Digital Ventures เปิด 3 ยุทธศาสตร์ : เปิด Open API, Accelerator และกองทุน เพื่อขับเคลื่อน FinTech Ecosystem ในไทยอย่างเต็มรูปแบบ | Techsauce

Digital Ventures เปิด 3 ยุทธศาสตร์ : เปิด Open API, Accelerator และกองทุน เพื่อขับเคลื่อน FinTech Ecosystem ในไทยอย่างเต็มรูปแบบ

Digital Ventures (ดิจิทัล เวนเจอร์ส) ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหน้าเป็น First FinTech Ecosystem Enabler ในประเทศไทย พร้อมเปิดแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย

ที่มาของ Digital Ventures (DV)

 • จากความเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ของ Financial technology นั้น ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ จากเดิมทีที่ระบบของธนาคารนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อความมีเสถียรภาพ และรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ
 • ดิจิทัล เวนเจอร์ส นั้นเกิดมาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ธนาคาร รวมถึงผลักดันให้มีผู้ประกอบการ Startup รายใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา Financial technology ผ่านแผนดำเนินการเพื่อตอบสนอง Ecosystem ให้ครบทุกองค์ประกอบ (Ecosystem Enabler) และมี คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหาร
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เล่าถึงโครงสร้างขององค์กร

ทั้งนี้ดิจิทัล เวนเจอร์ส จะดำเนินงานผ่านสี่ส่วนธุรกิจหลัก ได้แก่ Lab, Product, Accelerator และ VC โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์สได้มาเล่าถึงแผนการดำเนินงานของสามส่วนธุรกิจ

 • Corporate Venture Capital (หน่วยงานลงทุนองค์กร) ซึ่งเน้นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม มากกว่าการลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางกำไร
 • Digital Products (หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล)
 • Accelerator (หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะ Startup)

Corporate Venture Capital

 • คุณพลภัทร อัครปรีดี (Paul Ark) รับหน้าที่เป็น Managing Director, Corporate Venture Capital โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล, ศึกษา, ทำความเข้าใจเทคโนโลยี และตัดสินใจในการลงทุน
 • ทุนเริ่มต้นคือ 50 ล้าน USD หรือ 1,750 ล้านบาท โดยรูปแบบการลงทุน จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • Fund of Funds (กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอื่นๆ) ทุนประมาณ 20 ล้าน USD ซึ่งได้เริ่มการลงทุนครั้งแรกในกองทุน Golden Gate Ventures ไปแล้ว
  • Direct Investment (ลงทุนด้วยตนเอง) โดยมีทุนประมาณ 28 ล้าน USD มุ่งเน้นการลงทุนใน Startup ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับสากล
  • Accelerator โดยมีทุนประมาณ 2 ล้าน USD ซึ่งเป็นการลงทุนใน Startup ไทย ผ่าน DV Accelerator
 • ประเภทธุรกิจที่ Corporate Venture Capital สนใจจะลงทุน แบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่
  • Financial products สำหรับลูกค้า เช่น FinTech Startup ด้าน e-wallet หรือ wealth management เป็นต้น
  • Infrastructure คือการลงทุนในบริษัทที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ FinTech เช่น Blockchain, Credit scoring เป็นต้น
  • Core tech คือการลงทุนด้านเทคโนโลยีสำคัญๆ ในยุคใหม่ เช่น Data mining, Artificial Intelligence หรือ Natural language processing เป็นต้น

นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้เข้าลงนาม MoU ร่วมกับ Life.SREDA ซึ่งเป็น Venture Capital ระดับโลกในด้าน Financial Technology ซึ่งมี Vladislav Solodkiy ซึ่งเป็นหนึ่งใน Thought leader ด้าน FinTech ของโลก เป็นผู้บริหารอีกด้วย

การร่วมมือกับ Life.SREDA นี้ จะเอื้อประโยชน์ให้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส  ได้รับประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านงานวิจัย และในด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการให้บริการทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคตได้

paul ark dv lifesreda

หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Products)

 • คุณสุวิชชา สุดใจ รับหน้าที่เป็น Managing Director, Digital Products โดยมีภารกิจทางด้านงานวิจัย, สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Financial Technology ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทดลอง ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการหา solution ใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น Blockchain, Internet of Things , Machine Learning และ Biometrics
 • ในเดือนสิงหาคม จะมีการเปิดตัว Bank simulation platform ที่เปรียบเสมือนเป็น ธนาคารจำลอง ให้กลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาทดลองในระบบเสมือนจริงนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบนี้นั้น จะสามารถมองเห็นกลไกของธนาคาร และประเมินได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถนำออกสู่ตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หรือไม่
 • นอกจากนี้ ดิจิทั เวนเจอร์ส จะเป็นรายแรกที่เปิด API ให้ผู้ประกอบการเข้ามาดึงข้อมูลบางส่วนของ SCB ไปใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและทดลองผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

suvicha sudchi dv open api

หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Accelerator)

 • คุณชาล เจริญพันธ์ รับหน้าที่เป็น Head of Accelerator โดยจะทำหน้าที่ให้ความรู้, ให้คำปรึกษา รวมไปถึงให้เงินทุนในกลุ่ม Startup เพื่อสร้างความเข็มแข็ง ให้กลุ่มผู้ประกอบการ Financial Technology ในประเทศไทย และในภูมิภาค
 • ขณะนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส  ได้เตรียมเปิดโครงการบ่มเพาะรุ่นแรก ภายใต้ชื่อ Digital Ventures Accelerator (DVA) ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น โดยจะได้รับคำปรึกษาจากเมนทอร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้ที่รับคัดเลือกเข้าโครงการนั้น จะได้รับทุนให้เปล่าจำนวน 300,000 บาท โดยทางโครงการจะทำการคัดเลือก Startup  ที่เกี่ยวข้องกับ Financial Technology 50% และ Startup ในด้านอื่นอีก 50% เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ได้ทั้ง

charle dv

Next Step

ขณะนี้ ดิจิทั เวนเจอร์ส ได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วที่ www.dv.co.th โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้

 • เปิดให้ Startup ที่สนใจเงินทุนสามารถส่ง Pitch deck เข้ามาได้
 • เปิดให้ Startup สมัครเข้าร่วมโครงการ Digital Ventures Accelerator ได้แล้ว โดยจะหมดเขต รับสมัครในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

dv website launch

 

 • เปิดให้ทดลอง Open API และ Bank Simulation เป็นครั้งแรก ในงาน Techsauce Summitในวันเสาร์ที่ 23 และอาทิตย์ที่ 24 นี้ ซึ่งถือเป็นงาน Conference ที่มีเนื้อหาด้าน Financial technology มากที่สุดในประเทศไทย

เกี่ยวกับผู้บริหาร ดิจิทัล เวนเจอร์ส

ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร

คุณธนาเข้าร่วมงานกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2016 ในฐานะที่ปรึกษา โดยมีภารกิจสำคัญในการก่อตั้งบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด นอกเหนือจากนั้น คุณธนายัง มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์โครงการที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้กับกลุ่มธนาคารฯ อีกหลายโครงการด้วยกัน

คุณธนา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การเป็นนักการเงิน, นักการตลาด โดยก่อนหน้านี้ คุณธนาได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานพาณิชย์ของ dtac โดยเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Happy dtac รวมไปถึงการดำรงตำแหน่ง CEO ของ Mc Jeans ในช่วงหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าร่วมบริหารธุรกิจด้านทีวีดาวเทียม ในเครือ GMM Grammy

นอกจากบทบาทประธานกรรมการบริหารของดิจิทัล เวนเจอร์ส แล้ว คุณธนายังได้ทำงานที่เขารักไปพร้อมๆ กัน คือ การเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการที่ Academy of Business Creativity (ABC) ร่วมกับ คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลากหลายแห่งในหลายอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจ สามารถพบกับคุณธนา ได้ที่งาน Techsauce Summit กับ Keynote ในหัวข้อ How banks can collaborate with FinTech startups

พลภัทร อัครปรีดี Managing Director, Corporate Venture Capital

 

คุณพลภัทร หรือ Mr. Paul Ark ใช้เวลาครึ่งแรกของชีวิตการทำงานไปกับการเป็นนักการเงินและการลงทุน โดยดูแลเรื่อง IPOs M&A และการทำดีลธุรกิจให้กับธนาคารระดับโลก อาทิ Deutsche Bank และ Citigroup ในเอเชียและนิวยอร์ค รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้ทาง Tonson Capital และ Blackwood Venture ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย จากนั้นเขาได้ผันตัวเข้าสู่โลกของการขายปลีก ด้วยการเข้าไปร่วมงานกับกลุ่ม Central โดยดูแลส่วนงาน Joint Venture ในระดับภูมิภาค รวมไปถึงการพาบริษัทเข้าสู่ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

นอกจากนี้ คุณพลภัทรยังได้ร่วมงานกับ Apple โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพา Apple เข้าสู่ตลาดเอเชีย ด้วยการเปิด Flagship Store ในจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ก่อนที่จะร่วมงานกับ Microsoft ในบทบาทของที่ปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกในจีนของบริษัท นอกจากนี้ คุณพลภัทรยังมีบทบาทในวงการ startup ด้วยการเป็นเมนทอร์ให้กับบริษัท startup รวมไปถึงการเป็น Angel investor อีกด้วย โดยเขาได้มีการลงทุนให้กับบริษัทในช่วง early stage หลายบริษัท ในสหรัฐอเมริกา จีน และไทย

คุณพลภัทรจบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Haas School of Business แห่ง มหาวิทยาลัย Berkeley และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก Kellogg School of Management แห่งมหาวิทยาลัย Northwestern

ปัจจุบัน คุณพลภัทรดำรงตำแหน่ง Managing Director, Corporate Venture Capital ที่ดิจิทัล เวนเจอร์ส

นอกจากนี้ยังพบกับคุณพลภัทร ได้ในงาน Techsauce Summit ในหัวข้อ The Road to become Top VCs in Asia

สุวิชชา สุดใจ Managing Director, Digital Products

คุณสุวิชชามีประสบการณ์การทำงานในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ผ่านมานั้น คุณสุวิชชาใช้เวลาไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบโครงสร้าง วางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กับ Accenture และ IBM ในหลายประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก

คุณสุวิชชาจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จาก University of Illinois Urbana Champaign และ ปริญญาโทสาขา บริหารธุรกิจ จาก University of Texas

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director, Digital Products ที่บริษัท ดิจิทั เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล

พบกับคุณสุวิชชา ได้ในงาน Techsauce Summit กับหัวข้อ The Challenges and Risks of Blockchain Technology

ชาล เจริญพันธ์ Head of Accelerator

คุณชาลคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ HUBBA โดยจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการสร้าง HUBBA มาใช้ใน ดิจิทัล เวนเจอร์ส เพื่อพลักดัน Startup Community

Charle Charoenphan

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...