• depa จับมือ PEA เปิดโครงการ Smart City Solution Week 2019 ดึงผู้จัดงานระดับโลกโชว์ 3 แกน Solution จัดพร้อม Digital Thailand Big Bang 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ Messe Frankfurt ร่วมจัด Smart City Solution Week 2019 นำงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ SecureTech Thailand, Thailand Lighting Fair และ Thailand Building Fair จัดพร้อมกับงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชูประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน Smart City แห่งภูมิภาคอาเซียน เปิดมิติใหม่ของสุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นล่าสุดเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด ตั้งแต่โซลูชั่นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมดิจิทัล

Mr.Hubert Duh ประธานและกรรมการผู้จัดการ Messe Frankfurt New Era Business Media กล่าวว่า “Messe Frankfurt ภูมิใจที่ได้สนับสนุนการพัฒนา Smart City ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่าง depa กับ Messe Frankfurt ในการจัดงานแสดงเทคโนโลยี 4 งานพร้อมกันก่อให้เกิดเป็นมหกรรมงานแสดงสินค้าในแนวคิด สมาร์ท ซิตี้ โซลูชั่น วีค (Smart City Solution Week) จะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม”

“โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, เวิลด์เด็กซ์ และ ดิ เอ็กซ์ซิบิส จะเข้าใจถึงความต้องการของตลาด ในประเทศ ขณะที่ Messe Frankfurt จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมจุดแข็งด้านเครือข่ายพันธมิตรของ Messe Frankfurt ที่มีอยู่ทั่วโลกมาสนับสนุนการเติบโตของงาน ตอบสนองความต้องการในประเทศ ยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าชมงาน และที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่แวดวงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอีกด้วย”

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “เราหวังว่าความร่วมมือกับพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ก่อให้เกิดมหกรรม Smart City Solution Week จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียน ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เป็นแนวโน้มที่ปฏิเสธไม่ได้ของเมืองต่างๆ ในอาเซียน ดังนั้น เราจึงหวังว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากงานในครั้งนี้ที่เปรียบเสมือน Ecosystem Platform ของ Solution เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการ”

จากข้อมูลของ MarketsandMarkets คาดการณ์ว่าตลาด Smart City จะเติบโตจากมูลค่า 308 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 ไปเป็น 717,200 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 18.4 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 4 ปี ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนา Smart City คือ ความต้องการด้านความปลอดภัยในที่สาธารณะการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมือง และโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยระบบการคมนาคมขนส่งอัจฉริยะจะเป็นสัดส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนื่องมาจากความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับจำนวนประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

งานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2019 และงานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2019 มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจะจัดร่วมกันภายใต้แนวคิด “City + IoT – A sustainable and livable future” มุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีพัฒนาเมืองและ IoT เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและน่าอยู่ ตอบสนองวิวัฒนาการดิจิทัลที่เทคโนโลยี IoT ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับ Solution เพื่อการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ อาทิ ระบบไฟถนนอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid รวมทั้งระบบอาคารอัจฉริยะ และระบบพลังงานอัจฉริยะ ทั้งหมดนี้ อาศัยเซ็นเซอร์เพื่อเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเมืองอัจฉริยะที่ซับซ้อน นำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสมาร์ทซิตี้นับพันแอป ช่วยให้ผู้นำเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลคุณภาพสูงจำนวนมหาศาลที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในปี 2554 จนได้รับ การยอมรับว่าเป็นงานแสดงสินค้าสำคัญที่มืออาชีพในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนห้ามพลาด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโซลูชั่นส์ความปลอดภัยอัจฉริยะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยในปีนี้ งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2019 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Security + AI – Empowers Sustainable City Development” โดยจะนำเสนอนวัตกรรมความปลอดภัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีไอโอที (IoT) ล่าสุดเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเมืองอัจฉริยะ

ในส่วนของงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2017 เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอถึงวิธีการนำบิ๊ก ดาต้าหรือข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพในเมือง ภายใต้ภารกิจที่จะมุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โซลูชั่นที่สามารถพบได้ในงานนี้ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการเมือง Cloud Computing ผลิตภัณฑ์ Fintech และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ ระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและดาวเทียม

งานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019 และ งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 งานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ และงานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพ

RELATED ARTICLE

Responsive image

มาทำความรู้จัก 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่ใช้ขับคลื่อนการพัฒนา Smart City เมืองไทยกัน!

เมื่อไม่นานมานี้โครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ได้เปิดรับสมัครทีมนักพัฒนาที่มี Solution หรือ Idea ที่แปลก เเตกต่าง เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าร่วมแข่งขันชิง...

Responsive image

DEPA เผยแผนหนุน Startup ทั้งด้านเงินทุนและกฎหมาย เตรียมดัน Smart City ทั่วประเทศใน 5 ปี

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 คน เปิดเวทีทอล์คเป็นครั้งแรกในงาน “DEPA: Di...

Responsive image

ASEAN Startup Hackathon เวทีของนักพัฒนาสู่การประชันไอเดียเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียน

ASEAN Startup Hackathon เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้มีโอกาสระดมสมองทำการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสามารถสร้างนวั...