SKY ICT ยกระดับ e-KYC ด้วยนวัตกรรม IFLD ยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว นำร่องกลุ่ม Digital Asset-ธนาคาร-ประกัน เปิดให้ทดลอง Demo แล้วสำหรับภาคธุรกิจ | Techsauce

SKY ICT ยกระดับ e-KYC ด้วยนวัตกรรม IFLD ยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว นำร่องกลุ่ม Digital Asset-ธนาคาร-ประกัน เปิดให้ทดลอง Demo แล้วสำหรับภาคธุรกิจ

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication 

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

SKY ICT  พัฒนา 7 ฟีเจอร์หลักด้วย AI เสริมประสิทธิภาพการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน ติดปีกฟีเจอร์เด่นกลุ่ม Interactive Face Liveness Detection ยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลอย่างแม่นยำ ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าแอบอ้างตัวตน ก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงทั้งเพื่อผู้ใช้และภาคธุรกิจ 

อีกทั้งจับมือกับ SenseTime International ร่วมปรับฟีเจอร์ให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมและสังคมไทย พร้อมเปิดให้ทดลอง Demo สำหรับภาคธุรกิจ เล็งนำร่องกลุ่ม Digital Asset-ธนาคาร-ประกัน 

คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ระดับประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้ยกระดับเทคโนโลยีการทำความรู้จักลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของธุรกิจและแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาฟีเจอร์ยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้า (Facial Authentication) พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงขณะทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ให้แก่ทั้งผู้ใช้และภาคธุรกิจ รองรับการเติบโตของ Block Chain 

“เทคโนโลยี Block Chain กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ยิ่ง Block Chain โตเท่าไหร่ ความต้องการเทคโนโลยี e-KYC จะยิ่งเติบโตคู่ขนานกันไป เพราะแพลตฟอร์มต่างๆ บน Block Chain ยังต้องมีกระบวนการ Digital Onboarding ยืนยันตัวตนลูกค้าตั้งแต่การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มครั้งแรก เพื่อป้องกันการโจรกรรมทางการเงินและการฟอกเงิน ขณะเดียวกัน Block Chain ยังอาจเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับ e-KYC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย” คุณขยล กล่าว

7 ฟีเจอร์เด่นในแพลตฟอร์ม e-KYC

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

สำหรับแพลตฟอร์ม e-KYC จาก SKY ICT ประกอบด้วย 7 ฟีเจอร์เด่น ที่จะช่วยให้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 5 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ 

 • การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) โดยใช้ระบบ 2D ในการสแกนใบหน้าเพื่อแปลงอัตลักษณ์ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงชีวมิติ 
 • การปรับคุณภาพรูปถ่าย (Face Quality) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความคมชัดของใบหน้าจากรูปภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
 • การจำแนกข้อมูลอัตลักษณ์จากใบหน้า (Face Attributes) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของใบหน้าเพื่อระบุคุณลักษณะ เช่น เพศ อายุ การสวมใส่แว่นตาหรือหน้ากากอนามัย 
 • การเปรียบเทียบใบหน้า (Face Comparison) เพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนให้แม่นยำมากขึ้น ด้วยการเทียบใบหน้าปัจจุบันเข้ากับฐานข้อมูล 
 • การตรวจจับภาพหน้าจริง (Photo Liveness Detection) ตรวจจับภาพนิ่งว่าเป็นภาพใบหน้าจริง ป้องกันการนำรูปถ่ายหรือหน้ากากมาแอบอ้างในการยืนยันตัวตน

และอีก 2 ฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจับภาพเคลื่อนไหว หรือ Interactive Face Liveness Detection ได้แก่ 

 • การตรวจจับใบหน้าจริงแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Silent Liveness Detection) เพื่อป้องกันการนำไฟล์วิดีโอมาแอบอ้างในการยืนยันตัวตน และ 
 • การตรวจจับภาพเคลื่อนไหวแบบตอบสนอง (Video Interactive Liveness) ด้วยการยืนยันตัวตนโดยเคลื่อนไหวตามคำร้องขอของระบบ 

ทั้ง 2 ฟีเจอร์ถือเป็นจุดแตกต่างที่บริษัทมุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพโดดเด่นกว่าตลาดในประเทศไทย

SKY x SenseTime International เสริมประสิทธิภาพด้วย Interactive Face Liveness Detection 

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

คุณขยล กล่าวอีกว่า บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ร่วมกับ SenseTime International ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ AI ระดับโลก นำเทคโนโลยี Interactive Face Liveness Detection เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลชีวมิติ (Biometric Presentation Attack) เช่น นำภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวใบหน้าของผู้อื่นมาซ้อนทับขณะสแกนใบหน้า เพื่อแอบอ้างตัวตัวในการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ 

ขณะเดียวกัน ได้ปรับรูปแบบการทำงานของเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมและสังคมไทย ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของคนไทย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยืนยันตัวตนและความปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ และสร้างความแตกต่างจากแพลตฟอร์ม e-KYC ทั่วไปที่นิยมซื้อสิทธิ์การใช้งานมาจากต่างประเทศโดยตรงและไม่ได้พัฒนาให้เข้ากับบริบทของไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เช่น ธุรกิจศูนย์ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มธุรกิจประกันภัย 

ด้านคุณ Martin Huang, Managing Director of SenseTime International กล่าวว่า ความร่วมมือกับ SKY ICT ครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ Facial Authentication ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น 

ท่ามกลางการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มได้รับความนิยมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย บริษัทจึงเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสแกนใบหน้าให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้เร็วขึ้น

“ในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์ AI เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี AI เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้คน และสังคม สำหรับการร่วมมือกับ SKY ICT พันธมิตรของเราในครั้งนี้ เรามองเห็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลของทุกคนผ่านการยกระดับความสามารถของแพลตฟอร์ม e-KYC” คุณ Martin กล่าว

e-KYC ตอบโจทย์ความต้องการความปลอดภัยขั้นสูง

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม e-KYC จาก SKY ICT สามารถตอบโจทย์ความต้องการความปลอดภัยขั้นสูงแก่ลูกค้าองค์กรถึง 4 ด้าน ได้แก่ 

 • มีความแม่นยำสูง (High Accuracy) จากการใช้แพลตฟอร์ม e-KYC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบน NIST 
 • ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) โดยทำงานผ่านระบบ Cloud-Based Solution ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก 
 • ลดเวลาในการรับส่งข้อมูล (Low Latency Data) ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ใช้ต้นทุนน้อยกว่า (Cost Reduction) ช่วยลดต้นทุนต่อการทำธุรกรรม (Transaction) ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

แพลตฟอร์ม e-KYC จาก SKY ICT พร้อมเปิดให้ทดลองใช้ในรูปแบบ Demo ได้แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-029-7888 หรืออีเมล [email protected]


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...