Krungsri Consumer เปิด 4 กลยุทธ์ปี 2021 ชูดิจิทัล นวัตกรรม ข้อมูล สร้างการเติบโตระยะยาว | Techsauce

Krungsri Consumer เปิด 4 กลยุทธ์ปี 2021 ชูดิจิทัล นวัตกรรม ข้อมูล สร้างการเติบโตระยะยาว

ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2020 ถือว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังคงสร้างผลประกอบการได้เป็นที่น่าพอใจแม้จะเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และในปี 2021 นี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ชูดิจิทัล นวัตกรรม ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและยังเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 305,000 ล้านบาทภายในปี 2021

คุณณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วยบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันและบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า กล่าวว่า “ในปี 2020 ที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาด จากสถานการณ์โควิด-19 แต่กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ก็ยังมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ

โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 280,000 ล้านบาท (-11% เทียบกับปี2019) ยอดสินเชื่อใหม่ 79,000 ล้านบาท (-21%) ยอดสินเชื่อคงค้าง144,000 ล้านบาท (-4%) และจำนวนบัญชีลูกค้าใหม่488,000 ราย (-51%) ผลประกอบการในภาพรวมแม้จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2019 ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้อันเป็นผลจากการใช้ระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรักษาคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม”

4 กลยุทธ์หลักสร้างการเติบโตในระยะยาว

“สำหรับในปี 2020 คาดว่าสภาวะตลาดโดยรวมยังคงต้องเผชิญกับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ภาวะการว่างงาน และกำลังซื้อรวมถึงอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)ที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ของกรุงศรีคอนซูมเมอร์ อยู่ที่ระดับ 1.2% สำหรับบัตรเครดิต และ3.4% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ

ซึ่งนับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจ อย่างไรก็ดี ยังมีโอกาสใหม่ ๆจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวเร่งให้สังคมไทยก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสดแบบก้าวกระโดด กรุงศรีคอนซูมเมอร์ จึงเตรียมปรับแผนธุรกิจโดยเน้นการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุมพร้อมกับการดูแลช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้วาง กลยุทธ์หลัก 4 ประการเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาว ดังนี้

1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การใช้ระบบดิจิทัล เวิร์คโฟลว์และการนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการทำงานที่มีการทำซ้ำ (RoboticProcess Automation-RPA), บริการส่งใบเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-billing), บริการสมัครบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชั่นยูชูส (Digital Lending), การนำ AI และ Chatbotมาใช้พัฒนาการบริการ, การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ บนแอปพลิเคชั่น ยูชูสเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการรวมทั้งเป็นช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่,

2.การนำศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น, 

3.การผสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือกรุงศรีและพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดขยายฐานลูกค้า และแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่โดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น บริการส่งอาหาร,ช้อปปิ้งออนไลน์, และประกันภัย เป็นต้น

4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันโลกธุรกิจยุคใหม่โดยมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น

เป้าหมายปี 2021

ในปี 2021 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร305,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 88,000 ล้านบาทและจำนวนลูกค้าใหม่ 583,000 ราย สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในปีนี้จะมาจากพันธมิตรในเครือข่ายทุกพื้นที่ แม้ปัจจุบันผู้บริโภคจะมีจำนวนเบาบางในการเดินห้างสรรพสินค้า เนื่องจากป้องกันสุขอนามัยที่ดีลดการใช้เงินสด และบัตรเครดิตจริง แต่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ก็มีบริการแบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านการตลาดในปีนี้แบบอนไลน์ด้วยเช่นกัน 

คุณณญาณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงมากอยู่ที่ระดับ 70-79% ดังนั้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงพยายามช่วยเหลือและดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยการขยายเวลาชำระหนี้ออกไปก่อน 


RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB Group จับมือ กลุ่ม CP ตั้ง VC ขนาด 600-800 ล้านเหรียญ มุ่งลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพทั่วโลก

SCB Group จับมือ กลุ่ม CP ร่วมกันก่อตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด 600 – 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน Disruptive Technology ด้านบล็อคเชน (Blockchain) สินทรัพย์ดิจิทั...

Responsive image

SCB Group จัดตั้ง ยานแม่ ภายใต้ชื่อ SCBX มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค วางรากฐานรองรับบริบทใหม่ของโลก

SCB Group จัดตั้ง ยานแม่ ภายใต้ชื่อ SCBX มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค วางรากฐานรองรับบริบทใหม่ของโลก...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ เปิด ‘COVID-19 Recovery Clinic’ ให้บริการปรึกษา-รักษา-ฟื้นฟู แม้หายจากโควิด-19 แล้ว

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ หรือ ‘คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’ ให้บริการปรึกษา รักษา และฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วยโคว...