CPF ผนึก Sertis พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะครั้งแรกในไทย ยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วย AI | Techsauce

CPF ผนึก Sertis พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะครั้งแรกในไทย ยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วย AI

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด (Sertis) จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีบริหารและจัดการฟาร์ม “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการ นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence : AI) ที่สามารถคิด วิเคราะห์ ประมวลผลและตัดสินใจเองได้ ผ่านการจดจำและการศึกษาข้อมูลจำนวนมาก มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เพื่อพลิกโฉมสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Smart Farm ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมสร้างมาตรฐานให้กับกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

โดยการทำงานของ CPF AI FarmLab Powered by Sertis นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1. Monitoring - การติดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฏของผู้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

2. Violation Detection and notification - ระบบ AI จะตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่ได้รับ และแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที (Violation Detection and Notification) หากพบว่ามีพนักงานสัญจรเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยการส่งข้อความ แจ้งเตือนและภาพถ่าย snapshot

3. Analysis - ระบบประมวลผลแจ้งสถิติให้เจ้าของฟาร์มสามารถเช็คและตรวจสอบเพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน อีกทั้งรับรู้ข้อมูลโดยรวมของฟาร์ม

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF พร้อมด้วยคุณธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด และคุณธงชัย เดชอินทรนารักษ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เขาอ้อม จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” ณ True Branding Shop ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดการฟาร์ม และยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เจ้าของฟาร์มและเกษตรกรให้มีความสามารถในการแข่งขันและก้าวทันยุคสมัย

สำหรับโครงการ “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” เป็นโครงการที่ CPF ร่วมกับ Sertis ในการนำเทคโนโลยี AI และ Computer Vision มาพัฒนาระบบบริหารและจัดการฟาร์ม โดยเริ่มที่การยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) หรือระบบป้องกันโรค ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนแรก และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาในส่วนถัดไป เราตั้งใจที่จะต่อยอดการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยติดตามและประเมินสุขภาพสัตว์ ซึ่งเป็นอีกส่วนงานที่มีความสำคัญ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และด้วยความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำอย่าง “Sertis” เราเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสียหายให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของลูกค้าอาหารสัตว์ได้

CPF AI FarmLab Powered by Sertis เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นฟาร์มต้นแบบ ที่มีกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการทำงานในจุดที่มีความเสี่ยงได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจัดเป็นก้าวแรกในการยกระดับบริการของผู้นำด้านการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยอย่าง CPF ไปสู่พันธมิตรคู่ค้าอาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย CPF ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยการติดอาวุธให้กับลูกค้าอาหารสัตว์ เพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ยังเสริมว่า CPF ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป โดยมองในเรื่องของ IOT เอาไว้ โดยจะร่วมมือกับ Sertis เพื่อพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆ ในฟาร์มให้ทำงานได้อย่างอัจฉริยะยิ่งขึ้น

ด้านคุณไพบูลย์ เจียมเรืองจรัส รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) กล่าวว่า "การรับทราบถึงปัญหาของเจ้าของฟาร์มที่เป็นลูกค้าของเราว่ามีจุดบอดไหนบ้างของการทำฟาร์มสัตว์ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และพัฒนา Solution ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า"

คุณธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด เปิดเผยว่า “Sertis รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารและจัดการฟาร์มอัจฉริยะในชื่อ “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” จากความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI ในการนำมาใช้ควบคุมการทำงานในแง่ของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม โดยทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitoring) การปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภายในฟาร์ม ระบบ AI จะตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่ได้รับ และแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที (Violation Detection and Notification) หากพบว่ามีพนักงานสัญจรเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยการส่งข้อความ แจ้งเตือนและภาพถ่าย snapshot นอกจากนี้ เจ้าของฟาร์มและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลสถิติย้อนหลัง ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลที่แสดงผลบนแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ การได้ร่วมมือกับ CPF ยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดและความมุ่งมั่นของ Sertis ในการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยเริ่มจากภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจต่างๆ ให้ก้าวทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง”

คุณธงชัย เดชอินทรนารักษ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เขาอ้อม จำกัด เปิดเผยว่า “ฟาร์มเขาอ้อม ดำเนินธุรกิจด้านฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรีมากว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร ทางฟาร์มให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในธุรกิจฟาร์มสุกรจึงเป็นสิ่ง ท้าทาย น่าสนใจ และช่วยเติมเต็มด้านการตรวจสอบและการพัฒนาการดำเนินงานภายในฟาร์มได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเทคโนโลยี CPF AI FarmLab Powered by Sertis มาทดสอบใช้กับฟาร์มเขาอ้อม เป็นแห่งแรก ทางฟาร์มได้ร่วมมือกับทีมผู้ชำนาญการและสัตวแพทย์จาก CPF ในการกำหนดพื้นที่การเลี้ยง การขายและส่วนพักอาศัยภายในฟาร์มออกเป็นโซนอย่างชัดเจน รวมถึงสร้างมาตรการในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ และไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาการติดเชื้อและแพร่กระจาย ของโรคระบาดภายในฟาร์ม เช่น โรค ASF ในสุกร และโรคอื่นๆ ที่ติดต่อได้ทางการสัมผัส โดยเรามั่นใจว่า ระบบนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของความปลอดภัยทางชีวภาพ ความทันสมัย และการทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถยืนหยัดในธุรกิจสุกรได้อย่างมั่นคงต่อไป"

ในครั้งนี้ยังมีสุธี เตชะธนะวัฒน์ เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ แสงอรุณฟาร์ม มาให้ความเห็นในการใช้งาน CPF AI FarmLab Powered by Sertis เผยว่า มีความพึงพอใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ใช้งานรายแรก ซึ่ง CPF AI FarmLab Powered by Sertis นับว่ามอบความสะดวกให้แก่ตนเองอย่างมาก เพราะสามารถแจ้งเตือนอุปกรณ์ที่เสียหายภายในฟาร์มได้ ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น"

การพัฒนาของ CPF AI FarmLab Powered by Sertis ครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนให้กับเหล่าผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ในการยกระดับคุณภาพการทำงานสู่มาตราฐานใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นผ่านทางเทคโนโลยี AI

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB Abacus ปิดดีลระดมทุน Series A กว่า 400 ล้านบาท จากนักลงทุนต่างชาติ นำโดย Openspace Ventures

SCB Abacus ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสินเชื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ “MoneyThunder” หรือ “เงินทันเด้อ” สร้างผลงานโดดเด่นเข้าตานักลงทุนระดับโลก รับเงินลงทุนมูลค่ากว่า 12 ล้านเหรี...

Responsive image

รัฐบาลอินโดนีเซีย เตรียมส่ง 14 รัฐวิสาหกิจ เข้าตลาดหุ้น ในปี 2023 หวังดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศ

รัฐบาลอินโดนีเซีย เดินหน้าขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ประกาศเตรียมระดมทุนผ่าน IPO กับ 14 บริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเข้าตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียภายในปี 2023 ตั้งเป้าแก...

Responsive image

เกาหลีใต้สั่งปรับ Google กว่า 5,800 ล้านบาท ฐานผูกขาดระบบปฏิบัติการ Android

เกาหลีใต้เตรียมพิจารณา Google บริการค้นหาข้อมูลระดับโลก ให้จ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 207,400 ล้านวอน...