เช็ครายชื่อ-วัน เวลาทำการ คลินิกรักษา Long COVID ของทั้ง 9 รพ. ได้ที่นี่ | Techsauce /* */ /* */

เช็ครายชื่อ-วัน เวลาทำการ คลินิกรักษา Long COVID ของทั้ง 9 รพ. ได้ที่นี่

สำนักการแพทย์ของ กทม.เตรียมเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID เริ่มวันที่ 9 พ.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ ตามแนวทางของกรมการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลันและยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย 

โดยจะครอบคลุมการให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ และการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจำเป็น) ในรูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและแบบออนไลน์ (Onsite และ Online Telemedicine) โดยจะเปิดคลินิก 1 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิก Long COVID 

จะต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป การให้บริการจะเน้นไปทางติดตามอาการที่เกิดหลังจากหายป่วยโควิด-19 โดยผู้ป่วยสามารถรับบริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ 

1. ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่คลินิกปกติ และแพทย์วินิจฉัยอาการที่เข้าได้กับ Long COVID จึงส่งผู้ป่วยมาที่คลินิกดังกล่าว 

2. ผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเองและเข้ามารับบริการที่คลินิก Long COVID โดยตรง 

ส่วนรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ One stop service จัดให้มีการบริการคัดกรอง พบแพทย์ในจุดเดียว กรณีที่ต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์ จะให้มีการทำแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตก่อนเข้าพบแพทย์ อย่างไรก็ดี การรักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิของผู้ป่วย 

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิก Long COVID แบ่งเป็น 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก Long COVID ประกอบด้วย แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักกายภาพบำบัด เป็นต้น 

2. กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ อายุรแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง 

โดยสามารถนัดหมายรับบริการผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ของโรงพยาบาล และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ telemedicine ในแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ 

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งสังกัด กทม. ที่เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID มีดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง (คลินิกประกันสุขภาพ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 

2. โรงพยาบาลตากสิน (ARI Clinic) ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 

5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (คลินิกอายุรกรรม) ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. 

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ARI Clinic) ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. 

8. โรงพยาบาลสิรินธร (คลินิกวัณโรค) ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (คลินิกผู้ป่วยนอก) ทุกวันพุธ 13.00-16.00 น.

อ้างอิง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

RELATED ARTICLE

Responsive image

ร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Techsauce Awards 2022

Techsauce จัดงานมอบรางวัลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเทคโนโลยี ธุรกิจและนวัตกรรม ในชื่อ Techsauce Awards 2022 ประกอบด้วย 6 รางวัล ที่จะมอบให้กับ Startup , Investor , บุคคลากร และบริษ...

Responsive image

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งกับ 7 ผู้กระทำความผิด กรณีสร้างวอลุ่มเทียมในแพลตฟอร์ม Bitkub Online-Satang Pro

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งกับ 7 ผู้กระทำความผิด กรณีสร้างวอลุ่มเทียมในแพลตฟอร์ม Bitkub Online - Satang Pro...

Responsive image

Telenor ยันไม่ถอนการลงทุนในไทย ย้ำ Dtac รวม True เน้นผู้ใช้-ค่าบริการเป็นธรรม

จากกรณีที่น่าจับตาของการควบรวม Dtac - True ในระหว่างรอมติจาก กสทช. แถลงผลการพิจารณา ทาง Telenor จึงได้ใช้โอกาสในงานแถลงการครบรอบ 25 ปีการดำเนินงานในเอเชีย ณ ดีแทคเฮาส์ จามจุรีสแควร...