โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดจองวัคซีน Moderna 9 ก.ค. นี้ จองได้ทั้งกลุ่มรับวัคซีนเข็มแรก และ Booster Dose | Techsauce /* */ /* */

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดจองวัคซีน Moderna 9 ก.ค. นี้ จองได้ทั้งกลุ่มรับวัคซีนเข็มแรก และ Booster Dose

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกาศผ่านงานแถลงข่าว ไขทุกคำตอบการจองวัคซีน Moderna เปิดแผนบริหารจัดการวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ 3 กลุ่ม พร้อมชี้แจงกำหนดการเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก ว่าพร้อมให้ลงทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

จองวัคซีน Moderna

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมวงตอบทุกคำถาม ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีน Moderna และแนวทางการจองวัคซีนดังกล่าว

หลักการการสั่งวัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไว้ดังนี้

  • โรงพยาบาลไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ

  • มีการพิจารณาตามกำลังคนของบุคคลากร และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อม รับได้ประมาณวันละ 300 ราย

  • โรงพยาบาลเน้นย้ำ และยืนยันถึงการจัดการความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความไม่แออัด จากการจัดการการฉีดวัคซีน ผ่านหมอพร้อม ที่กำลังดำเนินการอยู่

  • มีความต้องการให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเข้าถึงวัคซีนทางเลือกอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ตามหลักการงานวิจัยที่ปรากฎ

  • โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนน้อยกว่าที่จอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ และมีความยืดหยุ่นในการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง 

สำหรับเรื่องการวางแผนจัดสรรวัคซีนนั้น ทางโรงพยาบาลได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มสำหรับผู้ที่ควรได้รับวัคซีน Moderna ด้าน ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต ก็ได้เสริมในประเด็นของวัคซีน mRNA อย่าง Moderna ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกให้กับคนไทย โดยทางคุณหมอยังเน้นย้ำอีกว่า ต้องการให้คนไทยเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วก็สามารถมารับวัคซีนทางเลือก Moderna เป็น Booster dose ได้ โดยผู้ที่ควรรับวัคซีน Moderna และรูปแบบการกระจายวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลทาง นพ. วิชัย เตชะสาธิต และ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ชี้แจงไว้ดังนี้ 

  • สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ เลย และต้องการจะรับ Moderna ทั้ง 2 เข็ม คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์


  • สำหรับกลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้ โดยทางโรงพยาบาลจะเน้นไปที่การ    จัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอในการบริบาลผู้ป่วยของเราได้ตามมาตรฐาน และจะทำการสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์


  • สำหรับกลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca โรงพยาบาลแนะนำให้ฉีด AstraZeneca ให้ครบ 2 เข็ม และแนะนำให้รอวัคซีนตัวใหม่ในกลางปีหน้า ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ซึ่งอาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์ เพราะฉะนั้น การฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ก็เพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้าได้ หากจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น ผู้ที่ฉีด AstraZeneca จึงไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้

สำหรับเหตุผลที่ทางโรงพยาบาลเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกช้า ด้าน ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ชี้แจงไว้ว่า “บำรุงราษฎร์จะไม่เปิดให้จองวัคซีน และไม่ให้ชำระเงินล่วงหน้า จนกว่าเราจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ว่าจะได้รับวัคซีนอย่างแท้จริง และได้ทำการศึกษาข้อมูล และผลการวิจัยอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนการกระจายวัคซีนให้ผู้ป่วยที่จำเป็น”

และเพื่อความสะดวกของผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก็ได้เปิดตัว เมนูใหม่บนแอปฯ Bumrungrad Application ที่ชื่อว่า My Vaccination Records โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกแสดงประวัติการฉีดวัคซีน และมีการแจ้งเตือนวันครบกำหนด เพื่อทำให้ได้ทราบประวัติการรับวัคซีนทุกประเภท รวมทั้งวัคซีนโควิด-19 ที่ถูกต้อง

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีนทางเลือก Moderna นี้ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะเปิดให้จองในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล Bumrungrad.com โดยการจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ การชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้โรงพยาบาลจะรับจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เมื่อยอดเต็ม ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไปจนกว่ายอดจองจะเต็ม เพื่อให้สะดวกในการจัดสรรวัคซีนอย่างเป็นธรรม และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นลำดับถัดไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

โอกาสใหม่ของอินโด-แปซิฟิก G7 เล็งลงทุนด้านพลังงานสะอาด

กลุ่มประเทศ G-7 กำลังพิจารณาเงินลงทุนสำหรับการส่งเสริมให้อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในประเทศไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ Build Back...

Responsive image

Opn แต่งตั้ง คุณคริส มิสเนอร์ อดีตผู้บริหารจาก Apple ร่วมทีมคณะกรรมการผู้บริหาร

Opn ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการรับชำระเงินแบบครบวงจรจากประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง "คุณคริส มิสเนอร์" (Chris Misner) อดีตผู้บริหาร Apple Inc. (“Apple”) และ...

Responsive image

โลกปรับธุรกิจจึงต้องเปลี่ยน มุมมองผู้บริหารและนักวิชาการ จากเวที The Disruption of Business, Competition and Transformation, Ready Now for the Future

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ รวมนักวิชาการ นักการตลาด ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในไทยและระดับโลก สะท้อนมุมมองและแนวคิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่...