ธปท.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ  COVID-19 ระยะที่ 2 เพื่อให้ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ ได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว มีกระแสเงินสดใช้จ่ายในการดำรงชีพไม่มีภาระหนี้สูงเกินไป รวมถึงทำให้ผู้ให้บริการทางการเงิน สามารถบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด NPLs จำนวนมาก มีสภาพคล่องสูง และฐานะดี

ลดเพดานดอกเบี้ย มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563

 -ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตจาก 18% สู่ 16% 

-ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียนจาก 28% สู่ 25%, 

-ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชําระเป็นงวดจาก 28% สู่ 25% 

-ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถจาก 28% สู่ 24% 

นอกจากนี้ ธปท.ยังประกาศเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สําหรับลูกหนี้ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ปกติที่ไม่เป็น  NPLs (ณ 1 มีนาคม 2563)

สินเชื่อบัตรเครดิต 

เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว (48 งวด) ขยายเวลาชำระหนี้อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 12% 

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน

ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำตาม ความสามารถในการชําระหนี้ หรือเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว (48 งวด) อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน22%

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชําระเป็นงวดและสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% 

สินเชื่อเช่าซื้อ

เลื่อนชําระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการชําระหนี้ 

กําหนดให้ไม่ต้องจํากัด วงเงิน จากเดิมที่จํากัดวงเงินในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภทไม่เกิน 250,000 บาท

 สินเชื่อที่อยู่อาศัย

เลื่อนชําระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ เลื่อนชําระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย หรือ ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการ ชําระหนี้ 

กําหนดให้ไม่ต้องจํากัดวงเงิน จากเดิมที่จํากัดวงเงินไม่เกิน 3 ลบ.


RELATED ARTICLE

Responsive image

คลัง เตรียมตั้งกองทุนพยุงหุ้นด่วน หลังดัชนีร่วงแรงรอบ 11 ปี พร้อมเล็งออกมาตรการเยียวยา COVID-19 ชุดที่ 2

รองนายกสมคิด สั่งกระทรวงการคลัง เตรียมตั้งกองทุนพยุงหุ้นด่วน หลังดัชนีตลาดหุ้นไทย ร่วงแรงสุดในรอบ 11 ปี จนต้องสั่งหยุดการซื้อขายชั่วคราว พร้อมเล็งหารือ ครม. ออกมาตรการเยียวยาผลกระท...

Responsive image

เปิดเมือง เปิดโรงเรียนอย่างไรดี เมื่ออดีตของคน 1 คน เป็นความเสี่ยงต่ออนาคตของคนทุกคน

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคำถามเกิดขึ้นในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองต่อข่าวที่จะให้เปิดโรงเรียนนานาชาติในวันที่ 1 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ คำถามก็สะท้อนกลับมาว่า ถ้าโรงเรียนเปิดแล้ว ผมจะให้ลูกไปโรงเรี...

Responsive image

depa ปล่อย JobD2U Community Online แห่งใหม่ครบเครื่องเรื่องหาทีมเเละคนต้องการหางาน

depa ขอชวนคนที่กำลังหาคนร่วมงาน คนหางาน คนหาช่องทางใหม่เป็นนายตัวเอง คนหาหลักสูตรต่อยอดอาชีพ Join Facebook Group+ "JobD2U"...