StartupThailand4.0

หลังจากนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) คุณโบ้ท ผไท ผดุงถิ่น หมดวาระหลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 ปีเต็ม วันนี้ทางสมาคมก็ประกาศเปิดตัวนายกสมาคมคนใหม่ ที่ไม่ใช่ใครอื่น เป็นผู้ที่คลุกคลีในวงการ Tech Startup มาอย่างยาวนานอีกท่าน คุณ วัชระ เอมวัฒน์ รวมถึงคณะกรรมการและทีมงานชุดใหม่

จุดประสงค์ที่มาของสมาคม

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมฯ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจการค้าการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอันเป็นประโยชน์ ร่วมกันสอดคล้องกับสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจ

2.เพื่อทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรและคอมมูนิตี้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข่าวสารระหว่างสมาชิก ในด้านอุตสาหกรรมให้แพร่หลาย

3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลในด้านวิจัยพัฒนานโยบายรวมทั้งให้ ความร่วมมือทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ

4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคอมมูนิตี้ผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเต็มที่

และหลังจากครบวาระของสมัยแรก ตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศเปิดตัวนายกสมาคม คณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่ อันประกอบด้วย

 • วัชระ เอมวัฒน์ เป็นนายกสมาคมฯ
 • ธีระชาติ ก่อตระกูล เป็นอุปนายกฝ่ายนโยบายและโฆษกสมาคมฯ
 • ยอด ชินสุภกุล อุปนายกฝ่ายภูมิภาค
 • นัฏสกล เกียรติสุรนนท์ อุปนายกฝ่ายสร้างระบบนิเวศน์
 • กิตติพันธ์ อนุพันธ์ กรรมการ
 • ชาล เจริญพันธ์ กรรมการ
 • กฤษฎา ชุตินธร กรรมการ
 • พรทิพย์ กองชุน กรรมการ
 • วรนล ฐิตินันทกร กรรมการ
 • ภาวินท์ สุทธพงษ์ กรรมการ
 • อัจฉริยะ ดาโรจน์ กรรมการ
 • กิตติชัย พิพัฒน์บุณยารัตน์ กรรมการ
 • สุพิชญา สูรพันธ์ กรรมการ
 • ธีระ ศิริเจริญ กรรมการ
 • ณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ กรรมการ
 • นิธิพนธ์​ ไทยานุรักษ์ กรรมการ
 • สุรัชนา ภควลีธร กรรมการ
 • ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ กรรมการ
 • นพพล อนุกูลวิทยา กรรมการ
 • ชัชนาท จรัญวัฒนากิจ กรรมการ
 • สิทธิพล พรรณวิไล คณะทำงานนักพัฒนา
 • อรรถพร ชาญประโคน คณะทำงานประสานงานทั่วไป
 • เปรมวิทย์ สีห์ชาติวงษ์ คณะทำงานสันทนาการและปฏิคม
 • การัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล คณะทำงานฝ่าย กราฟฟิค
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อ
 • ฉฐมณฑน์ พลดุล กรรมการและเลขาธิการ

หลังจากนี้เตรียมพบกับการสนับสนุนและกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสังคม Startup ไทยของเราให้แข็งแรง ดังเช่นที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมได้ที่เพจ Facebook Thailand Tech Startup Association

RELATED ARTICLE

Responsive image

LG Electronics ปรับทัพผู้บริหาร ตั้ง ไบรอัน ควอน ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

LG Electronics ประกาศปรับทัพผู้บริหาร พร้อมแนวการดำเนินงาน รับศักราชใหม่ในปี 2020 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานบริหารฝ่ายการเงิน ประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มผล...

Responsive image

กรมพัฒน์ฯ DBD เตรียมนำ AI จองชื่อตั้งบริษัทใหม่ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ นำ AI มาใช้ในการจองชื่อนิติบุคคล ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ 382 หน่วยงาน...

Responsive image

Tony Fernandes แห่ง AirAsia เปิดร้านอาหารและกาแฟท้าชนธุรกิจ Fastfood

Tony Fernandes Disruptor ตัวยง CEO แห่ง Airasia เปิดร้านอาหารหวังตีตลาดอาหาร Fast Food...