Bitkub AI ภายใต้ 'บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด' ธุรกิจใหม่ที่มุ่งใช้ความฉลาดของ AI มาพัฒนาศักยภาพธุรกิจ | Techsauce

Bitkub AI ภายใต้ 'บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด' ธุรกิจใหม่ที่มุ่งใช้ความฉลาดของ AI มาพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

Bitkub แตกไลน์ธุรกิจอีกครั้ง! ครั้งนี้มาในชื่อ Bitkub AI บริการด้านโซลูชันส์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร ภายใต้ บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย จีพีที จำกัด ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการสร้างสรรค์ตามความต้องการด้านเทคโนโลยี การสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน (DApp : Decentralized Application) การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับองค์กรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

Bitkub AI

Bitkub AI

AI เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยี AI หรือประยุกต์ใช้งาน AI ได้ จะมีความได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะในมุมธุรกิจ อย่างที่เราเห็น ChatGPT โดย OpenAI, Bard โดย Google แพลตฟอร์มที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้ในระดับแมสและตอบคำถามหรือคำขอได้อย่างชาญฉลาด จนผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีเริ่มออกอาการหนาวๆ ร้อนๆ 

การเปิดตัวบริษัท บิทคับ มูนช็อต ในจังหวะนี้จึงสอดคล้องกับเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก และในสโคปงานของบริษัทจะเน้นการให้บริการ 3 โซลูชันหลัก ได้แก่ 

 • Consultation การให้คำปรึกษา
 • Tech Partner การเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และ 
 • Turnkey Solution ผู้ให้บริการโซลูชันส์สำหรับองค์กรตั้งแต่การออกแบบจนใช้งานจริง (Implement)

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวเปิดประเด็นด้วยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทรนด์และประโยชน์ของ AI จากประสบการณ์ตรง และอธิบายเหตุผลที่เดินหน้าธุรกิจด้าน AI ในงานแถลงข่าวเปิดตัว Bitkub AI ภายใต้ บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อนันดา ซิลล่าสเปซ ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ว่า

Bitkub AI

“เหตุผลสำคัญที่ บิทคับ เวนเจอร์ และ ไทย จีพีที ร่วมกันเปิดตัว Bitkub AI ภายใต้ บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด เพราะเรากำลังจะเข้าสู่จุดที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Technology) ทำให้ทิศทางของโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง การปฏิวัติดิจิทัลสีเขียว (Digital Green Revolutions) ที่จะพัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ที่จะมาเป็นตัวแปรสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม"

จากนั้นกล่าวถึง Professor Klaus Schwab ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum (WEF) และธีมหลักของการจัดงานที่ Davos ในปี 2567 ว่า มุ่งเน้นไปที่เรื่อง AI เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น AI จะเข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงชุดทักษะเชิงวิชาชีพ (Technical Skills) ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดย 44% ของทักษะความสามารถ (Skill Sets) ทั้งหมดของมนุษย์จะไม่สามารถใช้ได้ และในอีก 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มว่าประชากรทั้งโลกจะต้องกลับไปเรียนเพื่อยกระดับชุดความรู้ใหม่ (Reskill & Upskill) 

ในทางกลับกัน ชุดทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต คือ ทักษะทางสังคม (Soft Skills) อาทิ ทักษะในการพูดในที่สาธารณะ ทักษะในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม เนื่องจาก AI นั้นสามารถที่จะลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำการทำงานเชิงเทคนิคได้ แต่ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบการทำงานเชิงมนุษย์ได้ 

ดังนั้น การเข้ามาของ AI จะส่งผลให้สินทรัพย์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาจากฐานข้อมูลทางดิจิทัลที่สำรองเอาไว้ มีความเสี่ยงที่จะถูกลดมูลค่าลง และทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายทางมูลค่าไปยังสินทรัพย์ที่ AI ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin), สินทรัพย์ด้านพลังงาน (Energy Assets) 

AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นผ่านการผนวกความสามารถกับ Web 3.0 โดยมีแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกการบริการ (Super App) เป็นตัวกลางในการคัดกรองและแสดงข้อมูล ซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบความต้องการได้เอง ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือและตัวดิสรัปต์ธุรกิจ

"การเปิดตัว Bitkub AI ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำ Conversational AI  ที่สร้างบน ThaiGPT อีกทั้งยังเป็นการขยายและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คุณจิรายุสกล่าว

นัยสำคัญด้านการลงทุนจากฝั่ง CVC

Bitkub AI คุณเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี กล่าวถึง บิทคับ เวนเจอร์ ว่าเป็นบริษัทร่วมทุน หรือ CVC (Corporate Venture Capital) ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ลงทุนแล้วประมาณ 10 โครงการ โดยเน้นไปที่การเพิ่มกรณีศึกษาให้แก่ บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จํากัด 

คุณเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด กล่าวแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการร่วมลงทุนในครั้งนี้ว่า “บิทคับ เวนเจอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงทุนกับ ThaiGPT ในด้านวิสัยทัศน์และเหตุผลสำคัญที่ บิทคับ เวนเจอร์ ตัดสินใจร่วมลงทุนในครั้งนี้ คือ AI เป็นสิ่งที่บิทคับ เวนเจอร์ ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลายๆ อย่าง จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งในโลกอนาคต และ AI ยังมีตลาดขนาดใหญ่ มีองค์กรที่ต้องการใช้บริการ AI อีกจำนวนมาก" 

"ประการต่อมาคือ ผู้ก่อตั้ง ThaiGPT ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ ภาณุทัต เตชะเสน มีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะด้านภาษา AI และ คุณโดม เจริญยศ มีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีบล็อกเชน และเรามองว่า การร่วมงานกับผู้ก่อตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในวงการนี้มาอย่างยาวนาน เราสามารถที่จะเป็นผู้นำในด้านนี้ได้อีกด้วย โดยสิ่งที่ ThaiGPT ทำไปแล้ว คือ การพัฒนาภาษาไทยใน AI ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ของ ThaiGPT ที่ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ได้เป็นการทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infastructure) แต่จะเป็นการทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด้านข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าในองค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้ต่อได้ นี่คือสิ่งที่เรามองว่าจะมาขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน"

การลงทุนใน ThaiGPT ในครั้งนี้ เรามองถึงภาพรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทบิทคับทั้งหมด โดยโครงการนำร่องที่เรานำมาใช้จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าของ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

"และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทจะมีส่วนสำคัญในการนำเอา AI เข้ามาช่วยผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระยะยาว และร่วมกันพัฒนาประเทศไทยของเราให้เป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจในด้านต่างๆ ของอาเซียน พร้อมทั้งมีศักยภาพที่จะไปแข่งขันในระดับโลกได้อีกด้วย”  

จุดเริ่มต้น บิทคับ มูนช็อต และความสำคัญของ AI และ Bitkub AI ในอนาคต

ThaiGPT Bitkub AI

ในงานแถลงข่าว คุณธนัท เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด มานำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ของบริษัท โดยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่า บริษัทต้องการนำ AI มาช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตามปกติมีการใช้งาน Bot อยู่แล้ว แต่มีหลายด้านที่ Bot ไม่สามารถเรียนรู้หรือปรับแต่งได้เอง จึงนำ AI มาพัฒนาโซลูชันส์และยกตัวอย่าง Demo & Use Cases มาอธิบาย ได้แก่ 

 • KYC Automate (Know Your Customer) ระบบยืนยันตัวตนและตรวจสอบรายละเอียดอัตโนมัติ จากที่เคยใช้เวลาประมวลผล 5-10 นาที ก็เหลือเพียง 20-40 วินาที 
 • Demo  Training (on boarding solution) : แพลตฟอร์มที่ใช้ในการฝึกสอนพนักงานและพนักงานใหม่ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมไม่เพียงพอ จึงนำ AI มา train - test - coach โดยพนักงานสามารถสอบถาม ChatGPT หรือถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็ทำได้ 
 • Demo : เก่งกล้า ฐานข้อมูลความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับ Bitkub ซึ่งจะออกมาให้บุคคลภายนอกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

"ไมโครซอฟท์มี Data Protection ค่อนข้างดี และเราต้องนำทุกอย่างไปอยู่บนไมโครซอฟท์ ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นว่า Chat with your data จริงๆ และเรายังอยากทำให้ ChatGPT ตอบลูกค้าได้เลย โดยไม่ผิดหลัก PDPA"  คุณธนัทกล่าวถึงความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นให้ลูกค้าที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเล่าประสบการณ์การใช้งาน อาทิ คุณเชาวนนท์ คลังเปรมจิตต์ และ คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้ก่อตั้ง บริษัท อัลติเมทเดสตินี่ จำกัด ที่นำเสนอ U Destiny แพลตฟอร์มเจาะกลุ่มลูกค้าสายมูเตลูหรือผู้ที่เชื่อในโหราศาสตร์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนอนาคต

'เก่งกล้า' หนึ่งใน Use case ที่ Bitkub Moonshot พัฒนาและจะเปิดตัวปลายปีนี้

U Destiny โดย บริษัท อัลติเมทเดสตินี่ จำกัด ธุรกิจบริการด้านโหราศาสตร์ที่ใช้โซลูชันของ Bitkub Moonshot ในลักษณะของ AI Astrology Platform

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “จุดเริ่มต้นบิทคับ มูนช็อต และความสำคัญของ Bitkub AI ในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาที่มีบทบาทสำคัญในโลกเทคโนโลยี ดังนี้

 • คุณสกลกรย์ สระกวี 
  ประธานบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • นายแพทย์ ภาณุทัต เตชะเสน 
  ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทย จีพีที จำกัด
 • คุณโดม เจริญยศ 
  ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทย จีพีที จำกัด 
 • คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ 
  ผู้ก่อตั้ง Insightist™ เป็นผู้ดำเนินการการเสวนา

คุณสกลกรย์ สระกวี 

 • AI มีประโยชน์อย่างมาก ในด้านการใช้งานส่วนบุคคล (Personal Use) ช่วยให้การทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันสะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น ถามเพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลาย ถามเพื่อให้ AI ช่วยนำเสนอไอเดียต่างๆ ซึ่ง AI ยังสามารถตอบโดยต่อยอดจากไอเดียเบื้องต้นได้อีกมหาศาล 
 • ในด้านการใช้งานในองค์กร (Enterprise) AI จะเข้าไปช่วยองค์กรต่างๆ ได้อย่างมาก แต่องค์กรต้องเริ่มจากการดีไซน์ว่า ต้องการจะนำ AI ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านใดหรือแก้ไขปัญหาจุดไหน 
 • หากยังไม่มีไอเดียที่แน่ชัด สามารถมาปรึกษาทีม Bitkub AI เนื่องจากบริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะพัฒนาโซลูชันให้ยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยในระดับสูง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

นายแพทย์ ภาณุทัต เตชะเสน 

 • เราผ่านการปฏิวัติทางไอที (IT Revolution) มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการปฏิวัติที่เร็วที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยี AI มีความก้าวหน้าและพัฒนาได้เร็วกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ แบบก้าวกระโดด 
 • ในอนาคต กลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่จะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนเริ่มศึกษาเรื่อง AI และเชื่อว่า AI จะสามารถช่วยงานของทุกคนได้อย่างแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
 • คาดการณ์ว่า ปลายปีนี้ ChatGPT-5 อาจมาให้บริการแทน Customer Service ได้เลย โดยบิทคับ มูนช็อต จะใช้งานและพิสูจน์ให้ดูว่า สามารถใช้ AI ให้บริการเป็นรายแรกในไทยได้

คุณโดม เจริญยศ 

 • บางคนอาจจะตามไม่ทันเทคโนโลยีบางประเภทที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) โดยเฉพาะ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกวงการอย่างรวดเร็ว 
 • ทุกคนจะต้องเริ่มเรียนรู้ด้าน AI และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง โดยเฉพาะการนำไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลและระบบหลังบ้านเพื่อสร้างการรับรู้เชิงลึกหรือสร้างสรรค์มิติการทำงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • เมื่อมีความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จาก AI ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ได้

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ของ Bitkub AI ได้ที่ https://www.bitkub.ai/en และทาง Line Official : @BitkubAI

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 เรื่อง AI ที่ได้ฟังจาก Andrew Ng ที่ How of Wisdom (H.O.W.)

สรุป 10 ประเด็นสำคัญ จาก Andrew Ng ผู้ทรงอิทธิพลด้าน AI ระดับโลก ในงาน "An Evening With The AI Visionary" ที่จัดขึ้นโดย House of Wisdom (H.O.W.)...

Responsive image

‘ไทยเบฟ’ ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โละหุ้น Frasers Property อสังหาฯ ในสิงคโปร์เกลี้ยง และส่งบริษัทลูก TCC Asset ถือแทน

‘ไทยเบฟ’ บริษัทเจ้าสัวเจริญ ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โฟกัสธุรกิจ F&B โละหุ้น Frasers Property อสังหาฯ ในสิงคโปร์เกลี้ยง และส่งบริษัทลูก TCC Asset ถือแทน...

Responsive image

BigPay กระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่ เปิดให้บริการแล้วในไทย พร้อมแอปฯกับบัตรเสมือน Visa

BigPay เปิดให้บริการแล้วในไทย พร้อมยกระดับการเดินทางไร้รอยต่อ ปลดล็อคความเป็นไปได้ครั้งใหม่แห่งโลกการเงิน...