เช็ครายชื่อ-วัน เวลาทำการ คลินิกรักษา Long COVID ของทั้ง 9 รพ. ได้ที่นี่ | Techsauce

เช็ครายชื่อ-วัน เวลาทำการ คลินิกรักษา Long COVID ของทั้ง 9 รพ. ได้ที่นี่

สำนักการแพทย์ของ กทม.เตรียมเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID เริ่มวันที่ 9 พ.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ ตามแนวทางของกรมการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลันและยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย 

โดยจะครอบคลุมการให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ และการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจำเป็น) ในรูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและแบบออนไลน์ (Onsite และ Online Telemedicine) โดยจะเปิดคลินิก 1 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิก Long COVID 

จะต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป การให้บริการจะเน้นไปทางติดตามอาการที่เกิดหลังจากหายป่วยโควิด-19 โดยผู้ป่วยสามารถรับบริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ 

1. ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่คลินิกปกติ และแพทย์วินิจฉัยอาการที่เข้าได้กับ Long COVID จึงส่งผู้ป่วยมาที่คลินิกดังกล่าว 

2. ผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเองและเข้ามารับบริการที่คลินิก Long COVID โดยตรง 

ส่วนรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ One stop service จัดให้มีการบริการคัดกรอง พบแพทย์ในจุดเดียว กรณีที่ต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์ จะให้มีการทำแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตก่อนเข้าพบแพทย์ อย่างไรก็ดี การรักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิของผู้ป่วย 

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิก Long COVID แบ่งเป็น 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก Long COVID ประกอบด้วย แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักกายภาพบำบัด เป็นต้น 

2. กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ อายุรแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง 

โดยสามารถนัดหมายรับบริการผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ของโรงพยาบาล และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ telemedicine ในแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ 

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งสังกัด กทม. ที่เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID มีดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง (คลินิกประกันสุขภาพ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 

2. โรงพยาบาลตากสิน (ARI Clinic) ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 

5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. 

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ARI Clinic) ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

8. โรงพยาบาลสิรินธร (คลินิกวัณโรค) ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (คลินิกผู้ป่วยนอก) ทุกวันพุธ 13.00-16.00 น.

อ้างอิง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

CHANGAN เผยโฉม EV รุ่น Deepal L07 และ S07 พร้อมเปิดจองในไทยแล้ว

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! Changan Automobile ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากจีน จัดงานแถลงข่าว 'Touch the Future' – the 2023 Changan Southeast Asia press conference พร้อมส่ง EV สองรุ่นแรกบุกตลา...

Responsive image

Shein เตรียม IPO เข้าตลาดสหรัฐฯ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ด้านแรงงาน - สิ่งแวดล้อม

สื่อต่างประเทศรายงาน Shein ยักษ์ใหญ่ Fast Fashion สัญชาติจีน เตรียมยื่น IPO เข้าตลาดสหรัฐฯ แบบเป็นความลับ หวังขยายกิจการทั่วโลก...

Responsive image

รมว.ดีอี แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน depa TECH GALA NIGHT ปลุกดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย กระตุ้นการระดมทุน

รมว.ดีอี แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน depa TECH GALA NIGHT ปลุกดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย กระตุ้นการระดมทุน พร้อมเผย depa ลงทุนใน Techsauce...