กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  และ กรุงศรี ออโต้ ผู้นำในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร จับมือ Lalamove ประเทศไทย ให้บริการสินเชื่อแบบใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา (Information-based Lending) กับผู้ขับขี่ในเครือข่ายของ Lalamove พร้อมต่อยอดให้ความรู้ทางการเงิน การออม การลงทุนและการเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ในอนาคต

ปัจจุบัน Lalamove ประเทศไทยมีพนักงานผู้ขับขี่กว่า 80,000 คน โดยมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน  แต่ลักษณะงานของผู้ขับขี่ไม่ใช่พนักงานประจำ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้น้อย Lalamove จึงอยากเพิ่มโอกาสให้พนักงาน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้ โดยมีเป้าหมายเดียวกับกับธนาคารกรุงศรีที่ต้องการให้การเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นเรื่องง่าย โดยจะเริ่มบริการให้สินเชื่อแบบใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณากับพนักงานของ Lalamove ในช่วงเดือนธันวาคม

คุณฐากร ปิยะพันธ์  ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ Lalamove นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการทางการเงิน ในโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญขึ้นทุกขณะ โดยนอกจากจะเป็นการปรับวิธีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จากการดูเอกสารทางการเงินประกอบเพียงอย่างเดียว มาใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ (Information-based lending) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้ว  ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในโลกดิจิตอลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้นำในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อขยายขอบข่าย และความสามารถในการให้บริการทางการเงินและบริการสินเชื่อของเราให้กว้างขวาง ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น และปรับวิธีการให้บริการทางการเงินและบริการสินเชื่อของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน นับเป็นก้าวสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการทางการเงินในโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง”

นำร่องให้บริการกับผู้ขับขี่ผลงานดีเยี่ยม

สำหรับในช่วงแรก กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะให้บริการสินเชื่อกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเครือข่ายของ Lalamove กลุ่มที่มีผลงานดีเยี่ยมก่อน (กลุ่ม Super Star และ Star)  โดยสินเชื่อที่ให้บริการ ประกอบด้วย สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อผ่อนชำระ และจะทยอยให้บริการในกลุ่มอื่นๆใน Phase ต่อๆไป

ขั้นตอนการขอสินเชื่อและการพิจารณา

ผู้ขับรถของ Lalamove ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ Lalamove กำหนด สามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับสินเชื่อ ได้ที่ฝ่ายบุคคลของ Lalamove โดยสามารถใช้เอกสารเพียง 2 ฉบับ คือกรอกใบสมัคร และยื่นบัตรประชาชน หลังจากนั้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยเชื่อมต่อข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นของ Lalamove เช่น ข้อมูลการรับงานของผู้ขับขี่ จำนวนรายได้ที่ผู้ขับขี่ได้รับจริงในแต่ละเดือน มาประกอบการพิจารณา โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังเตรียมจะร่วมกับ Lalamove พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันในการวิเคราะห์ข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และบัตรเครดิตแล้ว  กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังจะเตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่กลุ่มที่ได้รับเลือกจาก Lalamove เข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ในอนาคต อีกทั้งยังเตรียมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล ควบคู่กันไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Lalamove จับมือ Frank พาร์ทเนอร์ประกันออนไลน์ ทำประกันให้พนักงานขับรถกว่า 40,000 คนในประเทศไทย

Lalamove ผู้นำด้านบริการแอปพลิเคชันขนส่งสินค้าแบบ On Demand ของประเทศไทย มอบความคุ้มครองครอบคลุมทั้งสุขภาพ ชีวิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานขับรถที่ผ่านเก...

Responsive image

กรุงศรี ออโต้ สร้างเทรนด์ Chat Commerce ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่าน LINE

คุณพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กรุงศรี ออโต้ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่...

Responsive image

เอาชนะโลกธุรกิจยุค ‘New Normal’ ด้วย Data-Driven Marketing

ทุกวันนี้ทุกองค์กรเข้าใจนิยามของ Big Data มากขึ้น แต่หากถามถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ ต้องถือว่าไม่ใช่ที่ทุกองค์กรจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ในโอกาสนี้เราจึงชวน...