Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ช่วยสเกลอัพธุรกิจให้พุ่งทะยาน | Techsauce

Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ช่วยสเกลอัพธุรกิจให้พุ่งทะยาน

Techsauce ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการสร้างโอกาส เชื่อมโยงธุรกิจและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศจัดตั้ง Thailand Accelerator ช่วยสเกลอัพธุรกิจให้พุ่งทะยาน ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม พร้อมผนึกกำลังพันธมิตร ล่าสุดจับมือ PeerPower  แพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชั้นนำของไทย สนับสนุนด้านการระดมทุน ผลักดันธุรกิจไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

Thailand Accelerator

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระดมทุนของสตาร์ทอัพทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงที่ท้าทาย ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ Downturn ส่งผลให้แนวโน้มการระดมทุนของสตาร์ทอัพจะมีความยากลำบากมากขึ้นในระยะ 2 ปีข้างหน้า ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทย ในปี 2021 มีจำนวนการระดมทุนของสตาร์ทอัพไทยไม่น้อยกว่า 59 ดีล มากกว่าปี 2020 และ 2019 อย่างมีนัยยะสำคัญ (ข้อมูลจาก Techsauce Tech Startup Ecosystem Report) แต่ถ้าหากมองสถานการณ์ของปี 2022 ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจะพบว่าการระดมทุนของสตาร์ทอัพกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรเช่นกัน

ทั้งนี้สตาร์ทอัพในระดับ Seed มีโอกาสในการระดมทุนได้น้อยลง  เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างเติบโตอยู่แล้ว กล่าวคือ จะลงทุนในระดับ Series A ขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า  ด้วยเหตุนี้จึงยังมีช่องว่างที่จะต้องมีการเติมเต็มในการเป็นสะพานเชื่อมที่พาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจำนวนมากในประเทศไทยให้สามารถสเกลอัพได้ จึงเป็นที่มาให้ Techsauce ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งระบบนิเวศสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการ นักลงทุน และระบบนิเวศสตาร์ทอัพทั่วโลก ได้จัดตั้ง Thailand Accelerator ที่จะเข้ามาช่วยสตาร์ทอัพให้สามารถสเกลอัพธุรกิจ และช่วยให้เกิดการระดมทุนได้

“Accelerator ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกประเทศทั่วโลก เพราะจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นทั้งในเชิงของฐานลูกค้า และรายได้ รวมไปถึงยังเพิ่มโอกาสในการระดมทุน และด้วยบทบาทของ Techsauce ในการเป็นศูนย์กลางที่เชื่องโยงระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยสู่ระดับนานาชาติ ผ่านการเป็นผู้จัดงานการประชุมสุดยอดเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นผู้นำด้านสื่อออนไลน์ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่นำเสนอเนื้อหาที่สร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศในเชิงลึก จะสามารถเติมเต็มช่องว่างและเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งจะช่วยเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งระบบนิเวศทั้งไทยและต่างประเทศได้” อรนุชกล่าว

ด้าน ชาล เจริญพันธ์ Program Director ของ Thailand Accelerator กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการ Thailand Accelerator ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพตั้งแต่ระดับ Seed เป็นต้นไป ที่ต้องการขยายธุรกิจสามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่สตาร์ทอัพต่างพบเจอ คือ การหาเงินทุน โดยเฉพาะการก้าวข้ามจากระดับ Seed Pre-Series A ไปสู่ Series A เนื่องจากนักลงทุนที่จะลงทุนและสนับสนุนในส่วนนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัด

Thailand Accelerator เป็นโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การทำ Growth Hacking ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ และเริ่มสามารถสร้างรายได้แล้ว และพร้อมที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมกันนี้ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด สร้างแบรนด์ เพื่อขยายตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ตลอดจนช่วยในการหาเงินระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Angel Investment,   Venture Capital ตลอดจน Crowdfunding Platform หลังจากที่จบโครงการเช่นกัน 

“ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมี  Accelerator ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค จะช่วยเป็นเหมือนตราประทับคุณภาพให้กับสตาร์ทอัพที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เสริมความเชื่อมั่น และสร้างความน่าเชื่อถือให้ให้กับนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศได้  โดยปัจจุบันเราได้มีการเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เติมเต็มช่องว่างที่ยังกว้างอยู่ เพื่อที่จะยกระดับสตาร์ทอัพที่ดีให้สามารถเปลี่ยนจาก good สู่ great ให้ได้” ชาล กล่าว

สำหรับโครงการ Thailand Accelerator ล่าสุดได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับ PeerPower แพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชั้นนำของไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านการระดมทุนของสตาร์ทอัพที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ

Thailand Accelerator

แอนดรูว์ หวัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “เพียร์ พาวเวอร์คือชุมชนของนักลงทุนและเจ้าของกิจการ เราเคยร่วมงานกับ Techsauce และเข้าใจดีถึงความท้าทายในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย ดังนั้นเราจึงอยากร่วมมือกับ Techsauce ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการสร้างและใช้นวัตกรรมมาทำลายกรอบอุปสรรคเดิม ๆ เพื่อให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น”

อรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า Thailand Accelerator จะเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมถึงจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกที่เข้ามาช่วยยกระดับและปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจ พร้อมทั้งปักหมุดประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการลงทุนและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับภูมิภาคได้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Accelerator สามารถกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้ที่ https://thailandaccelerator.com

และติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่งาน Techsauce Global Summit ใน Startup/ VC Stage วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นี้ 

เกี่ยวกับ Techsauce

บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมข่าวสารด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และสตาร์ตอัปที่กําลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบความรู้เชิง เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจสู่สังคม รวมทั้งแนวคิดและประสบการณ์ของผู้ประกอบการในโลกธุรกิจ ซึ่ง ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังมีส่วนสําคัญในการวางรากฐานให้กับ ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

เกี่ยวกับ PeerPower

PeerPower เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งแต่ปี 2562 ภารกิจของเราคือการช่วยธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการผ่านการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงทั้งในรูปแบบหุ้น (equity crowdfunding) และหุ้นกู้ (debt crowdfunding) โดยมีเพียร์ พาวเวอร์ เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อธุรกิจและนักลงทุนเข้าด้วยกัน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Scarlett Johansson ร้อง OpenAI ให้ลบเสียงที่คล้ายเสียงเธอออกจาก ChatGPT

Scarlett Johansson นักแสดงหญิงผู้รับบท Black Widow ร้อง OpenAI หลังพบว่า ChatGPT ใช้เสียงที่ดูคล้ายเสียงเธอ ด้าน OpenAI โต้กลับไม่เป็นความจริง...

Responsive image

OpenAI ส่อแววดราม่า หลังนักวิจัยมือทอง ผู้ร่วมก่อตั้งลาออก เกิดอะไรขึ้นภายใน ?

ส่อแววเกิดดราม่าใน OpenAI อีกครั้ง ! หลังการเปิดตัว GPT-4o เพียงแค่ 1 วัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง Ilya Sutskever ก็ลาออกจากบริษัท และล่าสุด Jan Leike นักวิจัยคนสำคัญของ OpenAI ก็...

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...