Huawei บริษัทผลิตอุปกรณ์ IT รายใหญ่ของจีนเปิดให้บริการ Blockchain Service ซึ่งพัฒนาบนเทคโนโลยี Hyperledger หนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก Blockchain

บริการของ Blockchain Service ของ Huawei สามารถใช้งานได้บน Cloud โดยเน้นรองรับลูกค้ากลุ่ม Enterprise และ Developer ตั้งแต่การใช้ในระบบ Supply Chain ทั้งส่วนจัดการการซื้อขายและตรวจสอบสินค้าย้อนหลัง การจัดข้อมูล Digital Asset ไปจนถึงสร้างระบบ Crowdfunding ที่ผสาน Smart Contract ร่วมด้วย

Huawei เผยว่า Blockchain Service ที่สร้างขึ้นนี้เน้นให้มีประสิทธิภาพสูง มีความเปิดกว้างอย่างมาก และเน้นความปลอดภัยอย่างสูง ช่วยให้ลูกค้ากลุ่ม Enterprise และ Developer นำระบบไปใช้งานต่างๆ ได้ง่ายด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

สำหรับระบบที่ Huawei เลือกใช้คือ Hyperledger ซึ่งเกิดขึ้นโดยมี Blockchain เป็นพื้นฐาน สร้างโดย Linux Foundation ในปี 2015 และเปิดให้ใช้งานในลักษณะ Open Source ซึ่งปัจจุบันมี Corporate และ Startup หลายร้อยบริษัททั่วโลกให้การสนับสนุนและนำระบบนี้ไปใช้ โดย Huawei ได้เข้าร่วมสนับสนุนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2017 และเริ่มพัฒนา Platform ดังกล่าวในเดือนตุลาคม ปี 2017

จุดเด่นของ Hyperledger คือสามารถปกปิดข้อมูลสำคัญบางส่วนได้ โดยยังคงคุณสมบัติด้านการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน เหมาะกับการใช้งานระหว่าง Corporate และ Enterprise ที่ต้องการปิดข้อมูลความลับทางการค้าระหว่างกัน แต่ยังคงต้องการบันทึกการซื้อขายที่เกิดขึ้นเอาไว้

การเปิดตัวบริการดังกล่าวของ Huawei ทำให้ได้เปรียบยักษ์ใหญ่ด้านไอทีร่วมชาติอย่าง Tencent และ JD.com ด้านการแข่งขันเทคโนโลยี Blockchain แต่อย่างไรก็ตาม Huawei ไม่ใช่บริษัทจีนรายเดียวที่ขยับมาใช้เทคโนโลยีนี้ เพราะ Baidu เองก็ได้เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Totem ซึ่งใช้ Blockchain บันทึกลิขสิทธิ์ภาพถ่าย รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่มากขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Huawei

RELATED ARTICLE

Responsive image

Blockchain จะเข้ามาช่วยวงการ Supply Chain ได้อย่างไร พร้อมกรณีศึกษา

Supply Chain เป็นกระบวนการสำคัญตั้งแต่การค้นหาวัตถุดิบ นำไปผลิต เข้าโรงงาน จัดส่งสินค้า หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มีมาหลายทศวรรษคือยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะคอยติดตามสินค้า นอกจากความห...

Responsive image

Ant Financial เปิดตัวแพลตฟอร์ม Blockchain Backend-as-a-Service (BaaS)

Jiang Guofei รองประธานบริษัท Ant Financial บริษัทลูกที่ Alibaba แยกออกมาจากบริษัทแม่ที่ทำ E-Commerce มาเน้นการระบบชำระเงิน (Payment) กล่าวว่า Ant Financial เตรียมเปิดตัว Blockchain...

Responsive image

กรุงไทยเดินหน้าพัฒนาบริการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

คุณปิยภักดิ์ ศรีเจริญ รักษาการอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “Blockchain in Banking Industry and Trade Finance” โดยศาสตราจารย์ Shyamasundar ผ...