BOI เผยรายละเอียดว่าเตรียมเปิดให้บริการ SMART Visa วีซ่าประเภทพิเศษเพื่อดึงชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึง Startup เข้ามาทำงานหรือลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ขยายเวลารายงานตัวจาก 90 วันเป็น 1 ปี เริ่มขอได้จริง 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

Photo: ThaiEmbassy.com

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรายละเอียดว่าเตรียมเปิดให้ออกสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) วีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่จะมีส่วนช่วยเร่งการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Generation Automotive)
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยสมาร์ทวีซ่าจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) นักลงทุน 3) ผู้บริหารระดับสูง และ 4) Startup ซึ่งเมื่อดูในคุณสมบัติ รวมไปถึงสิทธิและประโยชน์ของสมาร์ทวีซ่าแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดดังนี้

หากดูรายละเอียดสมาร์ทวีซ่าของประเภท Startup (SMART "S") เพิ่มเติมจะมีข้อมูลดังนี้

คุณสมบัติ

 • มีเงินฝากประจำระยะเวลาเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จำนวนเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 600,000 บาท
 • มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาในไทย
 • เข้าร่วมโครงการ Incubator หรือ Accelerator ที่ได้รับการรับรอง หรือร่วมทุนหรือได้รับการรับรอง
 • ต้องจัดตั้งบริษัทในไทยภายใน 1 ปี และถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 25 เปอร์เซนต์ หรือเป็นกรรมการบริษัท และบริษัทต้องได้รับการรับรองว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สิทธิและประโยชน์

 • ระยะเวลาวีซ่าครั้งแรก 1 ปี และขยายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปีต่อครั้ง
 • ทำงานในกิจการที่ได้รับการรับรองโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต
 • ขยายเวลารายงานตัวเป็นทุก 1 ปี
 • ไม่ต้องขอ Re-entry Permit
 • คู่สมรสได้รับสิทธิในการพำนักและทำงานในไทย
 • บุตรได้สิทธิในการพำนักในไทย

ซึ่งการขอสมาร์ทวีซ่าจะทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ที่หน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18

ข้อมูลจาก PMDUBOI (1), BOI (2) และ The Nation

RELATED ARTICLE

Responsive image

ดร.พิเชฐ ชวน Startups ถกประเด็น "คิดอย่างไรถ้าภาครัฐเปิด Open Data?"

ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของ Big Data ในปีนี้ภาครัฐให้ความสำคัญกับ Big Data เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของเรื่อง Open Data ที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ให...

Responsive image

สตาร์ทอัพฟังทางนี้! บอร์ดเห็นชอบแก้ก.ม.ระดมทุนและขยายเวลาลดภาษีให้ VC

ช่วงต้นปี 2559 หลายคนน่าจะตื่นเต้นเกี่ยวกับการออกกฎหมายรองรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของสตาร์ทอัพและ VC จากรัฐ ซึ่งคงได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วและรอติดตามมาตรการอื่นจากรัฐบาลอยู่  ซึ่งล่า...

Responsive image

ข่าวดีอีกแล้ว รัฐบาลไทย-ญี่ปุ่นจับมือสร้าง JTIS เครือข่ายสตาร์ทอัพกับบริษัทยักษ์ใหญ่

ช่วงที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลไทยมีส่วนสนับสนุนสตาร์ทอัพมาโดยตลอดโดยเล็งเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การจัดอีเว้นท์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพในภ...