กระทรวงดิจิทัลฯ นำลงนามร่วมมือ Creden หนุน eKYC ในไทย | Techsauce

กระทรวงดิจิทัลฯ นำภาครัฐฯ ลงนามร่วมมือ Creden หนุน eKYC ให้เกิดในไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Creden บริษัท Startup ผู้ให้บริการ Identity and Verification Online Platform หนุนการใช้ Electric Document และ eKYC ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐฯ

นับเป็นอีกความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีภาครัฐฯ หรือ GovTech ที่น่าสนใจ เมื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Creden บริษัท Startup ด้าน Identity and Verification Online Platform เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐฯ อย่างเป็นทางการ โดยมี 4 หน่วยงานเริ่มใช้แล้วทั้งส่วนงานบริการธุรกิจและงานให้บริการประชาชน

สำหรับบริการของ Creden ที่ลงนามในครั้งนี้ จะเป็นบริการ eKYC ที่ช่วยยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนบน Digital กับบริการสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ (Electric Document and Signature) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain และเสริมด้วยTEDA ซึ่งเป็นระบบ Timestamp จาก ETDA รวมถึงยังเป็น Online Platform ที่รองรับการใช้ Device หลากหลาย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกิดขึ้นอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดต้นทุนกว่ารูปแบบเดิมอย่างมาก

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐฯ 4 ราย นำบริการของ Creden ไปใช้แล้ว ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ทั้งยังมีผู้ใช้บริการเป็นภาคเอกชนอีกหลายราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ในวันนี้ผมมีความยินดีที่ได้เห็น Startup ของคนไทยอย่าง Creden ซึ่งได้ริเริ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้บริการสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ (Electric Document and Signature) ซึ่งบริการดังกล่าวนับเป็นบริการที่มีความสำคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ต้องปรับตัวเข้าสู่ Digitalization นำเทคโนโลยีที่มีมาบูรณาการและช่วยอํานวยความสะดวกให้ประชาชน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการลดการใช้กระดาษในองค์กร ตามมติคณะรัฐมนตรี จะช่วยให้ลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของภาครัฐ สร้างความสะดวกในการทำงานยิ่งขึ้น”

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครังนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ Creden ในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน หันมาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร การให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจสามารถแข่งขันกับต่างประเทศในยุค Digital Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

คุณภาวุธยังเผยว่า Creden มีแผนจะพัฒนาระบบ Credit Scoring เพื่อระบุคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ทำธุรกรรมบน Platform ด้วย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...