IBM จับมือ Digital Ventures เสริมแกร่งภาคธุรกิจ-การศึกษา หนุน FinTechไทย ดึง IBM Watson พร้อมเดินหน้าผลักดัน cognitive ในไทยเต็มตัว | Techsauce

IBM จับมือ Digital Ventures เสริมแกร่งภาคธุรกิจ-การศึกษา หนุน FinTechไทย ดึง IBM Watson พร้อมเดินหน้าผลักดัน cognitive ในไทยเต็มตัว

IBM ประกาศความพร้อมนำเทคโนโลยี Cognitive เข้าเสริมศักยภาพธุรกิจไทยตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่จนถึง Startup ระดมผู้เชี่ยวชาญมุ่งสร้าง Ecosystem ธุรกิจ-การศึกษาสนับสนุนนโยบายรัฐ พร้อมจับมือ Digital Ventures ผสานจุดแข็งสถาบันการเงินระดับแนวหน้าของไทย เข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะ IBM Watson ที่ปัจจุบันถูกนำไปใช้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อพัฒนาสุดยอดไอเดีย FinTech บนเทคโนโลยีค็อกนิทิฟรายแรกของไทย ที่จะเดินหน้าอวดศักยภาพในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

ในขณะที่เราให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่ หรือสิ่งที่ผู้คนสื่อสารบนโลกโซเชียล เรากลับใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักจากข้อมูลดังกล่าว เพราะ 88% ของข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่มีความสามารถในการเข้าใจความหมายนางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวการสร้างความสามารถในการประมวลผลให้กับคอมพิวเตอร์โดยการจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี Cognitive เช่น การเข้าใจความหมายของข้อมูลหลากหลายรูปแบบ การตั้งสมมุติฐาน และเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ทำให้เราขยายขีดความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาท้าทายแบบที่ไม่เคยทำได้ในอดีต ศักยภาพนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขององค์กรในทุกอุตสาหกรรมและทุกประเทศ

Digital Ventures partners with IBM and MFEC

Cognitive พร้อมสำหรับตลาดไทย ธุรกิจตื่นตัวแสดงดีมานด์

IBM Watson คือเทคโนโลยี Cognitive แรกของโลกที่ก้าวล้ำไม่เหมือนใคร โดยผสานความสามารถ 5 แขนงเข้าด้วยกัน คือ

(1) Big Data and Analytic

(2) Artificial Intelligence (AI) 

(3) Cognitive experience including human-computer interaction (HCI) ระบบที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ ภาพ และเสียง แบบเดียวกับมนุษย์ 

(4) Cognitive knowledge including knowledge representation, ontologies, semantics, context ระบบองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทความรู้ 

(5) Computing infrastructure

โดยที่ผ่านมาไอบีเอ็มได้เสริมศักยภาพแพลตฟอร์ม Cognitive อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ อาทิ การเข้าซื้อกิจการ The Weather Company เพื่อนำข้อมูลสภาพอากาศเข้าต่อยอด IoT (Internet of Things) การเข้าซื้อกิจการ Truven Health Analytics เพื่อยกระดับบริการดูแลสุขภาพ การเข้าซื้อกิจการ UStream เพื่อรองรับการถอดมุมมองเชิงลึกจากข้อมูลในรูปวิดีโอจำนวนมหาศาล รวมถึงได้มีการจับมือกับพันธมิตรอย่าง Twitter Facebook Cisco ฯลฯ เพื่อรุกขยายความสามารถของ Watson ให้พร้อมสำหรับธุรกิจทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งกลุ่มธุรกิจ IBM Watson IoT เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล IoT ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนคาดว่าจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันมากถึง 29,000 ล้านเครื่องในปี พ.ศ. 2563 และกลุ่มธุรกิจ IBM Watson Health เพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและข้อมูลสุขภาพมหาศาลในการพัฒนาการรักษาและบริการด้านสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล

ล่าสุดมีการจัดตั้งศูนย์ IBM Watson ที่สิงคโปร์ เชื่อมผู้เชี่ยวชาญราว 5,000 คนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครอบคลุมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Watson นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรซอฟต์แวร์ นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้านอนาไลติกส์ พร้อมเป็นฐานสำคัญในการยกระดับธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ หรือผู้ให้บริการระบบซอฟต์แวร์ ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มอินโนเวชั่นที่มีฐานข้อมูลอุตสาหกรรมจำนวนมหาศาลรองรับ Watson Health Cloud Platform, Watson IoT Platform, Watson-as-a-Service โดยปัจจุบันมี Application Program Interface: API มากกว่า 30 บริการบน IBM Bluemix และคาดว่าจะมีถึง 50 บริการภายในสิ้นปีนี้ ตัวอย่าง API ที่มีอยู่ขณะนี้ อาทิ Personality Insights API ที่สามารถประมวลผลข้อความหรือคำพูดออกมาเป็นบุคลิกภาพของคนๆ นั้น AlchemyData News API ที่สามารถดึงข้อมูลจากเว็บและบล็อกข่าวย้อนหลัง วิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลา (time series) วิเคราะห์เทรนด์และการจับคู่แพทเทิร์นต่างๆ แล้วทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานของข้อมูลที่สังเกตได้ Conversation API ทำหน้าที่ virtual agent ที่สามารถเข้าใจความหมายและความต้องการที่แฝงอยู่ในคำพูด และสามารถตอบกลับผ่านช่องทางหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ เป็นต้น

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีค็อกนิทิฟใน 20 อุตสาหกรรมใน 45 ประเทศทั่วโลก อาทิ การเงิน ค้าปลีก การดูแลสุขภาพ ท่องเที่ยว การศึกษาและวิจัย อาหาร เชื้อเพลิง เป็นต้น ตั้งแต่องค์กรชั้นนำไปจนถึงสตาร์ทอัพ ตัวอย่างเช่น  Softbank, รัฐบาลสิงคโปร์, กลุ่มโรงแรมเครือ Hilton, ANZ Bank, Airbus, Medtronic, Sesame Street, The North Face, Thomson Reuters, Under Armour, KPMG, Parkway Pantai, Macy’s, and TED Talks เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นรายแรกที่นำ Watson เข้าช่วยพัฒนา การรักษามะเร็งปอด ตับ ลำไส้ และเต้านมนายทิโมธี เกรย์ซิงเกอร์  Vice President of Cognitive Solutions & Apple Partnership, IBM ASEAN

ไทยถือเป็นประเทศที่เปิดรับเทคโนโลยี Cognative และมีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ค้าปลีก ประกันภัย โทรคมนาคม การดูแลสุขภาพ ภาครัฐ รวมถึงกลุ่ม Startup วันนี้เทคโนโลยี Cognitive มีแพลตฟอร์มและ API ที่ครอบคลุม และพร้อมแล้วที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจไทยทุกขนาด นายทิโมธีเสริม

ParnSiri_IBM รุกสร้าง Ecosystem ธุรกิจ-การศึกษา ร่วมสร้าง New S-Curve ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

IBM ยังวางแผนเปิดศูนย์นวัตกรรมเต็มรูปแบบในไทย เพื่อนำเทคโนโลยี Cognitive และผู้เชี่ยวชาญเข้าเสริมศักยภาพองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ ศูนย์ดังกล่าวจะดึงต้นแบบความสำเร็จจากทั่วโลกมาเป็นกรณีศึกษาให้ธุรกิจไทยต่อยอด โดยตั้งเป้าเปิดภายในปีนี้

IBM ยังได้เตรียมความพร้อมบุคลากรในประเทศไทย และจัดตั้งทีม IBM Watson เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความสนใจในโซลูชั่น Watson Analytic และ Watson API บนแพลตฟอร์มคลาวด์ Bluemix พร้อมทั้งนำผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกเดินหน้าให้ความรู้เกี่ยวกับ Cognitive Computing และ Watson แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ Startup นักพัฒนา และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค็อกนิทิฟและ IBM Watson  รวมกว่า 2,000 ราย นอกจากนี้ยังวางแผนจับมือองค์กรชั้นนำของไทยเพื่อนำ Cognitive เข้าต่อยอดธุรกิจไทยยุคดิจิทัลให้พร้อมแข่งขันในยุคที่ข้อมูลและเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งโมเดลธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค

ขณะเดียวกันยังได้จับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 12 แห่ง ในการนำผู้เชี่ยวชาญขอ IBM เข้าร่วมถ่ายทอดทักษะความรู้ด้าน Cognitive ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งยังเปิดให้ใช้ API Cognitive โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และอื่นๆ อีกมากมายบนแพลตฟอร์มคลาวด์ IBM Bluemix ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าปีนี้จะมีคณาจารย์ รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรในอนาคตของไทยกว่า 2,000 คน ที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีทางธุรกิจแห่งอนาคตนี้ เพื่อร่วมสร้าง New S-Curve ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

Thana

ชูไฮไลท์จับมือ Digital Ventures จัดแข่งขันแผนธุรกิจ IBM Watson ครั้งแรกในโลก หนุน FinTech ไทยสู่เวทีสากล

ไฮไลท์ในปีนี้คือการจับมือกับ Digital Ventures จัดการประกวดแผนธุรกิจไอบีเอ็ม วัตสัน (IBM Watson Business Case Competition) ครั้งแรกของโลกในไทย โดยมีโจทย์คือเรื่อง FinTech เนื่องจากเป็นพื้นฐานของทุกธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรมใด และเทคโนโลยีด้านการเงินยังเป็นหนึ่งใน New S-Curve ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ Digital เต็มตัว

เป้าหมายคือการเป็นเวทีให้นักศึกษาและ Startup ไทยได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า Startup 9 ใน 10 รายไม่ประสบความสำเร็จ [2] โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดตลาดรองรับ [3] ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเน้นการตีโจทย์ให้สามารถปั้นแผนธุรกิจที่นำเทคโนโลยี IBM Watson ไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด มากกว่าการพัฒนาโซลูชั่นที่มีความสมบูรณ์แบบเชิงไอทีแต่ไม่สามารถเติบโตต่อได้ในมุมธุรกิจ

Digital Ventures_IBM_MFEC

การแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความพร้อมในการผลักดัน Cognitive ในไทยเต็มตัว โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก IBM Watson และไอบีเอ็ม ประเทศไทย รวมถึง Digital Ventures ศศินทร์ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ MFEC ซึ่งเป็นพันธมิตรในกิจกรรมครั้งนี้ ร่วมให้คำปรึกษาแก่ทุกทีมตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยรวมแต่ละทีมจะมีโค้ช 3-5 คน เพื่อแนะนำมุมมองรอบด้านตลอดระยะเวลาร่วมเดือน ทั้งในมุมเทคโนโลยี Cognitive FinTech IT และศักยภาพในเชิงธุรกิจ โดยการแข่งขันจะมีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม

หนึ่งในภารกิจของ Digital Ventures คือการมีส่วนช่วยผลักดัน Startup ไทยที่เกี่ยวข้องกับ Financial technology ในรูปแบบต่างๆ ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สนับสนุน Startup ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech ของไทยให้เกิดขึ้นนายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าว การประกวดแผนธุรกิจ IBM Watson ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เราได้สนับสนุนภาคการศึกษาของไทย โดยทาง Digital Ventures ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ กับทุกทีม และมอบแพคเกจเดินทาง-ที่พักเพื่อให้ทีมที่ได้รับคัดเลือกไปต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจนั้นอีก 1 ล้านบาทในรูปแบบของ Venture Capital”

นอกจากนี้ ทีมชนะเลิศยังจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแข่งขันใน IBM ASEAN Smart Camp พร้อมร่วมเปิดมุมมองธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงแสวงหาโอกาสการต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมที่ "LAUNCH Festival" ซึ่งเป็นงาน Startup ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุกปีที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

################################ Cognitive Business และ IBM Watson: www.ibm.com/watson

IBM Watson Business Case Competition: http://wbcc.mybluemix.net

IBM Thailand : www.facebook.com/IBMThailand

################################

[1] HBR Insight Economy Study [2] Marmer, M., Herrmann, B., Dogrultan, E. and Berman, R. (2012). Startup Genome Report – A New Framework for Understanding Why Startups Succeed. (Version 1.1) [3] The Top 20 Reasons Startups Fail โดย CB Insights

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปั้นแบรนด์ให้เป็นโปร! AIS SME จับมือพันธมิตร ส่งบริการ-สิทธิพิเศษ ติดปีกผู้ประกอบการไทย

หนึ่งใน Sector ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของประเทศ คือ SME ดังนั้น AIS จึงได้เดินหน้านำศักยภาพความแข็งแกร่งมาติดปีกให้กับผู้ประกอบการ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital T...

Responsive image

รัฐบาลอังกฤษเร่งคุยบริษัทสตรีมมิ่งหลังศิลปินได้ค่าตอบแทนจากต้นสังกัดไม่เป็นธรรม

ปัจจุบันบริการสตรีมมิ่งเพลงไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงให้ศิลปินโดยตรง แต่จะจ่ายให้กับค่ายเพลงตามสังกัดของศิลปิน ส่งผลให้ศิลปินส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ด้านรัฐบาลอังกฤษเ...

Responsive image

24X ระดมทุนซีรีส์ A กว่า 150 ล้านบาท ผนึก ‘Krungsri Finnovate – ECG Venture Capital - BCH Ventures' ต่อยอดธุรกิจสู่การบริการ Digital Maintenance & Living Solutions ครบวงจร

24X ฉลองความสำเร็จ ระดมทุนซีรีส์ A กว่า 150 ล้านบาท ผนึก ‘Krungsri Finnovate – ECG Venture Capital - BCH Ventures' ต่อยอดธุรกิจสู่การบริการ Digital Maintenance & Living Solutions ...