ข่าวดีฝั่ง VC: สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ใน SMEs สายเทคโนโลยี | Techsauce

ข่าวดีฝั่ง VC: สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ใน SMEs สายเทคโนโลยี

thai-vc-tax-benefit-2016-post

มีหนึ่งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ SMEs สายเทคโนโลยีจากกระทรวงการคลัง เมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการร่วมลงทุน (VC) ทั้งรูปแบบ Venture Capital Company (VCC) และ ทรัสต์ โดยมีเนื้อหาสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อมีเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้น มีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

what is vc

 

ภาษีดังกล่าวประกอบด้วย

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรูปแบบเงินปันผล (Dividend)
 2. รายได้จากการโอนหุ้น (Capital Gain) ทั้งจาก SMEs เข้าสู่กิจการ VC และจากกิจการ VC เข้าสู่ผู้ลงทุน

โดยจะได้รับการยกเว้น เป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีหรือ 10 รอบระยะเวลาบัญชี

โดยบริษัท SMEs ที่ลงทุนนั้น จะต้องยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตที่ได้รับการรับรองจากทาง สวทช. หรือใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด

ซึ่งกลุ่มของบริษัทที่เข้าข่ายประกอบด้วย

 • อุตสหกรรมอาหารและการเกษตร
 • อุตสหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน
 • อุตสหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
 • อุตสหกรรมท่องเที่ยว บริการ
 • อุตสหกรรมวัสดุก้าวหน้า
 • อุตสหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ
 • อุตสหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • อุตสหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์
 • อุตสหกรรมฐานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

โดยที่ VC นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย มีการแจ้งกับทางสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ VC/ทรัสต์นั้นๆ จะต้องกระทำภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้

เพื่อให้เห็นภาพกันชัดขึ้นมาดูตารางนี้กันเลย

thai vc tax benefit

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๙๗) บนเว็บไซต์กรมสรรพากร

new law 597 preview

 

และสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับ Startup จะตามมาในเร็วๆนี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...