ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL  ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเจรจาทําความตกลงเพื่อการเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลักสําหรับลงทุนจัดตั้งและ ดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 CP ALL LAOS CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%) ได้เข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลักสําหรับดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ 7-Eleven, Inc. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดย CP ALL LAOS CO., LTD. ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ใน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยคู่สัญญาอาจตกลงต่ออายุสัญญาได้อีกสองครั้งครั้ง ละ 20 ปี

ทั้งนี้ CP ALL LAOS CO., LTD. เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อดําเนินธุรกิจร้าน 7-Eleven ตามสัญญาแฟรนไชส์หลักข้างต้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจํานวนทั้งสิ้น 20,000,000,000 กีบลาว (หรือประมาณ 2,200,000 เหรียญสหรัฐ)

อ้างอิงจาก SET


RELATED ARTICLE

Responsive image

CPALL แจ้ง กลต. เข้าซื้อหุ้น Thai Smart Card ทั้งหมด มูลค่าราว 788 ล้านบาท

เป็นความเคลื่อนไหวด้าน Digital Payment ที่น่าสนใจไม่น้อย เมื่อ CPALL บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของไทย แจ้งต่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กลต. ถึงเรื่องการเข้าถือหุ้นในบริษัท ...

Responsive image

CP All จัดโครงการ Blogger’s Bootcamp ปีที่ 2 ชวน Blogger ฝ่าโลกาภิวัฒน์ ผลิต Content คุณภาพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ประกาศจัดโครงการ Blogger’s Bootcamp by ...

Responsive image

CPALL กวาดกำไรสุทธิครึ่งปีแรก ของปี 2563 อยู่ที่ 8,532 ล้านบาท

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPALL ได้รายงานผลการดําเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิจํานวน 8,532 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.2 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน และ มีรา...