เตรียมให้บริการ SMART Visa สำหรับ Startup ต่างชาติ เริ่ม 1 ก.พ. 61

BOI เผยรายละเอียดว่าเตรียมเปิดให้บริการ SMART Visa วีซ่าประเภทพิเศษเพื่อดึงชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึง Startup เข้ามาทำงานหรือลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ขยายเวลารายงานตัวจาก 90 วันเป็น 1 ปี เริ่มขอได้จริง 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

Photo: ThaiEmbassy.com

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรายละเอียดว่าเตรียมเปิดให้ออกสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) วีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่จะมีส่วนช่วยเร่งการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Generation Automotive)
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยสมาร์ทวีซ่าจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) นักลงทุน 3) ผู้บริหารระดับสูง และ 4) Startup ซึ่งเมื่อดูในคุณสมบัติ รวมไปถึงสิทธิและประโยชน์ของสมาร์ทวีซ่าแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดดังนี้

หากดูรายละเอียดสมาร์ทวีซ่าของประเภท Startup (SMART "S") เพิ่มเติมจะมีข้อมูลดังนี้

คุณสมบัติ

 • มีเงินฝากประจำระยะเวลาเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จำนวนเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 600,000 บาท
 • มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาในไทย
 • เข้าร่วมโครงการ Incubator หรือ Accelerator ที่ได้รับการรับรอง หรือร่วมทุนหรือได้รับการรับรอง
 • ต้องจัดตั้งบริษัทในไทยภายใน 1 ปี และถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 25 เปอร์เซนต์ หรือเป็นกรรมการบริษัท และบริษัทต้องได้รับการรับรองว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สิทธิและประโยชน์

 • ระยะเวลาวีซ่าครั้งแรก 1 ปี และขยายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปีต่อครั้ง
 • ทำงานในกิจการที่ได้รับการรับรองโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต
 • ขยายเวลารายงานตัวเป็นทุก 1 ปี
 • ไม่ต้องขอ Re-entry Permit
 • คู่สมรสได้รับสิทธิในการพำนักและทำงานในไทย
 • บุตรได้สิทธิในการพำนักในไทย

ซึ่งการขอสมาร์ทวีซ่าจะทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ที่หน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18

ข้อมูลจาก PMDUBOI (1), BOI (2) และ The Nation

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจ เผย วัคซีนโควิด AstraZeneca นานาชาติยอมรับสูงสุดกว่า 119 ประเทศ ฉีดแล้วเดินทางเข้าประเทศได้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว VisaGuide.World เผยว่าวัคซีนที่ประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับมากที่สุดถึง 119 ประเทศ คือวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดย AstraZeneca ร่วมกับ Oxford University แต่เงื่อนไ...

Responsive image

PayZave ฉีกกฎการชำระเงิน ให้คู่ค้าซัพพลายเชน รับ-จ่ายไม่ต้องรอเครดิตเทอม

PayZave แพลตฟอร์มดิจิทัล ครั้งแรกของประเทศไทยทลายกำแพงเครดิตเทอม สร้างมาตรฐานใหม่ในการชำระเงินระหว่างคู่ค้าให้รับ-จ่ายทันทีแบบไม่ต้องมีเครดิตเทอม หนุนธุรกิจผู้ซื้อใช้ศักยภาพด้านการ...

Responsive image

CEO ของ Binance ประกาศ พร้อมลงจากตำแหน่ง หากมีคนเหมาะสมนำทางบริษัทสู่สถาบันการเงินตามกฎหมายได้

Changpeng Zhao หรือ CZ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขาย Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านการประชุม Virtual Conference เมื่อวันอังคารที่ 27 ก.ค...