StartupThailand4.0

หลังจากนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) คุณโบ้ท ผไท ผดุงถิ่น หมดวาระหลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 ปีเต็ม วันนี้ทางสมาคมก็ประกาศเปิดตัวนายกสมาคมคนใหม่ ที่ไม่ใช่ใครอื่น เป็นผู้ที่คลุกคลีในวงการ Tech Startup มาอย่างยาวนานอีกท่าน คุณ วัชระ เอมวัฒน์ รวมถึงคณะกรรมการและทีมงานชุดใหม่

จุดประสงค์ที่มาของสมาคม

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมฯ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจการค้าการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอันเป็นประโยชน์ ร่วมกันสอดคล้องกับสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจ

2.เพื่อทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรและคอมมูนิตี้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข่าวสารระหว่างสมาชิก ในด้านอุตสาหกรรมให้แพร่หลาย

3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลในด้านวิจัยพัฒนานโยบายรวมทั้งให้ ความร่วมมือทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ

4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคอมมูนิตี้ผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเต็มที่

และหลังจากครบวาระของสมัยแรก ตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศเปิดตัวนายกสมาคม คณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่ อันประกอบด้วย

 • วัชระ เอมวัฒน์ เป็นนายกสมาคมฯ
 • ธีระชาติ ก่อตระกูล เป็นอุปนายกฝ่ายนโยบายและโฆษกสมาคมฯ
 • ยอด ชินสุภกุล อุปนายกฝ่ายภูมิภาค
 • นัฏสกล เกียรติสุรนนท์ อุปนายกฝ่ายสร้างระบบนิเวศน์
 • กิตติพันธ์ อนุพันธ์ กรรมการ
 • ชาล เจริญพันธ์ กรรมการ
 • กฤษฎา ชุตินธร กรรมการ
 • พรทิพย์ กองชุน กรรมการ
 • วรนล ฐิตินันทกร กรรมการ
 • ภาวินท์ สุทธพงษ์ กรรมการ
 • อัจฉริยะ ดาโรจน์ กรรมการ
 • กิตติชัย พิพัฒน์บุณยารัตน์ กรรมการ
 • สุพิชญา สูรพันธ์ กรรมการ
 • ธีระ ศิริเจริญ กรรมการ
 • ณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ กรรมการ
 • นิธิพนธ์​ ไทยานุรักษ์ กรรมการ
 • สุรัชนา ภควลีธร กรรมการ
 • ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ กรรมการ
 • นพพล อนุกูลวิทยา กรรมการ
 • ชัชนาท จรัญวัฒนากิจ กรรมการ
 • สิทธิพล พรรณวิไล คณะทำงานนักพัฒนา
 • อรรถพร ชาญประโคน คณะทำงานประสานงานทั่วไป
 • เปรมวิทย์ สีห์ชาติวงษ์ คณะทำงานสันทนาการและปฏิคม
 • การัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล คณะทำงานฝ่าย กราฟฟิค
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อ
 • ฉฐมณฑน์ พลดุล กรรมการและเลขาธิการ

หลังจากนี้เตรียมพบกับการสนับสนุนและกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสังคม Startup ไทยของเราให้แข็งแรง ดังเช่นที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ที่เพจ Facebook Thailand Tech Startup Association

RELATED ARTICLE

Responsive image

14 ทีม Startups ไฟแรง ในโครงการ Allianz Ayudhya Activator

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง HealthTech กำลังมา! จับตา Startup ไทย ผ่านโครงการ Allianz Ayudhya Activator ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มอบโอกาสให้กับ Startup ซึ่งไม่เพียงแต่ HealthTech ...

Responsive image

กฏเหล็กของ Startup ที่อยากโตระดับโลก โดย 'คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล'

จากคอนเซปต์ 'Think global from day one' หัวใจสำคัญของโครงการ Allianz Ayudhya Activator ที่ได้นำ Startups ทั้ง 14 ทีมเข้าสู่โปรแกรม Incubation อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีว...

Responsive image

อะไรคือสิ่งที่ Tech Ecosystem ไทยต้องการอย่างแท้จริง?

ในทุกวงการมีองค์ประกอบที่ถูกรวมกันเรียกว่า Ecosystem หรือระบบนิเวศ ยกตัวอย่าง Ecosystem ที่เห็นเป็นรูปร่างได้ชัดเจนอย่าง วงการภาพยนตร์ ที่ประกอบไปด้วย นักแสดง ผู้กำกับ ค่ายหนัง ผู้...