JKN ทุ่ม 1,060 ล้านบาท ซื้อช่องนิว 18 หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นรวมถึงลดต้นทุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

JKN ทุ่ม 1,060 ล้านบาท ซื้อช่องนิว 18

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด (“DN”)ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องนิว 18

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของ DN (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) จํานวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ DN รวมมูลค่า 5,000,000 บาท และการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของ DN รวมมูลค่า 2,381.87 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะต้องชําระค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เป็นจํานวนประมาณ 1,055 ล้านบาท ให้แก่เจ้าหนี้ของ DN รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,060 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “การเข้าลงทุน”)

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของ DN เรียบร้อยแล้วจึงทําให้DN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

1) การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

2) บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากขึ้น จากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้เองตามความเหมาะสม

3) บริษัทฯจะสามารถบริหารจัดการธุรกิจการจําหน่ายโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่มีอิสระในการกําหนดช่องทางการโฆษณาได้เอง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น


RELATED ARTICLE

Responsive image

JKN จับมือ DOD พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 'กัญชง' ตั้งเป้ากว่า 10 รายการ

JKN จับมือ DOD พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ‘กัญชงแท้’ Organic พัฒนาสุดยอดนวัตกรรมเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ตั้งเป้ากว่า 10 รายการ...

Responsive image

JKN-CNBC ปรับผังครั้งใหญ่ มุ่งผลิตข่าวเศรษฐกิจ การลงทุน เข้าถึงคนไทยให้มากที่สุด

JKN เดินหน้าผลิตคอนเทนต์ภายใต้แบรนด์ JKN-CNBC ปี 63 เต็มสูบ ตอกย้ำความเป็นผู้นำข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนอันดับหนึ่งของไทย...

Responsive image

Technology หนุน JKN ยืนหนึ่งผู้นำ Global Content

Global Content ทั้งสารคดีจากฝั่งยุโรป ซีรีส์ดังจากทั้ง Hollywood เกาหลี และ อินเดีย คือเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่สร้างแต้มต่อให้ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN เติบโต โดยหน...