ปตท. จับมือกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก Energy Web Foundation (EWF) มุ่งนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจพลังงานแล้ว

เราอาจได้ยินข่าวว่า Blockchain สามารถมาช่วยภาคธุรกิจพลังงานได้ และนี่ถือเป็นข่าวดีของไทยเมื่อ ปตท. เตรียมพร้อมก้าวสู่ธุรกิจพลังงานในยุค 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก Energy Web Foundation (EWF) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับการใช้พลังงานในอนาคต

ในโลกที่ใครๆ ก็พูดถึงความเป็น 4.0 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างต้องมีการปรับตัวให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอล ธุรกิจพลังงานเองก็เช่นกันที่ในอนาคตจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากธุรกิจพลังงานที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ โดยสาเหตุหลักเกิดจากแนวโน้มใหม่ในด้านพลังงาน 3 ประการ คือ การใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าที่มีมากขึ้น (Electrification), การกระจายตัวออกของแหล่งพลังงาน (Decentralization) และ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล(Digitization)

โดยจากแนวโน้มทั้งสามข้างต้นก่อให้เกิดการบริการพลังงานในรูปแบบใหม่ที่ คนหรือผู้บริโภคไม่ได้อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) อีกต่อไป แต่เป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของ Value Chain ซึ่งการผลิตพลังงานไม่ได้เริ่มจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเกิด “Distributed Energy Resources (DERs)” หรือแหล่งพลังงานทางเลือกที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและอยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้น และจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยแนวโน้มการเติบโตของ DERs นั้นเห็นได้ชัดจากการที่รัฐบาลในหลายประเทศและบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุน DERs โดยมีการลงทุนในธุรกิจและ Startups ที่เกี่ยวข้องอย่างก้าวกระโดดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้าน DERs เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้พลังงานภายในประเทศ และเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย จึงมีแนวทางที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่นี้

โดยในเบื้องต้น ทีม Express Solutions (ExpresSo) หรือ ทีมสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ของ ปตท. เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า New S-Curve ให้กับกลุ่ม ปตท. ได้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจพลังงาน โดยในช่วงกลางปี 2560 ที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Energy Web Foundation (EWF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย Rocky Mountain Institute (RMI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และรูปแบบธุรกิจ ทางด้านพลังงานสะอาดและการลดคาร์บอนให้กับหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น New York และ Colorado  รวมถึงในต่างประเทศ เช่น จีน และ อินเดีย เป็นต้น ร่วมกับ บริษัท Grid Singularity ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เฉพาะสำหรับธุรกิจพลังงาน และความร่วมมือของบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก อาทิ Shell, Engie, TEPCO, Singapore Power ฯลฯ เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการต้นแบบในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ให้เห็นผลจริงในภาคธุรกิจ และ จึงถือได้ว่า ปตท. เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าไปร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับโลกควบคู่ไปกับบริษัทชั้นนำในด้านพลังงาน และปตท.จะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ปตท.ร่วมกับ EWF ได้พัฒนา Open Platform ในการทดสอบเทคโนโลยี  Blockchain เฉพาะสำหรับธุรกิจพลังงาน ที่มีชื่อว่า Tobalaba เป็นผลสำเร็จและเริ่มเปิดให้บริษัท Start-up และบริษัทเทคโนโลยีจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่สนใจในการสร้างธุรกิจ DERs เข้ามาร่วมทดสอบในการสร้าง application ต่างๆ และคาดว่าจะพร้อมสำหรับใช้งานได้จริง ภายใน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ที่สนใจพัฒนา application บน Tobalaba สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ ติดต่อทีมงาน ExpresSo ได้ที่ [email protected]

ส่วน EWF Affiliates มีใครบ้างดูได้ที่นี่เลย

RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการ “ช่วยด้วย!” ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ด้วย Home Isolation อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ พวกเราอยู่ในภาวะวิกฤตเตียงเต็มและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Doctor A to Z ระบบปรึกษาแพ...

Responsive image

โควิดทำให้เงินทุนไหลเข้า Startup อินเดียมหาศาล หลัง Zomato แพลตฟอร์มส่งอาหาร ยูนิคอร์นรายแรกที่เข้าตลาดหุ้นเปิดตัวได้ดี

Zomato แอปพลิเคชันผู้ให้บริการ food delivery และรีวิวอาหาร เป็นยูนิคอร์นตัวแรกที่เข้าสู่ตลาดหุ้นของอินเดีย และยังเป็นบริษัท Startup แรกของอินเดียที่มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ภา...

Responsive image

Google กำลังจะเปิดให้ผู้ใช้ทราบแหล่งที่มาของ ผลการค้นหาได้

Google กำลังจะเพิ่มฟีเจอร์แสดงข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการพบผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ทำการค้นหา โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ว่าผลลัพธ์ที่ Google ค้นได้นั้นตรงกับข้อค...