Krungsri Finnovate ลงทุน Series A+ ใน Choco CRM Startup ผู้ให้บริการระบบ POS และ CRM | Techsauce

Krungsri Finnovate ลงทุน Series A+ ใน Choco CRM Startup ผู้ให้บริการระบบ POS และ CRM

กรุงศรี ฟินโนเวต (Krungsri Finnovate) เดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า ลงทุนใน Choco CRM หนึ่งใน Startup ไทยผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital CRM

นับเป็นการลงทุนครั้งที่ 2 ของปี 2562 กรุงศรี ฟินโนเวต ประกาศการร่วมลงทุนใน Choco CRM Startup ไทย หนึ่งในผู้นําเรื่องระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM) และ Point-of-Sale (POS) ซึ่งมีฐานลูกค้าผู้ใช้งานครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ ร้านเสื้อผ้า และธุรกิจอื่นๆ ร่วมกันต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรสร้าง Customer Journey ให้กับผู้ประกอบการผู้ใช้งาน POS และลูกค้า ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากกว่าผ่าน Information-based Lending ของกรุงศรี รวมถึงช่องทางการรับชําระเงินแบบ QR Code

อ่านเพิ่มเติมการลงทุนของ Krungsri Finnovate ตั้งแต่ปี 2017-2019

คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด กล่าวว่า “กรุงศรีเล็งเห็นศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของ Choco CRM เรื่องแพลตฟอร์ม POS และการทํา Data Analytics บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องการทํา CRM ให้กับร้านค้า ผู้ประกอบการ SMEs จากการที่ Choco CRM เข้าร่วมในโครงการ Krungsri RISE Batch 3 ซึ่ง Choco CRM มีความโดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัล Rising Star ได้"

"ในปีนี้กรุงศรี เน้นการลงทุนใน Startup ด้าน AI, Data และ Blockchain โดย Choco CRM คือ Startup รายที่ 3 จากโครงการ Krungsri RISE ที่กรุงศรี ฟินโนเวตตัดสินใจร่วมลงทุนด้วย การลงทุนในครั้งนี้จะทําให้เกิดพลังความร่วมมือที่ส่งเสริมกันและกันในหลายๆ เรื่อง เป้าหมายสําคัญคือการช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้แข็งแกร่งสามารถส่งมอบบริการทางการเงินที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า ขณะที่ผู้ประกอบการเองสามารถมีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดีกว่ารวมทั้งสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม Informationbased Lending ของกรุงศรี โดยไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม และยิ่งไปกว่านั้นกรุงศรีมีแผนที่จะนําคะแนนสะสมของบัตรเครดิตกรุงศรี และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รวมไปถึงลูกค้าของกรุงศรีให้เข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ใช้งาน Choco CRM อีกด้วย"

คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด

ผู้ใช้ POS ของ Choco สามารถรับการชำระเงินผ่านทาง QR Code ของกรุงศรี

"แพลตฟอร์ม POS ของ Choco Card จะสามารถสร้าง QR Code เพื่อใช้ในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้ โดยกรุงศรีจะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยให้ร้านค้าที่ใช้งาน POS ของ Choco CRM พัฒนาระบบการรับชําระเงิน ให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา ขณะเดียวกันกรุงศรีมีดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง KMA และ UChoose ที่มีผู้ใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์มถึงกว่า 2.5 ล้านราย ซึ่งเป็นโอกาสสําหรับ ผู้ใช้งาน POS ของ Choco CRM สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าของกรุงศรี”

Reward Redemption as a Service (RaaS)

"ผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็นลูกค้าของ Choco จะสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Acquisition & Retention) อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและเวลาในการบริหารจัดการ (Cost & Time Reduction for Priviledge Management) นอกจากนี้ ลูกค้าและพนักงานของกรุงศรียังสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลจากกว่า 1,000 แบรนด์" คุณแซม กล่าว

คุณสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ Founder and Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ช็อคโก้ คาริด เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด กล่าวว่า “เริ่มต้นจุดประสงค์ของพวกเราคือต้องการสร้างฐานลูกค้าประจําให้กับร้านค้า SMEs โดยจะทําอย่างไรให้ลูกค้าเกิดการกลับมาใช้งานมากขึ้นในธุรกิจนั้นๆ ปัจจุบันมีแบรนด์ที่ใช้บริการกว่า 1,500 แบรนด์ และมีลูกค้าที่เป็น End-users กว่า 1.3 ล้านราย โดยกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Customer) จะมีตั้งแต่ ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage), ผู้ให้บริการร้านตัดผม (Barbershop), ผู้ให้บริการล้าง ดูแลรักษารถ (Car Care/ Car Wash), ร้านเสื้อผ้า (Fashion/ Clothing),  ผู้ให้บริการด้านเสริมความงาม (Beauty Clinic), และผู้ให้บริการ Fitness"

"ระบบของเรามี 3 ช่องทางหลักในการสื่อสารกับ End-users คือ บัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และแอปพลิเคชัน โดยสามารถทําการสะสมแต้ม ซื้อคูปอง ชื่อแพคเกจ ฯลฯ ผ่านหน้าร้านได้ ส่วนร้านค้าก็จะมีเครื่องมือในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและจัดการโปรโมชั่นต่างๆ โดยการเก็บข้อมูลของลูกค้าถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทําให้ผู้ประกอบการว่าลูกค้าซื้อสินค้าใดไป อายุเท่าไร เป็นลูกค้าประจํา หรือบางรายอาจจะเคยเป็นลูกค้าประจําแต่หายไป โดยที่ Data Analytics ของ Choco CRM จะประมวลผลให้กลุ่มธุรกิจ SMEs เข้าใจได้ง่าย ทั้งยังมีการส่ง SMS อีเมลและข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันกลับไปยัง End-Users เพื่อการทําโปรโมชั่นตามพฤติกรรม (Targeted Promotion) ที่จะกระตุ้นให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ํา"

คุณสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ Founder and Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ช็อคโก้ คาริด เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด

"เมื่อทาง Choco CRM จับมือร่วมกับกรุงศรีจะช่วยทําให้สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อตอบรับกับแผนดําเนินงานในอนาคตให้พร้อมบุกตลาด SMEs และนําเอาเทคโนโลยีในด้านการเงินจากทางกรุงศรีมาช่วยเพิ่มศักยภาพของร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Payment ที่จ่ายเงินผ่านทาง QR code ฯลฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทางร้านได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย"

"กรุงศรี ฟินโนเวต เชื่อมั่นว่า การร่วมลงทุนใน Choco CRM ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง การเงินให้กับผู้ประกอบการ SME ขณะเดียวกันสามารถให้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแก่ลูกค้ารายย่อยของกรุงศรีอีกด้วย"

RELATED ARTICLE

Responsive image

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์ ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล...

Responsive image

SCB ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 7 ธ.ค. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.45% เพื่อสร้างผลตอบแทนเงินออม ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR และ MRR ปรับขึ้นในอัตรา 0.125% - 0.25% มีผลวัน...

Responsive image

Apple บอกลาจีนต่อเนื่อง เตรียมโยกฐานการผลิต Ipad บางรุ่นจากจีนไปอินเดีย

หลังย้ายฐานการผลิต Iphone 14 จากจีนมาอินเดียในช่วงกลางปี 2022 Apple กำลังพิจารณาแนวทางที่จะตั้งฐานผลิต Ipad บางรุ่นในประเทศอินเดียด้วย...