ส่องมาตรการและเงื่อนไข เปิดประเทศ ของชาติอื่น ทำอย่างไรบ้าง ? | Techsauce

ส่องมาตรการและเงื่อนไข เปิดประเทศ ของชาติอื่น ทำอย่างไรบ้าง ?

แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ระบุว่าปัจจุบันไทยมีการเจรจากับวัคซีน 6 ยี่ห้อ ได้แก่ Pfizer, Jonhson & Jonhson, Moderna, AstraZeneca, Sinovac และ Sinopharm โดยประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน หากวัคซีนส่งมาเพียงพอ อีกประเด็นที่สำคัญของแถลงการณ์ครั้งนี้ คือ ประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะเปิดประเทศภายใน 120 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต้องกักตัว โดยจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตตามแผน Sandbox 

“แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่อัตราผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะยอมรับความเสี่ยงด้วยกัน - นายกรัฐมนตรีประเทศไทย กล่าว”  

ในการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวนั้น บทความนี้จะพาไปดูตัวอย่างว่า แต่ละประเทศที่มีการเปิดประเทศแล้วนั้น ได้มีการวางแผน หรือมีเงื่อนไขอย่างไรกันบ้าง ?

airport

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมีมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยแบ่งนักท่องเที่ยวเป็น 3 สีตามสถานการณ์โควิดของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ สีเขียว สีส้ม และสีแดง 

 • ประเทศกลุ่มสีเขียว เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่ม EU 

    ผู้ที่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องมีผลตรวจโควิด

    ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ยกเว้นการกักตัว แต่ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 • ประเทศกลุ่มสีส้ม เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไทย เป็นต้น

    ผู้ที่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

    ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องมีเหตุจำเป็นให้เดินทางเข้าประเทศ ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศสจะมีการสุ่มตรวจโควิด และต้องกักตัวเอง 7 วัน

 • ประเทศกลุ่มสีแดง เช่น อินเดีย ตรุกี บราซิล เป็นต้น

    ผู้ที่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ต้องมีเหตุจำเป็นให้เดินทางเข้าประเทศ ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศสต้องตรวจโควิด และกักตัวเอง 7 วัน

    ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องมีเหตุจำเป็นให้เดินทางเข้าประเทศ ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศสต้องตรวจโควิด และกักตัว 10 วัน โดยตำรวจเป็นผู้ดูแล

ระยะเวลาที่เดินทางเข้าฝรั่งเศสได้หลังได้รับวัคซีน

 • 2 สัปดาห์หลังจากรับการฉีดวัคซีนโดสที่สองของ Pfizer, Moderna, AstraZeneca

 • 4 สัปดาห์หลังจากรับการฉีดวัคซีน Johnson & Johnson

อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส มีจำนวน 14,371,963 ราย คิดเป็น 21.4% ของประชากร

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรก มีจำนวน 30,273,542 ราย คิดเป็น 45.1% ของประชากร

ไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ โดยมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว คือ 

 • นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว 

ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจโควิดและไม่ต้องกักตัว แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ยังต้องมีการตรวจโควิดเมื่อเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป ผู้ที่มีได้รับวัคซีนครบโดส ไม่ต้องตรวจโควิดเมื่อเข้าประเทศแล้ว

 • นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

มาจากยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย สามารถเข้าประเทศได้โดยต้องมีผลตรวจโควิดและต้องกักตัว 5 - 6 วัน 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศไอซ์แลนด์ต้องทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://visit.covid.is/

อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไอซ์แลนด์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส 138,517 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรก 224,191 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.8 

มัลดีฟส์ 

หมู่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างมัลดีฟส์เองมีแผนจะเปิดประเทศเช่นเดียวกัน โดยรีสอร์ต 43 แห่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ และรีสอร์ตอื่น ๆ จะทยอยรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป 

มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามัลดีฟส์ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ และต้องมีหลักฐานการจองที่พัก อย่างไรก็ตามมัลดีฟส์ยังคงมีมาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น.

อัตราการฉีดวัคซีนในมัลดีฟส์ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส 179,436 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรก 314,194 คิดเป็นร้อยละ 59.2 


ศรีลังกา

ศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ต้องกักตัว 14 วัน ต้องมีหลักฐานการการจองที่พักสำหรับกักตัว ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ และต้องมีประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ในช่วง 14 วันก่อนเข้าประเทศ มีประวัติเดินทางหรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศ ดังต่อไปนี้ อินเดีย เวียดนาม แอฟริกาใต้ และประเทศในแถบอเมริกาใต้ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าศรีลังกา

อัตราการฉีดวัคซีนในมัลดีฟส์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส 544,898 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรก 2,285,572 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5


ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ มัลดีฟส์ และศรีลังกา ต่างมีมาตรการที่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ประชากรใน 3 ประเทศได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสเกินร้อยละ 20 ขณะที่ปัจจุบันยอดผู้รับการฉีดวัคซีนครบโดสของไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.6 หรือ 1,832,589 และ ผู้ได้รับวัคซีนโดสแรก มีจำนวน 4,948,227 หรือ ร้อยละ 7.1 ด้วยมาตรการการเปิดประเทศที่ยังไม่ชัดเจนและจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีเพียงน้อยนิด อีกทั้งประเทศไทยยังมีปัญหาการจัดสรรวัคซีนจึงทำให้สถานการณ์การเปิดประเทศของไทยยังน่าเป็นห่วง

อ้างอิง: Universal Weather, Icelandair, Ministry of Health (Maldives), Traveling Lifestyle

RELATED ARTICLE

Responsive image

BedMap-TH แพลตฟอร์มแสดงพิกัดเตียงว่างแบบเรียลไทม์ ช่วยหาเตียงผู้ป่วยโควิด

หาเตียงผู้ป่วยโควิด หากผู้ใดที่ติดเชื้อจาก COVID-19 หรือมีคนใกล้ตัวเป็นผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องการเตียง ขณะนี้ BedMap-TH เป็นแพลตฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลเตียงสำหรับผู้ป่วยตามจุดต่าง ๆ...

Responsive image

FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สตาร์ทอัพไทย คว้าเงินลงทุน 130 ล้านบาท รอบ Series A จาก Sequoia Capital India

FlowAccount สตาร์ทอัพไทย ผู้นำด้านบริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้งานง่าย สำหรับธุรกิจ SME ได้รับเงินระดมทุนกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Sequoia Capital India นักลงทุน Venture Capital ...

Responsive image

Vingroup ยักษ์ใหญ่เวียดนาม ลงทุนสร้างโรงงานผลิตวัคซีน mRNA ใช้ภายในประเทศ คาดผลิตล็อตแรกช่วงต้นปี 2022

Vingroup ยักษ์ใหญ่เวียดนาม ลงทุนสร้างโรงงานผลิตวัคซีน mRNA ใช้ภายในประเทศ คาดผลิตล็อตแรกช่วงต้นปี 2022...