SKY ICT ยกระดับ e-KYC ด้วยนวัตกรรม IFLD ยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว นำร่องกลุ่ม Digital Asset-ธนาคาร-ประกัน เปิดให้ทดลอง Demo แล้วสำหรับภาคธุรกิจ | Techsauce

SKY ICT ยกระดับ e-KYC ด้วยนวัตกรรม IFLD ยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว นำร่องกลุ่ม Digital Asset-ธนาคาร-ประกัน เปิดให้ทดลอง Demo แล้วสำหรับภาคธุรกิจ

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication 

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

SKY ICT  พัฒนา 7 ฟีเจอร์หลักด้วย AI เสริมประสิทธิภาพการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน ติดปีกฟีเจอร์เด่นกลุ่ม Interactive Face Liveness Detection ยืนยันตัวตนด้วยภาพเคลื่อนไหว เปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลอย่างแม่นยำ ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าแอบอ้างตัวตน ก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงทั้งเพื่อผู้ใช้และภาคธุรกิจ 

อีกทั้งจับมือกับ SenseTime International ร่วมปรับฟีเจอร์ให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมและสังคมไทย พร้อมเปิดให้ทดลอง Demo สำหรับภาคธุรกิจ เล็งนำร่องกลุ่ม Digital Asset-ธนาคาร-ประกัน 

คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ระดับประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้ยกระดับเทคโนโลยีการทำความรู้จักลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของธุรกิจและแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาฟีเจอร์ยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้า (Facial Authentication) พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงขณะทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ให้แก่ทั้งผู้ใช้และภาคธุรกิจ รองรับการเติบโตของ Block Chain 

“เทคโนโลยี Block Chain กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ยิ่ง Block Chain โตเท่าไหร่ ความต้องการเทคโนโลยี e-KYC จะยิ่งเติบโตคู่ขนานกันไป เพราะแพลตฟอร์มต่างๆ บน Block Chain ยังต้องมีกระบวนการ Digital Onboarding ยืนยันตัวตนลูกค้าตั้งแต่การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มครั้งแรก เพื่อป้องกันการโจรกรรมทางการเงินและการฟอกเงิน ขณะเดียวกัน Block Chain ยังอาจเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับ e-KYC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย” คุณขยล กล่าว

7 ฟีเจอร์เด่นในแพลตฟอร์ม e-KYC

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

สำหรับแพลตฟอร์ม e-KYC จาก SKY ICT ประกอบด้วย 7 ฟีเจอร์เด่น ที่จะช่วยให้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 5 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ 

 • การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) โดยใช้ระบบ 2D ในการสแกนใบหน้าเพื่อแปลงอัตลักษณ์ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงชีวมิติ 
 • การปรับคุณภาพรูปถ่าย (Face Quality) จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความคมชัดของใบหน้าจากรูปภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
 • การจำแนกข้อมูลอัตลักษณ์จากใบหน้า (Face Attributes) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของใบหน้าเพื่อระบุคุณลักษณะ เช่น เพศ อายุ การสวมใส่แว่นตาหรือหน้ากากอนามัย 
 • การเปรียบเทียบใบหน้า (Face Comparison) เพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนให้แม่นยำมากขึ้น ด้วยการเทียบใบหน้าปัจจุบันเข้ากับฐานข้อมูล 
 • การตรวจจับภาพหน้าจริง (Photo Liveness Detection) ตรวจจับภาพนิ่งว่าเป็นภาพใบหน้าจริง ป้องกันการนำรูปถ่ายหรือหน้ากากมาแอบอ้างในการยืนยันตัวตน

และอีก 2 ฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจับภาพเคลื่อนไหว หรือ Interactive Face Liveness Detection ได้แก่ 

 • การตรวจจับใบหน้าจริงแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Silent Liveness Detection) เพื่อป้องกันการนำไฟล์วิดีโอมาแอบอ้างในการยืนยันตัวตน และ 
 • การตรวจจับภาพเคลื่อนไหวแบบตอบสนอง (Video Interactive Liveness) ด้วยการยืนยันตัวตนโดยเคลื่อนไหวตามคำร้องขอของระบบ 

ทั้ง 2 ฟีเจอร์ถือเป็นจุดแตกต่างที่บริษัทมุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพโดดเด่นกว่าตลาดในประเทศไทย

SKY x SenseTime International เสริมประสิทธิภาพด้วย Interactive Face Liveness Detection 

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

คุณขยล กล่าวอีกว่า บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ร่วมกับ SenseTime International ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ AI ระดับโลก นำเทคโนโลยี Interactive Face Liveness Detection เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลชีวมิติ (Biometric Presentation Attack) เช่น นำภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวใบหน้าของผู้อื่นมาซ้อนทับขณะสแกนใบหน้า เพื่อแอบอ้างตัวตัวในการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ 

ขณะเดียวกัน ได้ปรับรูปแบบการทำงานของเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมและสังคมไทย ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของคนไทย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยืนยันตัวตนและความปลอดภัย รองรับความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ และสร้างความแตกต่างจากแพลตฟอร์ม e-KYC ทั่วไปที่นิยมซื้อสิทธิ์การใช้งานมาจากต่างประเทศโดยตรงและไม่ได้พัฒนาให้เข้ากับบริบทของไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เช่น ธุรกิจศูนย์ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มธุรกิจประกันภัย 

ด้านคุณ Martin Huang, Managing Director of SenseTime International กล่าวว่า ความร่วมมือกับ SKY ICT ครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ Facial Authentication ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น 

ท่ามกลางการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มได้รับความนิยมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย บริษัทจึงเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสแกนใบหน้าให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้เร็วขึ้น

“ในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์ AI เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี AI เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้คน และสังคม สำหรับการร่วมมือกับ SKY ICT พันธมิตรของเราในครั้งนี้ เรามองเห็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และเพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลของทุกคนผ่านการยกระดับความสามารถของแพลตฟอร์ม e-KYC” คุณ Martin กล่าว

e-KYC ตอบโจทย์ความต้องการความปลอดภัยขั้นสูง

“SKY ICT” พัฒนาแพลตฟอร์ม e-KYC ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ Block Chain ตอกย้ำผู้นำ AI-Empowered Solution เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม Facial Authentication

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม e-KYC จาก SKY ICT สามารถตอบโจทย์ความต้องการความปลอดภัยขั้นสูงแก่ลูกค้าองค์กรถึง 4 ด้าน ได้แก่ 

 • มีความแม่นยำสูง (High Accuracy) จากการใช้แพลตฟอร์ม e-KYC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบน NIST 
 • ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) โดยทำงานผ่านระบบ Cloud-Based Solution ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก 
 • ลดเวลาในการรับส่งข้อมูล (Low Latency Data) ส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ใช้ต้นทุนน้อยกว่า (Cost Reduction) ช่วยลดต้นทุนต่อการทำธุรกรรม (Transaction) ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

แพลตฟอร์ม e-KYC จาก SKY ICT พร้อมเปิดให้ทดลองใช้ในรูปแบบ Demo ได้แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-029-7888 หรืออีเมล [email protected]


RELATED ARTICLE

Responsive image

บลูบิค ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท ปิดดีลเข้าซื้อ Digital Delivery และ Innoviz Solutions ปูทางสู่การเป็น Tech Company และ Venture Builder ระดับสากล

บลูบิค เข้าซื้อหน่วยธุรกิจ Digital Delivery จาก MFEC ลุยขยายทัพนักพัฒนาเทคโนโลยีอีกกว่า 300 ชีวิต พร้อมควบรวมกิจการกับบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ปรึกษาและวางระบบ Microsof...

Responsive image

ในยุคที่ Big Tech กำลังสั่นคลอน Can Big Tech Be Disrupted?

Can Big Tech Be Disrupted? ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและทำเงินได้มากมายมหาศาลต่างต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียมูลค่าและที่ยืนในตลาดให้กับผู้เล่นหน้าให...

Responsive image

YouTube ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565

YouTube ประเทศไทย ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565 และในปีนี้ยังมีหมวด Top Shorts หรือวิดีโอสั้นยอดนิยม เป็นหมวดใหม่ประจำปี โดยผลอิงมาจากจำนวนกา...