เปิดลิสต์รายชื่อบางส่วนของที่ปรึกษา กมธ. AI มีใครบ้าง | Techsauce

เปิดลิสต์รายชื่อบางส่วนของที่ปรึกษา กมธ. AI มีใครบ้าง

หลังจากมีข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติแต่งตั้ง “นายอาร์ม” เป็นที่ปรึกษาคณะแล้ว

ล่าสุด กมธ. AI ได้เปิดเผยรายชื่อบางส่วนของคณะที่ปรึกษา กมธ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เปิดลิสต์รายชื่อบางส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กมธ. AI

 • กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ Partner, Baker & McKenzie Limited in Law
 • กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ซีอีโอ Purple Ventures (Robinhood)
 • โชค วิศวโยธิน ผู้เชี่ยวชาญ Digital Media
 • ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ViaLink
 • ธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ลงทุนแมน
 • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ZTRUS
 • ดร.ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล (นายอาร์ม) Software Engineer, HP
 • ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ BOTNOI Group
 • สถาพน พัฒนะคูหา ซีอีโอ SmartContract Blockchain Studio
 • ดร.สันติธาร เสถียรไทย กรรมการทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท.
 • สิทธิพล พรรณวิไล (Nuuneoi) Software Engineer
 • สำเร็จ วจนะเสถียร Chief Technology Officer บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด
 • อุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Ricult
 • อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce

ภายใต้คำสั่งแต่งตั้งของ กมธ. ด้าน AI คณะที่ปรึกษาจะปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงาน ความเห็นและสรุปประเด็นเรื่องการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ นายสยาม หัตถสงเคราะห์ สส. พรรคเพื่อไทย ดำรงแหน่งประธาน กมธ. AI โดยได้มีการจัดตั้งกมธ. ด้าน AI ขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางในการกำกับดู และและพัฒนา AI โดยมีการเชิญหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน ภาควิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางการพัฒนา AI ในอนาคต

อยากเห็น AI ไทยพัฒนาไปในทิศทางไหน?

ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้คณะที่ปรึกษานำไปพิจารณาประกอบการทำงาน รวมถึงเสนอแนวทางการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้สอดรับกับเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดนโยบาย ‘อว. for AI' ปั้นคนมีทักษะ AI 3 หมื่นคนใน 3 ปี

'อว. for AI' นโยบายของกระทรวง อว. ที่จะมาติดอาวุธคนไทยให้สามารถใช้ AI ในการพัฒนาประเทศ ด้วย 3 แผนงานเด่น ได้แก่ AI for Education, AI workforce development และ AI innovation โดยกำหน...

Responsive image

จีนตั้งกองทุนหนุนอุตฯ ชิป มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการผลิตชิปในประเทศ

จีนตั้งกองทุน ICF เพื่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมชิปในประเทศ...

Responsive image

โบกมือลา Kerry รีแบรนด์ใหม่ชื่อ ‘KEX’

Kerry หรือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้งแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า สู่แบรนด์ “KEX” หลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบร...