เปิด 4 เงื่อนไขใหม่ประกันรถ EV | Techsauce

เปิด 4 เงื่อนไขใหม่ประกันรถ EV

ในวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาเกณฑ์ใหม่ประกัน EV ได้เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการกับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าทุกคน (EV) หากต้องการทำประกันรถยนต์จะต้องยอมรับเงื่อนไขใหม่ๆ ทั้งหมดของเกณฑ์ใหม่ประกัน EV โดยมี 4 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ดังนี้

1. ประกัน EV ยิ่งขับดี เบี้ยยิ่งถูก 

จุดมุ่งหมายหลักของเกณฑ์ใหม่ประกันEV ในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งที่จะทำให้ประกันรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงตั้งแต่ปีแรก แต่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประกันรถยนต์ไฟฟ้า 'ถูกลงสำหรับคนที่มีประวัติการขับรถดีแบบต่อเนื่อง' 

เนื่องจากเงื่อนไขข้อนึงที่ถูกกำหนดมากับเกณฑ์ใหม่ประกัน EV คือ ‘ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่’ โดยส่วนลดตัวนี้จะถูกกำหนดว่า ถ้าในปีแรก คนขับคนไหนที่ไม่ได้มีการ 'เคลมประกันแบบเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายประมาทเลย' จะทำให้ได้รับส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ในปีต่อๆ ไป

ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่

 • ไม่มีชนเป็นฝ่ายผิดหรือประมาท 1 ปี ปีต่อไปลด 10%
 • ไม่มีชนเป็นฝ่ายผิดหรือประมาท 2 ปีติดต่อกัน ปีต่อไปลด 20%
 • ไม่มีชนเป็นฝ่ายผิดหรือประมาท 3 ปีติดต่อกัน ปีต่อไปลด 30%
 • ไม่มีชนเป็นฝ่ายผิดหรือประมาท 4 ปีติดต่อกัน ปีต่อไปลด 40%

นอกจากนี้รถแต่ละคันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ ‘ส่วนลดประวัติดี’ เพิ่มอีก 40% เท่ากับว่าถ้าหากไม่มีชนเลยเป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ก็มีสิทธิ์จะได้รับส่วนลด 40% + 40% 

ตัวอย่างเช่น

เบี้ยประกันภัยปกติราคา 20,000 บาท และ ไม่มีประวัติการชนเลยตลอด 4 ปีติดต่อกัน

 • จะได้รับส่วนลดราคาจาก ‘ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่’ ลดไป 40%
 • 20,000 บาท - 40% = 12,000 บาท

นำไปลดจาก ‘ส่วนลดประวัติดี’ เพิ่มอีก 40%

 • 12,000 บาท - 40% = 7,200 บาท
 • เท่ากับจ่ายเบี้ยเพียงแค่ 7,200 บาท จากราคาเต็ม 20,000 บาท

2. เกณฑ์ใหม่ประกัน EV กับการเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

หลายๆ คนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเกณฑ์ใหม่ประกัน EV หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา มีความเสี่ยงว่าประกันรถยนต์จะรับผิดชอบความเสียหายของแบตเตอรี่รถของเราแค่ ‘บางส่วน’

แต่นั่นอาจจะเป็นความเข้าใจเพียงส่วนเดียว เพราะว่าการ ‘ลดความคุ้มครองแบตเตอรี่’ จะถูกแบ่งการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น 2 กรณีคือ

 1. ชนจนแบตเตอรี่เสียหายจนต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก
 2. ชนแบตเตอรี่แต่สามารถซ่อมได้

ในกรณีที่ 1. ชนจนแบตเตอรี่เสียหายจนต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก แบบนี้จะถูกนำการ ‘ลดความคุ้มครองแบตเตอรี่’ มาใช้ โดยคำนวณค่าเสื่อมลดลงไปปีละ 10% (ลดสูงสุดเหลือ 50%)

 • โดยเราสามารถ ‘ซื้อความคุ้มครองแบตเตอรี่เพิ่ม’ เพื่อไม่ให้ลดความคุ้มครองได้ในราคาหลักร้อยเท่านั้น (ในปีแรกๆ)
 • และหากบริษัทประกันนำแบตเตอรี่ก้อนที่เปลี่ยนออกไปขายทอดตลาดได้ เราจะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ (10-50%)

ส่วนในกรณีที่ 2. ชนแบตเตอรี่แต่สามารถซ่อมได้  หากเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าซ่อมเต็ม 100% ไม่มีการลดความคุ้มครองใดๆ

3. ประกันรถยนต์ EV เกณฑ์ใหม่ ต้องใส่ชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น 

การทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุผู้ขับขี่ก่อนหน้านี้จะเป็นตัวเลือกที่ทุกคนสามารถเลือกหรือไม่เลือกระบุผู้ขับขี่ก็ได้ แต่สำหรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าในวันนี้ จะเป็นการบังคับให้ระบุผู้ขับขี่เท่านั้น

โดยเหตุผลที่ต้องบังคับระบุผู้ขับขี่ นั่นก็เป็นเพราะว่าทางผู้ออกเกณฑ์ใหม่นี้ ต้องการที่จะเก็บรวบรวม ข้อมูลและประวัติการขับขี่ ของผู้ขับรถยนต์ไฟฟ้า ‘ทุกคน’ เพื่อที่จะนำไปใช้เป็น ‘ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่’ ในอนาคต

หากใครเลือกที่จะ 'ไม่ระบุผู้ขับขี่ หรือ ให้ผู้ที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้เป็นคนขับรถ' แล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด จนต้องเคลมกับประกันขึ้นมา ก็สามารถเคลมได้ แต่จะต้องจ่ายเงิน ค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจำนวน 6,000 บาทก่อนที่บริษัทประกันจะเคลมให้ 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวเผยว่า การบังคับระบุผู้ขับขี่นี้อาจจะเริ่มทดลองใช้กับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าก่อน และจะขยายผลไปยังประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดในอนาคต

4. ประกัน EV เกณฑ์ใหม่ พังเพราะ Software ไม่รับผิดชอบ

‘ยกเว้นความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของ software’ เพราะการประกันทำประกันภัยรถยนต์มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความผิดพลาดและคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์เท่านั้น แต่ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุจากระบบ software ของตัวรถเองอย่างเช่น ระบบ auto-pilot บริษัทประกันภัยจะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ประกาศจากคปภ. ระบุไว้ดังนี้

3.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกทำลาย หรือการถูกลบ จากปัจจัยภายนอก (Cyber Breach) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต รถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนั้น ส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือขัดข้องของคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมการทำงานของรถยนต์ (Software) ได้แก่ การขับเคลื่อนรถ การหยุดรถอัตโนมัติ และการควบคุมการทำงานในส่วนต่าง ๆการปฏิเสธไม่คุ้มครองตามข้อยกเว้น 3.2 บริษัทจะต้องมีหลักฐานการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

8. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • 8.1 การเสื่อมราคา การสึกหรอ ของรถยนต์หรือแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
 • 8.2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือ เครื่องไฟฟ้าของรถยนต์หรือคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมการทำงานของรถยนต์ (Software) อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • 8.3 ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับ อนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • 8.4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • 8.5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิง การซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ทั้งหมดนี้ก็คือสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ก่อนที่ทุกคนจะทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2567 นี้

นอกจากนี้บุคลากรในวงการประกันภัยที่อยากทราบเรื่อง #เกณฑ์ใหม่ประกันEV ก็ห้ามพลาดงาน event แห่งปีของวงการประกันภัยอย่าง InsureX FORUM 2024 Insurance Technology & Marketing ที่ 1  ในหัวข้อ highlight คือ Future of EV Insurance อนาคตของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ตัวจริงในวงการจะมานั่งเล่า #เกณฑ์ใหม่ประกันEV แบบละเอียดในงานนี้เลย !

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/InsureX-Forum-2024

อ้างอิง: money.priceza, oiceservice.oic.or.th

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...