เซ็นทรัล เรสตอรองส์ ทุ่ม 70 ล้านบาท ซื้อหุ้น 51% ในกิจการชานมไข่มุก Brown Cafe | Techsauce

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ ทุ่ม 70 ล้านบาท ซื้อหุ้น 51% ในกิจการชานมไข่มุก Brown Cafe

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) หรือ  CENTEL ได้มีมติให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด CRG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 % และมีทุนจดทะเบียน(ชําระแล้ว) 620 ล้านบาท ดําเนินการเจรจาเพื่อลงทุนในบริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจจําหน่ายของ หวาน เบเกอรี และเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ “บราวน์ คาเฟ่ (Brown Cafe)” ซึ่งบัดนี้ฝ่ายบริหาร ได้เจรจาบรรลุข้อตกลงตามที่ คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว

โดย CRG ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 18,952 หุ้น และ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกเป็นจํานวน 28,976 หุ้น ซึ่งภายหลัง จากซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว CRG จะถือหุ้นใน บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด ทั้งสิ้น จํานวน 47,928 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 51% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 65-70 ล้านบาท 

สำหรับบริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหาร ของหวาน เบเกอรี่ และ เครื่องดื่มภายใต้ชื่อทางการค้า “บราวน์ คาเฟ่ (Brown Cafe)” รายได้หลักของ บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด มาจาก Brown Cafe ในประเทศไทยที่ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีการเปิดดําเนินการ 11 สาขา โดยเป็นสาขาที่ บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด เป็นเจ้าของเองจํานวน 10 สาขา และ เป็นสาขาที่ให้สิทธิ์ในการบริหาร (franchise) อีก 1 สาขา และเมื่อไม่นานมานี้ ทาง บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จํากัด ได้มีการเซนต์สัญญาให้สิทธิ์ในการบริหารกับผู้ประกอบการร้าน Brown Cafe ในประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการลงทุนนั้นมาจากเงินจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการลงทุนในคร้งนี้บริษัทคาดหวังผลตอบแทนจากการดําเนินงาน และ การขยายการลงทุนไปในธุรกิจผลิตและ จําหน่ายอาหาร ของหวาน เบเกอรี่ และ เครื่องดื่มภายใต้ชื่อทางการค้า “บราวน์ คาเฟ่ (Brown Cafe)” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ ร้านอาหารของบริษัทRELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าว ใช้ AI รันวงการ

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าวทั่วโลก ใช้ AI ในการรวบรวมข่าวสาร การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหาข่าว...

Responsive image

SCGP ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

SCGP มีการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตามกรอบแนวคิด ESG...

Responsive image

5 ฟีเจอร์ AI ต้องลอง ของเล่นใหม่จาก Meta

ในงาน Meta Connect 2023 ได้เปิดตัว AI ไม่ว่าจะเป็น Chatbot, Assistant, AI ที่ใช้สร้างสรรค์รูปภาพ หรือแม้แต่ AI สำหรับธุรกิจก็ยังมี...