หนึ่งในเทคโนโลยีที่ปีนี้ถูกจับตาในการนำมาใช้ขับเคลื่อนการทำธุรกรรมออนไลน์ก็คือ Nation Digital ID หรือ NDID ซึ่งล่าสุดสนช. ได้ผ่านร่างพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยผลักดันการใช้ National Digital ID

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับให้ใช้เป็นกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไขบทบัญญัติ ว่าให้สิทธิ์การแสดงตัวตนและการพิสูจน์ตัวตนที่สามารถกระทำผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ ด้วยเสียงเห็นชอบเอกฉันท์ 124 เสียง ซึ่งเป็นการผลักดันการนำ Nation Digial ID หรือ NDID มาใช้งาน ทั้งนี้ใน Facebook Page ของ National Digital ID ได้มีการโพสต์ข้อความว่า "ขอบคุณทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ กว่าจะถึงวันนี้ "

ทั้งนี้ยังมีการแนบลิงก์ของรายละเอียดเอกสารชุดเต็มมาให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านประกอบ

อ้างอิง กรุงเทพธุรกิจ

RELATED ARTICLE

Responsive image

เข้าใจ Digital ID ใน 5 นาที: กระบวนการยืนยันตัวตนดิจิทัลที่คนไทยได้ใช้แน่นอน

ในช่วงไม่นานมานี้ คนไทยคงเคยได้ยินคำว่า Digital ID โดยเฉพาะในยุคที่กระบวนการและธุรกรรมต่างๆ ถูกยกขึ้นสู่โลกดิจิทัล ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้วิธีการแบบเดิมมากมาย ทั้งความรวดเร็วจ...

Responsive image

เตรียมบอกลาการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน! รัฐและเอกชนเร่งพัฒนา Digital ID ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหาเวลาที่จะต้องสมัครใช้บริการจากภาครัฐหรือเอกชน เมื่อเวลาที่ต้องยืนยันตัวตน มักจะต้องกรอกเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน และถ่ายเอกสาร เซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่า...

Responsive image

เสวนา ธปท. ชวนคุยเรื่อง Biometrics, e-KYC และ National Digital ID หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร?

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเสวนาในหัวข้อ “A Journey of Biometrics in Financial Services” ระบุเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินนำเทคโนโลยีมา...