พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์สรุปมติ ครม.เยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนจากผลกระทบCOVID-19ที่ระบาดระลอกใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ได้มากที่สุด


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มกราคม 2563 ว่ามีมติให้เยียวยากลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะได้รับได้ 3,500 ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมติดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมครม.ในวันอังคารหน้า และได้เงินเร็วสุดเดือนมกราคมหรือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ในเรื่องของการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณกว่า 200,000 ล้านบาท  โดยให้กระทรวงการคลังประสานธนาคาารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินและสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เช่น สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000-15,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35 ต่อเดือน โดยปัจจุบันนี้ก้มีการหารือกันทั้งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์ด้วย ว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป 

นอกจากนี้ยังขอยืนยันว่าประชาชนคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน โดยขณะนี้ได้มีการจัดหาและซื้อเข้ามาตามลำดับแล้ว ซึ่งสิ่งที่จะทำต่อไปคือแนวทางในการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ในการกระจายวัคซีนอย่างเช่นโรงพยาบาล หรือสาธารณะสุขต่างๆ และที่สำคัญทางภาครัฐยังเปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา(อย.) แล้ว 

ด้านความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่น ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนการเยียวยากรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อน เพราะมาตรการส่งเสริมการจ้างงานรักษาระดับการจ้างงานมอบหมายกระทรวงแรงงานไปแล้ว และการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงพิจารณามาตรการดูแลแรงงานนอกระบบประกันสังคมด้วย

อีกส่วนนึงคือการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยจะมีการลดค่าไฟ 2 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยบ้านทั่วไปที่่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก อีกทั้งยังลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 

ขณะเดียวกันยังเพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการ Work From Home และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา 3 เดือน

ส่วนโครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านสิทธิ์ อีกครั้งวันที่ 20 มกราคม 2564 RELATED ARTICLE

Responsive image

depa ปล่อย JobD2U Community Online แห่งใหม่ครบเครื่องเรื่องหาทีมเเละคนต้องการหางาน

depa ขอชวนคนที่กำลังหาคนร่วมงาน คนหางาน คนหาช่องทางใหม่เป็นนายตัวเอง คนหาหลักสูตรต่อยอดอาชีพ Join Facebook Group+ "JobD2U"...

Responsive image

ครม. เห็นชอบ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ในปี 2563 เยียวยาผลกระทบจาก COVID-19

ครม. เห็นชอบ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ในปี 2563 เยียวยาผลกระทบจาก COVID-19...

Responsive image

ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยา ‘กลุ่มเปราะบาง’ มอบ 1,000 บาท นาน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนกว่า 13 ล้านคน โดยจะมอบ...