ข่าวดีฝั่ง VC: สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ใน SMEs สายเทคโนโลยี | Techsauce

ข่าวดีฝั่ง VC: สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ใน SMEs สายเทคโนโลยี

thai-vc-tax-benefit-2016-post

มีหนึ่งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ SMEs สายเทคโนโลยีจากกระทรวงการคลัง เมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการร่วมลงทุน (VC) ทั้งรูปแบบ Venture Capital Company (VCC) และ ทรัสต์ โดยมีเนื้อหาสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อมีเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้น มีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

what is vc

 

ภาษีดังกล่าวประกอบด้วย

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรูปแบบเงินปันผล (Dividend)
 2. รายได้จากการโอนหุ้น (Capital Gain) ทั้งจาก SMEs เข้าสู่กิจการ VC และจากกิจการ VC เข้าสู่ผู้ลงทุน

โดยจะได้รับการยกเว้น เป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีหรือ 10 รอบระยะเวลาบัญชี

โดยบริษัท SMEs ที่ลงทุนนั้น จะต้องยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตที่ได้รับการรับรองจากทาง สวทช. หรือใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด

ซึ่งกลุ่มของบริษัทที่เข้าข่ายประกอบด้วย

 • อุตสหกรรมอาหารและการเกษตร
 • อุตสหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน
 • อุตสหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • อุตสหกรรมท่องเที่ยว บริการ
 • อุตสหกรรมวัสดุก้าวหน้า
 • อุตสหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ
 • อุตสหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • อุตสหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์
 • อุตสหกรรมฐานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

โดยที่ VC นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย มีการแจ้งกับทางสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ VC/ทรัสต์นั้นๆ จะต้องกระทำภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้

เพื่อให้เห็นภาพกันชัดขึ้นมาดูตารางนี้กันเลย

thai vc tax benefit

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๙๗) บนเว็บไซต์กรมสรรพากร

new law 597 preview

 

และสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับ Startup จะตามมาในเร็วๆนี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

AIS x พาร์ทเนอร์ข้ามอุตสาหกรรม ชูดีลซื้อ 3BB-JASIF ไปต่อ พร้อมเดินหน้า Virtual Bank เต็มสูบ

เปิดแผน AIS ปี 2023 มุ่งสร้าง ECOSYSTEM ECONOMY ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม พร้อมชูแผนดีลซื้อ 3BB-JASIF ไปต่อ ขณะที่ดีลร่วมทุน AIS x GULF x Krungthai ดัน Virtual Bank เต็มสูบ...

Responsive image

เปิดตัว ‘ขายหัวเราะ ฉบับ AI’ สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ ชวนสำรวจอารมณ์ขันของ AI และบทบาทใหม่ของทีมขายหัวเราะ

เปิดตัว ‘ขายหัวเราะ ฉบับ AI’ สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ ชวนสำรวจอารมณ์ขันของ AI และบทบาทใหม่ของทีมขายหัวเราะ...

Responsive image

AnyMind Group ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

AnyMind Group ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange Growth Market) ภายใต้หมายเลขสัญลักษณ์ [5027]...