โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดจองวัคซีน Moderna 9 ก.ค. นี้ จองได้ทั้งกลุ่มรับวัคซีนเข็มแรก และ Booster Dose | Techsauce

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดจองวัคซีน Moderna 9 ก.ค. นี้ จองได้ทั้งกลุ่มรับวัคซีนเข็มแรก และ Booster Dose

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกาศผ่านงานแถลงข่าว ไขทุกคำตอบการจองวัคซีน Moderna เปิดแผนบริหารจัดการวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ 3 กลุ่ม พร้อมชี้แจงกำหนดการเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก ว่าพร้อมให้ลงทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

จองวัคซีน Moderna

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมวงตอบทุกคำถาม ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีน Moderna และแนวทางการจองวัคซีนดังกล่าว

หลักการการสั่งวัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไว้ดังนี้

  • โรงพยาบาลไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ

  • มีการพิจารณาตามกำลังคนของบุคคลากร และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อม รับได้ประมาณวันละ 300 ราย

  • โรงพยาบาลเน้นย้ำ และยืนยันถึงการจัดการความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความไม่แออัด จากการจัดการการฉีดวัคซีน ผ่านหมอพร้อม ที่กำลังดำเนินการอยู่

  • มีความต้องการให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเข้าถึงวัคซีนทางเลือกอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ตามหลักการงานวิจัยที่ปรากฎ

  • โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนน้อยกว่าที่จอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ และมีความยืดหยุ่นในการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง 

สำหรับเรื่องการวางแผนจัดสรรวัคซีนนั้น ทางโรงพยาบาลได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มสำหรับผู้ที่ควรได้รับวัคซีน Moderna ด้าน ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต ก็ได้เสริมในประเด็นของวัคซีน mRNA อย่าง Moderna ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกให้กับคนไทย โดยทางคุณหมอยังเน้นย้ำอีกว่า ต้องการให้คนไทยเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วก็สามารถมารับวัคซีนทางเลือก Moderna เป็น Booster dose ได้ โดยผู้ที่ควรรับวัคซีน Moderna และรูปแบบการกระจายวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลทาง นพ. วิชัย เตชะสาธิต และ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ชี้แจงไว้ดังนี้ 

  • สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ เลย และต้องการจะรับ Moderna ทั้ง 2 เข็ม คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์


  • สำหรับกลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้ โดยทางโรงพยาบาลจะเน้นไปที่การ    จัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอในการบริบาลผู้ป่วยของเราได้ตามมาตรฐาน และจะทำการสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์


  • สำหรับกลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca โรงพยาบาลแนะนำให้ฉีด AstraZeneca ให้ครบ 2 เข็ม และแนะนำให้รอวัคซีนตัวใหม่ในกลางปีหน้า ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ซึ่งอาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์ เพราะฉะนั้น การฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ก็เพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้าได้ หากจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น ผู้ที่ฉีด AstraZeneca จึงไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้

สำหรับเหตุผลที่ทางโรงพยาบาลเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกช้า ด้าน ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ชี้แจงไว้ว่า “บำรุงราษฎร์จะไม่เปิดให้จองวัคซีน และไม่ให้ชำระเงินล่วงหน้า จนกว่าเราจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ว่าจะได้รับวัคซีนอย่างแท้จริง และได้ทำการศึกษาข้อมูล และผลการวิจัยอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนการกระจายวัคซีนให้ผู้ป่วยที่จำเป็น”

และเพื่อความสะดวกของผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก็ได้เปิดตัว เมนูใหม่บนแอปฯ Bumrungrad Application ที่ชื่อว่า My Vaccination Records โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกแสดงประวัติการฉีดวัคซีน และมีการแจ้งเตือนวันครบกำหนด เพื่อทำให้ได้ทราบประวัติการรับวัคซีนทุกประเภท รวมทั้งวัคซีนโควิด-19 ที่ถูกต้อง

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีนทางเลือก Moderna นี้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะเปิดให้จองในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล Bumrungrad.com โดยการจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ การชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้โรงพยาบาลจะรับจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เมื่อยอดเต็ม ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไปจนกว่ายอดจองจะเต็ม เพื่อให้สะดวกในการจัดสรรวัคซีนอย่างเป็นธรรม และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นลำดับถัดไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Jitta Wealth เปิดตัว Thematic Optimize ลงทุนหุ้นเมกะเทรนด์ทั่วโลก บริหารพอร์ตด้วย AI แห่งแรกในไทย

Jitta Wealth ชี้กระแสลงทุน Thematic มาแรง หลังนักลงทุนแห่ลงทุนตามธีมธุรกิจเติบโตตามเมกะเทรนด์โลก ส่ง “Thematic Optimize” บริหารจัดการพอร์ตลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ด้วยเทคโนโลยี AI ครั้ง...

Responsive image

@cosme store ร้านเครื่องสำอางชื่อดังจากญี่ปุ่น ประกาศปิดตัวในไทย 10 พ.ย. นี้

@cosme store ร้านเครื่องสำอางมัลติแบรนด์ชื่อดังจากญี่ปุ่นของบริษัท ไอสไตล์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศยุติการให้บริการถาวรสำหรับสาขาในประเทศไทยทั้งหมด...

Responsive image

Beyond Meat เตรียมวางแผงเนื้อไก่จากพืช ทำจากถั่วปากอ้า ในร้านค้าทั่วอเมริกา ตุลาคมนี้

Beyond Meat เตรียมวางจำหน่ายไก่ไร้กระดูกแช่แข็งที่ผลิตจากโปรตีนพืช อย่างถั่วปากอ้า ในร้านค้าทั่วอเมริกาภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากหยุดชะงักโปรเจกต์อาหารแช่แข็งไปมุ่ง Beyond Burger ...