กลุ่ม ปตท. กับความคืบหน้าของภารกิจปั้นธุรกิจ New S-Curve ลงทุนอะไรไปแล้วบ้าง ? | Techsauce

กลุ่ม ปตท. กับความคืบหน้าของภารกิจปั้นธุรกิจ New S-Curve ลงทุนอะไรไปแล้วบ้าง ?

กลุ่มปตท. รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

 อัพเดทการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ครึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา

  • จับมือ Microsoft เสริมศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยี  ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้ก้าวข้ามวิกฤตอย่างยั่งยืน
  • เปิดตัว EV Charger เชิงพาณิชย์ครั้งแรก ร่วมกับ บ. Sharge เชื่อมต่อ Mobile App. ของ Sharge กับ EV Charger และ Charging Platform ของ ปตท. แล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการติดตั้งที่ True Digital Park & Bitec Bangna 

Partnership for Growth

  • ปตท. และ Mitsui ลงนามสัญญาร่วมทุนดำเนินธุรกิจ Robotics & AI ช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล ผ่าน ปตท. Raise
  • ปตท. และ บมจ. อุบลไบโอเอทานอล ลงนามสัญญาการใช้เทคโนโลยียีสต์ สำหรับกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อการพาณิชย์
  • ปตท.และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลสเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 
  • ปตท. และสำนักงานนโยบาย และแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงนามความร่วมมือ พัฒนาระบบ  Smart EIA Regulatory Screening System เพื่อพัฒนา Digital Platform ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานและและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ
  • EECi ศูนย์กลางนวัตกรรมของไทย 

       -โครงกาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค :   ความก้าวหน้าโครงการภาพรวม 88.61%

       - โครงการ Community zone : กบอ. เห็นชอบพื้นที่ 152 ไร่

  • เปิดตัว New Horizon   พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงาน 

ทิศทางธุรกิจและแผนการลงทุนในปี 2563

เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่ม ปตท. ได้ออกแบบธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next normal ทั้งธุรกิจปัจจุบันและโอกาสธุรกิจใหม่ รวมไปถึงการลงทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปรับพอร์ตการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้พลังงานระยะยาวด้วยการขยายธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวครบวงจร  เพื่อไปสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวของโลก  ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการพลังงาน (Smart Energy Platform) และ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ร่วมกับพันธมิตร ได้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ แล้ว 2 แห่ง คือ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมถึงมีแผนขยายเพิ่มเติมในพื้นที่ ที่มีศักยภาพต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ  

ปตท. จึงมุ่งเน้นการปรับวิถีการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการ Upskill – Reskill – New skill สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Inside-Out)  ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีควบคู่กับการปรับแนวคิด เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจัดทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจหลักเดิมและทีมงานที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ เสริมด้วย Outside-In เปิดกว้างทางความคิด รับเอาบริบททางสังคม เทคโนโลยี ตลาด และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมากำหนดรูปแบบธุรกิจ และสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทุกภาคส่วน  ทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบการไทย และ SMEs ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศธุรกิจใหม่ (New Ecosystem) เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม สู่มือผู้บริโภค


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย

สุวรรณภูมิขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ได้คะแนนเพียง 3.25 เต็ม 10 ด้านดอนเมืองยอดแย่อันดับ 10 ได้ 3.45 คะแนน จากการจัดอันดับสนามบินทั่วโลก โดย Busine...

Responsive image

Universal Studios เตรียมจ้าง ‘สูงวัย’ สวนทาง Disneyland เตรียมใช้ AI

Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน...

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...