CPALL ขายหุ้น Big Lot ของ MAKRO ให้ Credit Suisse จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 6 พันลบ. | Techsauce

CPALL ขายหุ้น Big Lot ของ MAKRO ให้ Credit Suisse จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 6 พันลบ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งข้อมูลในแบบรายงานการได้มา หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบรายงาน 246-2)  ในการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการขายหุ้นขนาดใหญ่ หรือ Big Lot เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.5122% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้กับ Credit Suisse AG, Singapore Branch 

MAKRO

โดยภาพหลังจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ เหลือจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 1,712,132,145  หุ้น หรือ สัดส่วน 16.1822% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะเดียวกันในส่วนของจำนวนหุ้นของกลุ่ม มีจำนวน 8,988.22 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 84.9523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ บล.โนมูระ พัฒนสิน ได้ทำการวิเคราะห์ว่าการขายหุ้นบิ๊กลอตใน MAKRO ของ CPALL ในครั้งนี้ ราคาเฉลี่ยที่ 37.75 บาทต่อหุ้น จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 6,040 ล้านบาท 

RELATED ARTICLE

Responsive image

บจ. mai เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 65 ยอดขายรวม 153,582 ลบ. กำไรรวม 6,572 ลบ.

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานงวดสะสม 9 เดือน ปี 2565 มียอดขายรวม 153,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานรวม 8,136 ล...

Responsive image

เปิดตัว Thailand Accelerator พร้อมผนึก 25 พันธมิตร มุ่งช่วย Startup ระดมทุน

ครั้งแรก! ในประเทศไทยกับการเปิดตัวโครงการ “Thailand Accelerator” มุ่งเน้นช่วยให้สตาร์ทอัพไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดมทุนได้ และเร่งให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้การผนึกกำล...

Responsive image

มัดรวมแผนงานชุดใหญ่ที่ ‘depa’ มุ่งทำตามแนวคิด Digital Infinity

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า มาเผยความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย สังคมและเศรษฐกิจประเทศไทย หลังจากมุ่งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาคนที่มีทักษะดิจิทัล ...