KBANK หนุนกลไกภาครัฐนำร่อง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.40%

ธนาคารกสิกรไทยพร้อมสนับสนุนกลไกภาครัฐเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ทันทีอีก 0.40% หลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทำให้อัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 5.60% MOR และ MRR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 6.22% และ 6.10% ตามลำดับ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

SCB ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.40% ทันที ช่วยเหลือ SME-รายย่อย

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาสิ้นสุดได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มเติม 0.40%  โดย

MLR ปรับลดจาก 5.775% เป็น 5.375% 

MOR ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.095% 

MRR ปรับลดลงจาก 6.745% เป็น 6.345%  

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่นี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

BBL ช่วยลูกค้าสู้ COVID-19 หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.40%

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 3 ประเภทลง 0.40% ทั้ง MLR MOR และ MRR เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ลดต้นทุนด้านดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

สำหรับอัตราดอกเบี้ย MLR จาก 5.875 เหลือ 5.475% MOR จาก 6.50 เหลือ 6.10% และ MRR จาก 6.50 เหลือ 6.10%

FYI 

  • Minimum Loan Rate หรือ MLR อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี โดยมักจะใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน  
  • Minimum Overdraft Rate หรือ MOR อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
  • Minimum Retail Rate หรือ MRR อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีRELATED ARTICLE

Responsive image

มองเทรนด์ท่องเที่ยวไทยช่วงส่งท้ายปี เราเที่ยวด้วยกัน ประชัน COVID-19 ระลอกใหม่

EIC วิเคราะห์ว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมที่รุนแรงจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 แม้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะได้ร...

Responsive image

เผยผลกำไรสุทธิของ 6 ธนาคารไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2019

หลังจากผ่านพ้นมาครึ่งปี ล่าสุด หลายๆ ธนาคารเริ่มออกมาเผยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 2 และครึ่งปีแรกของปี 2019 ให้ได้เห็นกัน Techsauce ได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทำกราฟแสดงผลให้ผู้อ่านได้ติ...

Responsive image

5 ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้บริการ QR Code Payment ได้แล้ว

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับสถาบันทางการเงิน ผู้ให้บริการชำระเง...