SCBS ทุ่ม 1.78 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น Bitkub 51% | Techsauce

SCBS ทุ่ม 1.78 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น Bitkub 51%

กลุ่ม SCBX ส่ง SCBS ประกาศเข้าลงทุนใน “บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด” (Bitkub Online Co., Ltd.) ผู้นำด้านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Asset Exchange) ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท

โดยมี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด” (SCBS) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รับหน้าที่ผลักดันและทำงานร่วมกับ “Bitkub” ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างธุรกิจร่วมกัน รวมถึงสร้างระบบนิเวศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) ที่มี Digital Asset Exchange เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ Ecosystem ในระดับประเทศให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของ Bitkub ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565


RELATED ARTICLE

Responsive image

BGRIM ทุ่ม 401.5 ลบ. ลงทุนโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเกาหลีใต้ กำลังผลิต 98.99 MW

บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ทุ่มงบฯกว่า 400 ล้านบาท ลงทุน “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในสาธารณรัฐเกาหลี เพิ่มกำลังการผลิต 98.99 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ท “พลังงานหมุนเวียน” ก้าวสู่เป้าหมาย ...

Responsive image

ตลท. เปิดให้ซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว ในวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดให้ซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว ในวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance...

Responsive image

Austin Russell CEO ของ Luminar Tech เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Forbes

Austin Russell CEO Luminar Technologies เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Forbes Global Media Holdings ในมูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์...