เจ้าสัวเจริญ - คุณหญิงวรรณา ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ เท Big Lot  ‘เบอร์ลี่ ยุคเกอร์’  30 ล้านหุ้น มูลค่ารวมเกือบ 1,200 ล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานว่า คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใน บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ในสัดส่วน 66.80 % ของ BJC) ขายหุ้น BJC จำนวน 30 ล้านหุ้น ที่ราคา 39.50 บาท มูลค่ารวมเป็นเงิน 1,185 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) โดยบริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน )เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือก่อนวันที่ทำรายการ อยู่ที่ 2,675,730,550 หุ้น และจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือหลังวันที่ทำรายการ อยู่ที่ 2,645,730,550 หุ้น 

ขณะที่ ราคาหุ้น BJC ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมาปิดการซื้อขายอยู่ที่ราคา 39.25 บาทต่อหุ้น  มีราคาสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 40 บาทต่อหุ้น และราคาต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ 38.75 บาทต่อหุ้น  โดยราคาเปลี่ยนแปลงลดลงจากวันก่อนหน้า 0.25 บาท หรือ 0.63%  มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 35,659,993 หุ้น มูลค่ารวม 1,407,643.96 บาท 


RELATED ARTICLE

Responsive image

ผู้ถือหุ้นใหญ่ After You ขาย Big Lot กว่า 66 ล้านหุ้น ให้ BTS Group

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ชี้แจงการซื้อ-ขายหุ้น Big Lot ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนรวม 66,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษั...

Responsive image

จับตา MVP หลัง 'สุระ คณิตทวีกุล' เจ้าของ COM7 ซื้อ Big Lot เพิ่ม 24 ล้านหุ้น ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

เมื่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ไม่ได้เร่งเครื่องเพื่อการแข่งขัน หรือ ฟาดฟันกับผู้ต่อสู้ในสนามเพียงอย่างเดียว แต่กลับเป็นหาช่องทางเพื่อเสริมการเติบโตซึ่งกันและกันได้ ที่...

Responsive image

BTS ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของ Ananda หลังซื้อ Big Lot เกือบ 250 ล้านหุ้นจาก ชานนท์ เรืองกฤตยา

BTS ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของ Ananda หลังซื้อ Big Lot เกือบ 250 ล้านหุ้นจาก ชานนท์ เรืองกฤตยา...