเรือประมง (Fishing Hand)
 • นักเทคโนโลยีอาหาร (Food Technologist)
 • นักป่าไม้ (Forrester)
 • พนักงานป่าไม้ (Forestry Worker)
 • ผู้ปลูกผลไม้หรือถั่ว (Fruit or Nut Grower)
 • ผู้ปลูกองุ่น (Grape Grower)
 • ผู้ช่วยงานไม้ซุง (Logging Assistant)
 • ผู้ควบคุมเครื่องจักรงานไม้ซุง (Logging Plant Operator)
 • นักเลาะและฝานเนื้อสัตว์ (Meat Boner and Slicer)
 • นักตรวจสอบเนื้อ (Meat Inspector)
 • พนักงานโรงงานชำแหละเนื้อ (Meat Process Worker)
 • เกษตรกรพืชผสมและปศุสัตว์ (Mixed Crop and Livestock Farmer)
 • ผู้ดูและโรงเพาะไม้ (Nursery person)
 • เกษตรกรเลี้ยงหมู (Pig Farmer)
 • เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry Farmer)
 • พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิที่ไม่ได้รับการจัดประเภทไว้ในหมวดหมู่อื่น (Primary Products Inspector (nec))
 • เกษตรกรผลิตผล (Production Horticulturalist)
 • ผู้จัดการผลิตผล (ป่าไม้) (Production Manager) (Forestry)
 • ช่างเลื่อย (Saw Doctor)
 • ผู้ควบคุมเครื่องเลื่อย (Sawmill Operator)
 • เกษตรกรผลิตผลอาวุโส (Senior Production Horticulturalist)
 • พนักงานฆ่าสัตว์ (Slaughterer)
 • นักตัดไม้ (Tree Faller)
 • คนขับรถบรรทุกทั่วไป (Truck Driver, General)
 • คนปลูกผัก (Vegetable Grower)

ที่มา: ThreePeakInternational, SBS

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถึงเวลาปรับพอร์ตเชิงรุก! Deloitte ชี้การควบรวมธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ decarbonization จะเพิ่มสูงขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์การขายกิจการ/ทรัพย์สินตาม ESG

บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Deloitte เผยถึงเวลาองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกเร่งปรับทิศทางการลงทุน รับความตึงครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และแรงกดดันจากกฎระเบียบด้านประสิทธิภาพของเงินทุนที่เปลี...

Responsive image

Lululemon โดนฟ้อง ฐาน Greenwashing บอกรักษ์โลก แต่ปล่อยมลพิษมากกว่าเดิม

Lululemon ถูกยื่นฟ้องข้อหาฟอกเขียว (Greenwashing) หลอกลวงให้ผู้บริโภคเชื่อว่าแบรนด์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในขณะที่บริษัทปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้น...

Responsive image

คนไทยแก่ก่อนรวย เสี่ยงรายได้ไม่พอรายจ่ายหลังเกษียณ จากผลสำรวจ SCB EIC

สังคมไทยกำลังเผชิญความไม่พร้อมหลังวัยเกษียณ โดย 42% ของครัวเรือนมีรายได้ต่ำและต้องพึ่งพารายได้นอกครัวเรือน ส่งผลให้กันชนทางการเงินต่ำและเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต...