เผยแชมป์ ‘PTT Tech Savvy Agent ss2’ ปตท. พร้อมหนุน Internal Startup รายละ 120 ล้านบาท | Techsauce

เผยแชมป์ ‘PTT Tech Savvy Agent ss2’ ปตท. พร้อมหนุน Internal Startup รายละ 120 ล้านบาท

ปตท. ประกาศผล  ‘PTT Tech Savvy Agent season 2’ โครงการแนว Internal Startup ปีที่2 แย้มผลตอบรับดี พบ Startup ที่ต่อยอดกับธุรกิจหลักได้ พร้อมให้การสนับสนุนเงินลงทุนสูงสุดรายละ 120 ล้านบาท

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปี 2561 ปตท. ได้นำร่องโครงการ PTT TECH Savvy Agent เปิดโอกาสให้พนักงาน ปตท. สมัครเข้าประกวดแนวคิดธุรกิจ ในรูปแบบ Reality Show ภายในองค์กรเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับในปี 2019 ปตท. ได้สานต่อโครงการ PTT TECH Savvy Agent Season 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization (SPIRIT D) ให้มีความพร้อมสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่าต่อยอดธุรกิจ (Business Value Chain) ในลักษณะของบริษัทวิสาหกิจ (Startup) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Coaching Session / Pitching Session บรรยายและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมกิจกรรมกลุ่มซึ่งได้มีการบันทึกเทปการแข่งขันในรูปแบบ Reality Show เผยแพร่ผ่านสื่อภายในองค์กร และ YouTube Channel Account PTT People Plus

คุณชาญศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “PTT TECH Savvy Agent Season 2”  มีพนักงาน ปตท. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 64 ทีม ทีมละ 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 192 คน โดยเริ่มจากการคัดเลือก 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมานำเสนอแนวคิดธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการ หลังจากนั้นคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และคัดเลือกจนเหลือ 3 ทีม ซึ่งการแข่งขันทุกรอบเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในรอบ 3 ทีมสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขัน ผ่านการตัดสินจาก Commentator ชั้นนำกว่า 20 คน ทั้ง CEO จากบริษัทชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ Startup โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือ การ Pitching Business Model ในเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีมจะได้รับโอกาสสร้างธุรกิจในฐานะผู้มีส่วนร่วมก่อตั้ง (Co–Founder) เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางไปศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีโอกาสได้รับเงินลงทุนสูงสุด 120 ล้านบาทต่อโครงการ (Prototype) จากคณะกรรมการด้านงบประมาณและการลงทุนของ ปตท. อีกด้วย

สำหรับผู้ชนะทั้ง 3 ทีมประกอบด้วย

  • ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อทีม 3J สร้างสรรค์ ผลงาน  PTT Media Space บริหารพื้นที่สื่อ Digital Signage ในสถานีบริการและสถานประกอบการของ ปตท. โดย นายเจษฎา เจียมบุรเศรษฐ์ ฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม, นางสาวเขมรินทร์ ชูสถาน ฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  และนายจิรัฏฐ์ พรหมดิเรก ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
  • ทีมชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อทีม TRIPLE-T ผลงาน  Innaqua เทคโนโลยีวัสดุปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต โดย นายนรินทร์ กาบบัวทอง ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, นายชัยพฤกษ์ เกตุเพ็ชร ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และ นายธันว์ เหลียงไพบูลย์ ฝ่ายโครงการเอ็กสเพรสโซ 
  • ทีมชนะเลิศ อันดับ 3 ชื่อทีม PTT HUB ผลงาน  SMART BOX ธุรกิจรับส่งสินค้าออนไลน์ผ่านตู้ตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมันผ่าน Application โดย นายประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์ ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม สถาบันนวัตกรรม ปตท., นายเตชินท์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม สถาบันนวัตกรรม ปตท. และนางสาวสุชาดาวรพงษ์ ฝ่ายบริหารธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ PTTOR

คุณเจษฎา เจียมบุรเศรษฐ์ ตัวแทนทีม 3J สร้างสรรค์ กล่าวว่า ที่มาและแนวคิดของผลงานมาจากการที่สถานีบริการของ ปตท. มีมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ ปตท.ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด และจากการมองเห็นโอกาสดังกล่าว ทำให้ทีมพัฒนาโครงการ “PTT Media Space” ซึ่งเป็นการเข้ามาพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งเพิ่มรายได้จาก Fixed Asset เดิม ที่จะช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุน และเพิ่มรายได้ของ ปตท.ให้สูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น จากการเพิ่มพื้นที่โฆษณาในหลายๆ จุดของสถานีบริการ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีป้ายบิลบอร์ดแบบเดิมๆ ให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งนอกจากจะช่วยให้โฆษณามีความน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ ปตท. รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้มาใช้พื้นที่การโฆษณาได้อีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

KBank ทุ่มงบกว่า 6.5 พันลบ. ถือหุ้นใหญ่ธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย เพิ่มเป็น 67.5%

KBank ส่ง “กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล” ซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการลงทุน 186.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6.5 พันล้านบาท เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมในธน...

Responsive image

ผลสำรวจเผย ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกวางแผนออก CBDC ภายใน 10 ปี

ผลสำรวจระบุธนาคารกลางหลายประเทศมุ่งพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล โดยสองในสามของธนาคารกลางที่ทำการสำรวจกล่าวว่าพวกเขาจะออก CBDC ภายใน 10 ปี...

Responsive image

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว JWD ควบรวมกิจการ SCGL คาดแล้วเสร็จ Q1/66

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว JWD ควบรวมกิจการ SCGL ขึ้นแท่นผู้นำบริการโลจิสติกส์-ซัพพลายเชนครบวงจร คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี ...