'Baania' รับลงทุน Series A จาก 4 บริษัทใหญ่ พร้อมเป็น Platform อสังหาฯ ครบวงจรด้วย Big Data | Techsauce

'Baania' รับลงทุน Series A จาก 4 บริษัทใหญ่ พร้อมเป็น Platform อสังหาฯ ครบวงจรด้วย Big Data

เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเมื่อ 4 บริษัทใหญ่ประกอบด้วย Krungsri Finnovate บริษัทร่วมลงทุนในธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Addventures ในเครือ SCG, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ 500 Tuk Tuks ประกาศร่วมลงทุนในรอบ Series A ของ 'Baania' Startup ด้าน Property Tech สัญชาติไทยจากเชียงใหม่

Baania เป็น Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data ทั้ง AI และ Machine Learning เพื่อใช้ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งรูปแบบของ Marketplace และ Data Analytics ในนาม Baania.com ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มีเป้าหมายการใช้บริการบน Platform ที่แตกต่างกันอย่างครบวงจร

คุณอัญชนา วัลลิภากร Co-Founder ของบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด เผยว่า " Baania ได้รับความไว้วางใจจาก 4 บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ Krungsri Finnovate ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), Addventures ในเครือ SCG รวมถึง 500 TukTuks VC ในกลุ่ม 500 Startups จาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกาผู้ร่วมทุนเดิม โดยการลงทุนรอบนี้จะเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจในอนาคต"

"หลังจากการระดมทุนครั้งแรกในปี 2017 Baania ได้พัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกสำหรับตัดสินใจลงทุน โดยมีข้อมูลโครงการอสังหาฯ ครอบคลุม 15 จังหวัด ในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก รวมกันกว่า 13,622 โครงการ คิดเป็นบ้าน 2 ล้านกว่าหลัง และมีผู้เข้าใช้งานในระบบกว่า 4 ล้านราย ทําให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกว่า 700 ล้าน Data Point"

“ส่วนในปี 2018 Baania จะขยายการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ 26 จังหวัด โดยพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในภาคใต้ ภาคตะวันตก ตั้งเป้าเพิ่มผู้ใช้บริการในระบบเป็น 7 ล้านราย พร้อมทั้งพัฒนา Product ใหม่ ได้แก่ Search by Lifestyle ระบบการค้นหาที่อยู่อาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต Bestimate ระบบประมาณ ราคาบ้าน และ Baania Pulse: Deep Social Listening สําหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์"

"เทคโนโลยีของ Baania ช่วยให้ผู้ซื้อเลือกบ้านที่ถูกใจได้ง่ายขึ้น นักลงทุนและผู้สร้างอสังหาฯ ก็มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำ ซึ่งนอกจากจะลดความผิดพลาดแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหา Over-Demand ซึ่งช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาเมืองได้ดีขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วย"

คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด ในเครือธนาคารกรุงศรีฯ กล่าวว่า “Krungsri Finnovate ร่วมลงทุน เพราะ Baania มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงศรีเห็นศักยภาพของ Baania ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมงานกันในโครงการ Krungsri RISE ขณะเดียวกันกรุงศรีให้ความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยี Big Data และการทํา Data Analytic ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทําธุรกิจปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญของBaania ช่วยให้กรุงศรีสามารถต่อยอดข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อบ้านที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต”

คุณดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Venture Capital Fund Manager of AddVentures โดย SCG กล่าวว่า “การตัดสินใจเข้าลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ใน Baania ครั้งนี้ มาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่

  1. Baania มีโมเดลที่ตอบโจทย์ความต้องการค้นหาที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ด้วยการนํา Big Data, AI และ Machine Learning มาประกอบการช่วยเหลือผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยอย่างตรงจุด 
  2. ผู้ร่วมก่อตั้งของ Baania เป็นผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ มีความเข้าใจ พฤติกรรม Pain Point และ Customer Journey ของผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยในไทยเป็นอย่างดี
  3. มีโมเดลของสตาร์ทอัพที่คล้ายคลึงกับ Baania ประสบความสําเร็จมาบ้างแล้วในภูมิภาคอื่น เช่น Zilow ในสหรัฐอเมริกา

การลงทุนใน Baania สามารถต่อยอดธุรกิจของ SCG โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาด้วยการนำ Data ของ Baania มาทำความเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น นําไปสู่การตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน Baania ก็ได้โอกาสในการเติบโต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ You Innovate, We Scale ของเรา” นายดุสิต กล่าว

คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปตท. มุ่งแสวงหาการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาบริการของธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ปตท. เชื่อว่า ข้อมูลเชิงลึกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning ของ Baania จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจทั้งธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต รวมถึงการผลักดันประเทศไทยให้มี Smart City โดย ปตท. คาดหวังว่าการลงทุนในครั้งนี้จะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร อันจะนํามาซึ่งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคต่อไป"

คุณเรืองโรจน์ พูนผล หรือคุณกระทิง Managing Partner จาก 500 TukTuks กล่าวว่า "มีความสนใจในธุรกิจ PropTech startup โดยเฉพาะ ธุรกิจที่มีการนําเอา Big Data มาผสมผสานเพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้ หลากหลายและมี Unfair Advantage เป็นพิเศษ โดยตัว Baania นั้นเป็น PropTech ตัวแรกที่เราลงทุนตั้งแต่ รอบ Seed Round ในปี 2017 ด้วยทีมงานผู้ก่อตั้งที่แข็งแกร่ง และ ศักยภาพที่โดดเด่น ทําให้ Baania สามารถ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและเราเชื่อว่า Baania จะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเงินลงทุนรอบใหม่จาก strategic investors และ partners และน่าจะเป็นผู้นําตลาดได้ในไม่ช้า"


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มรักษ์โลก จากการรวมตัวของกลุ่มแฟน K-Pop

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี ที่มองเห็นปัญหาสภาพอากาศโลก และร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

เศรษฐกิจอินเดียดีแค่ไหน ? ดูได้จากบ้าน 100 ล้านหลังขายหมดได้ใน 10 ปี

ปัจจุบันคนอินเดียมีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศร้อนแรงมียอดขายบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์!...

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...