‘กระเสือกกระสน’ คำที่ ‘CEO ไทยพาณิชย์’ นิยามการฝ่าคลื่น Disruption ปี 2019

‘กระเสือกกระสน’ คำที่ ‘CEO ไทยพาณิชย์’ นิยามการฝ่าคลื่น Disruption ผ่านงานแถลงวิสัยทัศน์ปี 2019

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินกลยุทธ Upside Down และลงทุนใน Digital มาแล้วราว 60 เปอร์เซ็นต์
  • ในปี 2019 ไทยพาณิชย์จะออก Product ใหม่ บ่อยขึ้น รวมถึงจะมี Demo Product ปล่อยออกมาบ่อยครั้งขึ้น
  • ธุรกิจหลักของธนาคารในปี 2019 จะเน้นการให้บริการสินเชื่อและบริหารความมั่งคั่ง โดยมีเทคโนโลยีใหม่คอยสนับสนุนให้สามารถบริการใน Scale ใหญ่ได้
 

ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีของภาคการเงิน จนทำให้สถานะความเป็นเสาหลักของ “ธนาคาร” ต้องสั่นคลอน เป็นสาเหตุให้ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องเร่งเครื่องรับการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่การปรับองค์กรมากมาย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เพียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังเข้มข้นและหนักหน่วงถึงขั้นที่คุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ใช้คำว่า “กระเสือกกระสน” ต่อการเปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บนเวทีเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธของธนาคารไทยพาณิชย์ประจำปี 2019 เลยทีเดียว

Techsauce ได้รับโอกาสจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้เข้าร่วม Press Trip ประจำปี 2018 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และกลยุทธจากผู้บริหารโดยตรง จึงขอนำรายละเอียดที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ได้ทราบกัน

เผยวิสัยทัศน์การก้าวไปข้างหน้าของ SCB

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยวิสัยทัศน์อันเป็นแนวคิดหลักของการก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่ายากลำบากไม่น้อย

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณอาทิตย์กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบและความน่ากังวลไปทั่วทุกภาคส่วน ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลคือความสามารถของบุคลากรและภาคธุรกิจ ซึ่งธนาคารต้องพึ่งพาพวกเขาในการดำเนินกิจการไปพร้อมกัน จึงพยายามสนับสนุนการบ่มเพาะความสามารถของบุคลากรและภาคธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

แต่ทั้งนี้ ธนาคารก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยพาณิชย์เน้นการ “ซ่อม เสริม สร้าง” ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีไปแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามกลยุทธ Upside Down คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท แต่ธนาคารจะปรับเปลี่ยนได้อย่างแท้จริงนั้น ไม่ได้มาจากการลงทุน แต่มาจากความคิดที่ต้องการ “เข้าใจลูกค้า”

 แอพฯ ปัจจุบันจะไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าเลือกใช้ หากเราสร้างแต่สิ่งที่เราเลือก ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าเลือก

คุณอาทิตย์ย้ำว่า ไทยพาณิชย์ “กระเสือกกระสน” จะหลุดออกจาก “การทำงานแบบเดิมที่เน้นผลกำไร" เพื่อให้ทำสิ่งใหม่มากขึ้น แต่องค์กรขนาดใหญ่หากทำผิด ก็จะเกิด Impact เป็นวงกว้าง และต้องรับผลกระทบเยอะ ต่างจากองค์กรเล็กอย่าง Startup หากทดลองแล้วผิด จะเกิด Impact ไม่มาก จึงกล้าทำและเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ไทยพาณิชย์จึงได้พัฒนาหน่วยงานใหม่ขึ้นมา ได้แก่ Digital Ventures, Abacus และล่าสุดคือ SCB10X โดยนำแนวคิดยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ดึงบุคลากรความสามารถสูง และใช้กระบวนการลองผิดลองถูกมากขึ้น

ดังนั้น ในปี 2019 ไทยพาณิชย์จะเน้นเปิดตัว Product ใหม่บ่อยครั้งกว่าเดิม จะมีการทดลองหรือ Demo Service ใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งอาจจะได้เห็นกันตั้งแต่เดือนแรกของปี 2019

ภาพใหญ่ของปี 2018 และแนวโน้มในปี 2019

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center

เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้และแนวโน้มในปีต่อไป ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center จึงขึ้นมานำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2018 และแนวโน้มในปี 2019 โดยสรุปว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2019 มีแนวโน้มเติบโตขึ้น 3.9 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าชะลอตัวจากปี 2018 ปัจจัยหลักจากความท้าทายภายนอกประเทศอันได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีความแน่นอนเชิงนโยบายออกมาในตอนนี้ ส่วนปัจจัยภายในที่ต้องจับตามองคือด้านการใช้จ่ายครัวเรือนซึ่งกระจุกอยู่ที่กลุ่มรายได้สูงมากกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของกลุ่มรายได้ปานกลางและต่ำอยู่ในระดับสูง ซึ่งนับเป็นความท้าทายในการบริหารของรัฐบาลชุดต่อไปที่จะมาจากการเลือกตั้งในต้นปี 2019

นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้วย ได้แก่ การลงทุนของภาครัฐที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยอาจสูงถึง 9 เปอร์เซ็นต์ ภาคธุรกิจ E-Commerce ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองที่จะเข้าไปในพื้นที่โครงการ EEC

แผนกลยุทธรับมือความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม

หลังจากที่คุณอาทิตย์เล่าถึงวิสัยทัศน์ในปี 2019 แล้ว คุณอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer และ Chief Strategy Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ขึ้นมาเล่าถึงแผนกลยุทธที่ไทยพาณิชย์จะปฏิบัติภายในปีหน้า โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ Core Business และ Future Banking

คุณอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer และ Chief Strategy Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับ Core Business ของไทยพาณิชย์จะมีทั้งหมด 3 อย่าง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรม บริการสินเชื่อ และบริการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) โดยในเวลานี้ สิ่งที่หายไปมากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรม จากการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมไปเมื่อช่วงกลางปี 2018 ธนาคารจึงหันมา Focus กับ Core Business 2 อย่างมากขึ้น คือ สินเชื่อ และการบริหารความมั่งคั่ง

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกค่าธรรมเนียมไม่ได้มีแค่ข้อเสีย แต่ยังมีข้อได้เปรียบเมื่อลูกค้าหันมาทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านธนาคารมากขึ้น สิ่งที่ธนาคารจะได้ก็คือ “ข้อมูลธุรกรรม” จำนวนมหาศาล ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน ไทยพาณิชย์มีผู้ทำธุรกรรมบนช่องทางดิจิทัลมากถึง 55 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ปรับกลยุทธของ Core Business ทั้งสองอย่าง ดังนี้

  • สินเชื่อ ไทยพาณิชย์จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลธุรกรรม ปรับ Portfolio มาทางการปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันทั้งเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้ในธุรกิจขนาดเล็กภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าเสริมการเติบโต 5-7 เปอร์เซ็นต์
  • ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงหรือ Ultra High Net Worth จะได้รับบริการจาก Julius Baer ที่เปิดตัวเป็นพันธมิตรเมื่อต้นปี 2018 และในกลุ่ม Private ที่เริ่มมีความมั่งคั่งจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารการเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละราย ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมรองรับลูกค้าจำนวนมาก

ไม่เพียงเท่านี้ ไทยพาณิชย์ยังพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ ทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้าง Ecosystem ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าบุคคลให้ได้รับความสะดวก รวมถึง SME ที่จะได้รับศักยภาพใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในยุค Digital

Future Banking ความหวังฝ่าคลื่นเทคโนโลยีด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับฝั่ง Future Banking นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตั้งหน่วยงานมาดำเนินงานแล้วถึง 3 หน่วย ได้แก่ Digital Venture, SCB Abacus และล่าสุดคือ SCB10X ที่เพิ่งประกาศเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยทั้ง 3 องค์กรมีจะเน้นการพัฒนา Digital Product and Service ด้วยวิธีการทำงานที่เน้นความรวดเร็วแบบ Startup เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในปี 2018 ทั้ง 3 หน่วยงานมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว Blockchain Solution ของ Digital Ventures ทั้ง B2P และ B.Ver ส่วนทาง SCB Abacus ก็ได้เปิดตัวแม่มณีศรีออนไลน์ บริการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME บน Platform ของ Lazada และล่าสุด SCB10X ก็เตรียมเปิดตัวบริการ Digital Lending สำหรับรายย่อยบนแอปพลิเคชัน SCB Easy ภายในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of SCB10X

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย

สุวรรณภูมิขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ได้คะแนนเพียง 3.25 เต็ม 10 ด้านดอนเมืองยอดแย่อันดับ 10 ได้ 3.45 คะแนน จากการจัดอันดับสนามบินทั่วโลก โดย Busine...

Responsive image

Universal Studios เตรียมจ้าง ‘สูงวัย’ สวนทาง Disneyland เตรียมใช้ AI

Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน...

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...