Thaioil เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประกาศอัตราใช้สิทธิ์ 11.7681 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ | Techsauce

Thaioil เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประกาศอัตราใช้สิทธิ์ 11.7681 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประกาศอัตราส่วนใช้สิทธิ 11.7681 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ระดมทุนขยายธุรกิจเสริมแกร่งการเติบโต

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไทยออยล์เตรียมเดินหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและรองรับการเติบโตในอนาคต โดยจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้และ กำหนดอัตราส่วนการใช้สิทธิ (Ratio) ที่ 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ/1  

นอกจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย รวมถึงได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) ไว้อีก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเสนอขายหุ้น ทำให้ไทยออยล์สามารถเพิ่มทุนได้ตามจำนวนที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา จากโครงสร้างการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใหม่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนอีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยขยายฐานนักลงทุนของไทยออยล์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว”  

นายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า “ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ตามที่ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของไทยออยล์ (Record Date) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุด) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ นอกจากนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกเหนือจากส่วนที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ไทยออยล์จะแจ้งราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป”

RELATED ARTICLE

Responsive image

Digital Strategists Webinar ปลดล็อกกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเติบโตด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

Techsauce และ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Trade and Investment Commission หรือ Austrade) ร่วมจัดงาน “Digital Strategists Webinar” งานสัมมนาแบบ Virtual วันที...

Responsive image

AVA ไม่ได้ไปต่อ ! AirAsia ประกาศเปิดตัว Chatbot ตัวใหม่ Ask Bo ช่วยอัพเดตสถานะ-เปลี่ยนเที่ยวบินได้เรียลไทม์

AVA ไม่ได้ไปต่อ ! AirAsia ประกาศเปิดตัว Chatbot ตัวใหม่ Ask Bo อัพเดตสถานะ-เปลี่ยนเที่ยวบินได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งรับรองหลายภาษามากขึ้น...

Responsive image

BBIK จบรายการ Big lot 2 รอบ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน ย้ำสัดส่วนหุ้นผู้บริหารเท่าเดิม

BBIK จบรายการ Big lot 2 รอบ มูลค่ารวม 417 ล้านบาท ลุล่วงตามแผนการปรับโครงสร้างการถือครองหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน ย้ำสัดส่วนหุ้นผู้บร...