InnoSpace เพิ่มทุนรอบ 3 ดึง EGAT เข้าเสริมทัพ ลงทุนเพิ่ม 100 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา Startup Ecosystem ไทยให้เติบโต | Techsauce

InnoSpace เพิ่มทุนรอบ 3 ดึง EGAT เข้าเสริมทัพ ลงทุนเพิ่ม 100 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา Startup Ecosystem ไทยให้เติบโต

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (InnoSpace) แถลงการเพิ่มทุนรอบที่ 3 ซึ่งมีองค์กร   เข้าร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ให้สามารถลงทุนใน InnoSpace       โดยมีวงเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ซึ่งทำให้ในปัจจุบัน InnoSpace มีผู้ลงทุนทั้งหมด 16 ราย จำนวนเงินทุนมากกว่า 700 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานรูปแบบ Sharing CVC ที่พร้อมสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนา Startup Ecosystem เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน Startup ไทยให้เติบโตและยั่งยืน

InnoSpace

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าสำหรับการร่วมลงทุนใน InnoSpace ของ EGAT ในครั้งนี้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนา Innovative Startup Ecosystem พร้อมการเร่งลงทุน Startup ในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ซึ่งในปัจจุบัน InnoSpace ได้อนุมัติการลงทุนไปแล้วมากกว่าสิบบริษัท และมีแผนการลงทุนในกลุ่ม Deep-Technology Startup เพิ่มเติมเช่น BioTech, EnergyTech และ Advanced Techologies อื่นๆ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็น New S-Curve ให้กับประเทศ โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไปสู่รูปแบบ New Normal ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าหลังจากนี้ธุรกิจ Startup ไทย จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ และพัฒนาตัวเอง ให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจ ในรูปแบบใหม่ 

นอกจากนี้ในส่วนของโครงการสนับสนุน Startup ในด้านต่าง ๆ InnoSpace ได้ดำเนินการ        อย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมกับพันธมิตร เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน        ของประเทศ (PMU-C) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการร่วมกันส่งเสริมให้ Startup ไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณเทวินทร์ กล่าวทิ้งท้าย


RELATED ARTICLE

Responsive image

BGRIM กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 กำลังผลิต 140 MW รุกขายไฟฟ้าให้ กฟผ.-กลุ่มอุตสาหกรรม

บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 กำลังผลิต 140 เมกะวัตต์ รุกขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และกลุ่มอุตสาหกรรม รองรับ EEC...

Responsive image

เตรียมตัว! BTS ประกาศขึ้นค่าตั๋วเป็น 17-47 บาท จาก 16-44 บาท เริ่ม 1 ม.ค.66 นี้

BTS ประกาศขึ้นค่าตั๋วเป็น 17-47 บาท จาก 16-44 บาท เริ่ม 1 ม.ค.66 นี้ ด้วยปัจจัยสำคัญคือ ผลกระทบจากสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ฯลฯ...

Responsive image

Startup ต้องอย่าให้ตัวเลขหลอก เปิดมุมมอง AUTOPAIR กับการระดมทุน

Startup ต้องอย่าให้ตัวเลขหลอก เปิดมุมมอง AUTOPAIR กับการระดมทุน...