27  พฤษภาคม 2563 ที่ศาลล้มละลายกลาง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลได้มีคำสั่งคดีดำ ฟฟ 10/2563 ในคำร้องขอฟื้นฟู ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมาโดยเเนบเอกสารท้ายฟ้องจำนวน 1 ปีก

การบินไทย

ในวันนี้ ศาลพิจารณาเเล้วมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เเละนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.เวลา 9.00 น.เเละให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้งห่างกัน ไม่เกิน 7 วัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พร้อมทั้งให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่งหากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า3วันมิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน


RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมพบอาหารจาก "ครัวการบินไทย" บนรถทัวร์ชั้น 1 บขส. เริ่ม 1 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ขนส่ง จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายอาหารกล่องและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 เพื่อย...

Responsive image

การบินไทย รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 ขาดทุนกว่า 28,000 ล้านบาท แบกหนี้สินรวมกว่า 330,000 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 28,029 ล้านบาท แบ่งเป็นขาดทุนสุทธิไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 22,676 ล้านบาท แล...

Responsive image

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากบอร์ด 'การบินไทย' แล้ว หลังดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 วัน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป...