OR ร่วมกับ 500 Startups จัดตั้ง VC ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES ลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและอาเซียน | Techsauce

OR ร่วมกับ 500 Startups จัดตั้ง VC ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES ลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและอาเซียน

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการ OR เมื่อวันที่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 ดําเนินการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ร่วมกับกลุ่มบริษัท 500 Startups (500 Startups) โดยจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน รูปแบบ Limited Partnership ภายใต้ชื่อ ORZON VENTURES, L.P. (ORZON VENTURES) 

โดยมีมูลค่าการลงทุน เริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ในภายหลัง ซึ่ง SGHoldCO จะมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99 และร้อยละ 1 จะถือโดยบริษัทและบุคคลกลุ่มบุคคลของบริษัท 500 Startups โดย ORZON VENTURES จะมีวัตถุประสงค์เป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มี ศักยภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New SCurve ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจของ OR ทั้งนี้ SGHoldCo และ 500 Startups ได้ลง นามในสัญญาที่เกี่ยวข้องร่วมกันแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าว ใช้ AI รันวงการ

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าวทั่วโลก ใช้ AI ในการรวบรวมข่าวสาร การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหาข่าว...

Responsive image

SCGP ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

SCGP มีการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตามกรอบแนวคิด ESG...

Responsive image

5 ฟีเจอร์ AI ต้องลอง ของเล่นใหม่จาก Meta

ในงาน Meta Connect 2023 ได้เปิดตัว AI ไม่ว่าจะเป็น Chatbot, Assistant, AI ที่ใช้สร้างสรรค์รูปภาพ หรือแม้แต่ AI สำหรับธุรกิจก็ยังมี...