GoBear แพลตฟอร์มรวบรวมผลิตภัณฑ์การเงิน ประกาศระดมทุนสำเร็จ 2,500 ล้านบาท | Techsauce

GoBear แพลตฟอร์มรวบรวมผลิตภัณฑ์การเงิน ประกาศระดมทุนสำเร็จ 2,500 ล้านบาท

GoBear แพลตฟอร์มที่ช่วยในการรวบรวม ค้นหา และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแห่งเอเชีย ประกาศระดมทุนสำเร็จเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท (80 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การระดมทุนครั้งนี้นำโดย Walvis Participates กองทุนร่วมลงทุนชาวดัตช์ ร่วมด้วย Aegon N.V ผู้นำการให้บริการทางการเงินในยุโรป เพื่อก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้ 2 แนวทางกลยุทธ์ ได้แก่ การเป็นพันธมิตร และการลงทุนโดยตรงใน Fintech หรือบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

โดยเงินระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างการบริการในหลายส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เทคโนโลยี และร่วมงานกับพาร์ตเนอร์ รวมถึงการเพิ่มบุคลากรในหลายภาคส่วน
  • แสวงหาโอกาสในการลงทุนด้านเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทที่มีนวัตกรรมต่าง ๆ ทั่วเอเชีย
  • พัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถค้นหา คัดเลือก และทำธุรกรรมทางการเงินได้ตรงกับความต้องการและปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตทางการเงินที่สมบูรณ์
ภาพจาก GoBear Thailand

GoBear เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมผลิตภัณฑ์การเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้บริโภคทุกคน ปัจจุบัน GoBear มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 40 ล้านคนทั่วเอเชีย ทั้งในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ร่วมกับพาร์ตเนอร์ของ GoBear ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านการเงิน การธนาคาร และผู้ให้บริการประกันภัย เช่น Citibank, MSIG และ Cigna เป็นต้น

เอเดรียน ชึง (Adrian Chng) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคของ GoBear กล่าวว่า “การระดมทุนรอบล่าสุดนี้จะนำมาซึ่งการลงทุนในด้านหลัก ๆ ของเรา ซึ่งได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล ทางเรายังสนใจที่จะเป็นพันธมิตรหรือลงทุนในบริษัท ที่มีแนวคิดในการนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในระบบ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของ GoBear ทั้งนี้ หากลงรายละเอียดในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเราจะมีหลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การจัดการการเงินส่วนบุคคล การให้คะแนนเครดิตหรือเครดิตสกอร์ การให้ความรู้ทางการเงิน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนในอนาคตด้วย

เอเดรียน ชึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคของ GoBear

“โอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจโลก การกลายสภาพสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของชนชั้นกลาง และการใช้สมาร์ทโฟนในทุกสถานที่ แต่ขณะเดียวกัน สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่าง ๆ จำนวนมากยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรให้เหมาะกับยุคดิจิทัลนี้  รวมไปถึงการทำธุรกรรมที่ส่วนมากยังใช้เงินสดเป็นหลัก ซึ่งการใช้เงินสดอย่างแพร่หลายนี้เองที่กลายเป็นหนึ่งในข้อจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้า เพราะหากไม่มีประวัติทางการเงินแล้ว สถาบันการเงินก็จะไม่สามารถประมวลผล ประเมินความเสี่ยง อนุมัติวงเงิน ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้”

คุณศีล นวมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GoBear ประเทศไทย กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของ GoBear คือการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของผู้ใช้ให้แข็งแรงโดยเรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผู้บริโภคได้เลือกมากมาย ประกอบด้วย ประกันภัย สินเชื่อส่วนบุคคล บัญชีเงินฝาก และบัตรเครดิต ด้วยวิธีที่ง่ายและโปร่งใส ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม เปรียบเทียบและเลือกสิ่งที่ตรงตามความต้องการ พร้อมทำธุรกรรมได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์ม GoBear

ศีล นวมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GoBear ประเทศไทย

ทั้งนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายออนไลน์ของผู้บริโภค และความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินผ่านทางออนไลน์ของไทยนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นรวดเร็ว GoBear รู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินสำหรับผู้ใช้งานอีกหลายร้อยล้านคนทั่วเอเชีย ทาง GoBear พร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเรา ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และศักยภาพของฐานข้อมูล มาเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ สามารถประมวลผล พิจารณานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม  ตลอดจนช่วยทำให้พาร์ตเนอร์เข้าใจลักษณะลูกค้าในยุคดิจิทัลมากขึ้น

โดยสี่ปีที่ผ่านมา เราเล็งเห็นช่องว่างระหว่างผู้ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสถาบันการเงินอย่างชัดเจนว่า ผู้ใช้ไม่ได้ต้องการแค่เปรียบเทียบข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีจะช่วยทำให้การเลือกสรร และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินง่ายขึ้น เราจึงได้ร่วมงานกับพาร์ตเนอร์หลายบริษัท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบ และแพลตฟอร์มที่จะสามารถช่วยเหลือพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ออนไลน์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน GoBear ประเทศไทย ยังคงยึดมั่นคำสัญญาที่จะปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีและฐานข้อมูล ส่งต่อความรู้ทางด้านการเงิน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใช้ เพื่อทำการตัดสินใจทางด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์จากการใช้งานของแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบ และจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างแท้จริง

เกี่ยวกับ GoBear  

GoBear เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นนำของเอเชียที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพการเงินของผู้ใช้ GoBear ได้มอบความรู้ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่นคง ไร้กังวล และชุมชนที่ยั่งยืนทั่วเอเชีย

เราเป็นผู้นำทางด้าน Fintech ที่นำเทคโนโลยีทันสมัยมาจัดการกับความท้าทายในตลาด โดยศักยภาพของข้อมูลเชิงลึกของเรา ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การที่เราร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ชั้นนำทำให้เราสามารถลดช่องว่างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

GoBear ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีสาขาใน 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 40 ล้านคน ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลมากกว่า 1,800 ผลิตภัณฑ์

ภาพหน้าปกจาก GoBear

RELATED ARTICLE

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...

Responsive image

Facebook Instagram โพสต์อวด NFT พร้อมเชื่อม Digital Wallet ได้แล้ว เริ่มต้นสหรัฐฯที่แรก

Meta อนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ โพสต์แสดงของสะสมดิจิทัลบน Instagram และ Facebook ได้แล้ว เชื่อมต่อ Digital Wallet ได้ แชร์ NFT ให้กัน และแท็กถึงกันได้ทั้งฝั่งครีเอเตอร์และนักสะสมเพื่อ...

Responsive image

Mark ประกาศปรับโครงสร้าง ลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งมา

Mark Zuckerberg ประกาศแผนปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ ลดจ้างพนักงาน นับเป็นการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งมา...